Težave v mednarodnem pretoku lesa in lesnih izdelkov v srednji Evropi ter stanje na trgu lesnih proizvodov v Sloveniji v času epidemije Koronavirus COVID–19

Do sredine marca 2020 je mednarodni pretok blaga, kljub epidemiji Koronavirus COVID-19, v državah Srednje Evrope potekal dokaj nemoteno, poroča mednarodna strokovna revija EUWID Wood Products And Panels. V zadnjih dneh pa se je na mejah držav Nemčije, Italije, Francije, Avstrije in Poljske število mejnih kontrolnih točk zmanjšalo, prav tako so se začeli pojavljati temeljitejši pregledi oseb in posledično so vse večje zamude pri mednarodnem prevozu surovin in izdelkov za lesnopredelovalno in pohištveno industrijo. Največji zastoji so se sprva pojavili na mejnem prehodu Brenner med Italijo in Avstrijo, v zadnjem času pa so dolgi zastoji tudi na nemško-poljskih in nemško-francoskih mejnih kontrolnih točkah. Dodatne težave pri prevozu lesa in lesnih izdelkov so iz Nemčije in celotne vzhodne Evrope v Italijo, saj je le nekaj voznikov tovornjakov pripravljenih voziti po teh cestnih povezavah. Nasprotno pa dobave iz Italije še vedno dokaj nemoteno tečejo pod pogojem, da prevoz opravljajo italijanski prevozniki.Trenutno sta glavna dva problema pri čezmejnem prevozu lesa in lesnih izdelkov dolgo čakanje na mejnih kontrolnih točkah ter pomanjkanje voznikov tovornjakov. Zato posamezna podjetja že proučujejo možnost prehoda iz cestnega na železniški promet, navaja revija EUWID. Železniški prevoz je še posebej primeren za dobavo surovin kot so lepilne smole in smole za impregniranje, za industrijski okrogli les ter lesne kompozitne plošče. V vseh primerih je skladnost dobavne verige v teh časih ključnega pomena, ki pa iz dneva v dan postaja težje izvedljiva. Zaradi tega države Srednje Evrope že uvajajo posebne ukrepe v zvezi z mednarodnim prevozom vsega blaga.Glede prevoza/dobavljanja blaga znotraj države je na primer Nemčija uvedla začasno odpravo prepovedi vožnje tovornjakov ob nedeljah. Podobno so ravnali tudi v Avstriji, s tem da so uvedli tudi podaljšanje dovoljenega časa vožnje voznikom tovornjakov.Vpliv epidemije COVID-19 se po besedah posameznih podjetij pozna tudi v delovanju slovenskega lesnopredelovalnega sektorja; nekateri posamezni žagarski obrati so že zaustavili proizvodnjo, prav tako se napoveduje zaustavitev proizvodnje ene največjih lesnopredelovalnih podjetij v Sloveniji. Največji problem trenutno podjetja vidijo v težavah z dobavo potrebnih surovin za nemoteno delovanje proizvodnje. Kljub vsemu pa je spodbudna informacija, da nekatera podjetja v industriji žaganega lesa ter industriji lesnih kompozitov, mehanske celuloze in kemikalij zaenkrat delujejo nemoteno, težav nimajo niti s prodajo polizdelkov/izdelkov. V teh časih je zagotovo za lesnopredelovalni sektor najbolj pomembno to, da podjetja nimajo težav z zdravjem zaposlenih ter da imajo polne/večje zaloge materiala in polizdelkov v lastnih skladiščih.Trenutno Ministrstva pripravljajo vrsto ukrepov za omilitev stanja na trgu lesnih proizvodov v Sloveniji zaradi epidemije.Pripravila: Špela Ščap, Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko, Gozdarski inštitut Slovenije