Ste že kupili drva za zimo?

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije od leta 2011 sistematično zbiramo cene lesnih goriv na slovenskem trgu. Dvakrat na leto (pred kurilno sezono in po njej) prek anketnih vprašalnikov od proizvajalcev in ponudnikov pridobimo podatke o cenah drv, sekancev, peletov in briketov. Rezultate redno objavljamo na spletnih straneh Gozdarskega inštituta Slovenije ter v tiskanih medijih z namenom izboljšanja preglednosti sicer dinamičnega in pestrega trga lesnih goriv v Sloveniji. Pridobivanje cen lesnih goriv je v primerjavi s pridobivanjem cen fosilnih goriv obsežnejše, saj so cene odvisne od številnih dejavnikov (npr. količine, kakovosti, regije, ponudnika, časa itn.). Od sedaj bomo tudi na spletni strani WoodChainManager redno predstavljali rezultate zbiranja cen lesnih goriv.
Trenutno so cene na voljo za obdobje med leti 2011 in 2017. Cene goriv so poleg sezonskega povpraševanja odvisne od njihovih lastnosti. Fizikalne in mehanske lastnosti ter prisotnost kemijskih elementov v lesnih gorivih opredeljujejo njihovo kakovost, kot navaja standard SIST EN ISO 17225. Cena sekancev je odvisna predvsem od vsebnosti vode ter prevladujoče frakcije delcev; v Sloveniji so najpogostejši sekanci s 30 % vsebnostjo vode in prevladujočo velikostjo delcev med 3,15 in 31,5 mm; njihova cena je v opredeljenem obdobju znašala od 65 do 90 €/t. Na trgu prevladujejo drva z vsebnostjo vode 20 % in dolžine 25 do 30 cm s cenami od 125 do 149 €/t. Z večanjem dolžin in vsebnostjo vode se cene drv nižajo. Peleti so najdražja oblika lesnih goriv, največje pa je povpraševanje po peletih pakiranih v 15 kg PVC vreče zložene na paleto, katerih cena je od 245 do 300 €/t. V zadnjih letih se je razlika med ceno peletov in kurilnega olja signifikantno znižala zaradi strmega padca cen kurilnega olja, ki pa se v zadnjem obdobju spet dviguje.

Ugotavljamo, da je zbiranje cen lesnih energentov smiselno in potrebno za zagotavljanje transparentnosti trga. Podatki proizvajalcem, ponudnikom in potrošnikom služijo kot orodje pri sprejemanju ključnih odločitev o nabavi in proizvodnji. Podatki kažejo, da so cene lesnih goriv od začetka spremljanja v letu 2011 relativno konstantne z izrazitim sezonskim nihanjem; pred kurilno sezono (v drugi polovici leta) so cene po navadi nižje kot po njej (prvi polovici leta). Najcenejša oblika lesnih goriv so sekanci, najdražja pa peleti. Podobno kot v drugih evropskih državah bi bilo v prihodnje smiselno cene lesnih energentov beležiti ne le dvakrat na leto, ampak vsak mesec. Smiselna bi bila tudi uvedba indeksa cen lesnih goriv. Potrebo po nadaljnjem zbiranju cen lesnih goriv so izrazili tudi udeleženci na posvetu Izzivi gozdne tehnike, ki smo ga organizirali na Gozdarskem inštitutu Slovenije marca 2016.

Več o cenah lesnih goriv si oglejte na povezavi.

Darja Kocjan, Matevž Triplat