Tokovi okroglega lesa v letu 2019

Leto 2019 je bilo za slovensko lesnopredelovalno industrijo ugodno, saj je bilo domačega lesa na razpolago dovolj. Podatki o tokovih okroglega lesa, ki jih zbiramo in izračunavamo na Gozdarskem inštitutu Slovenije, kažejo, da se je poraba okroglega lesa v letu 2019 povečala za 13 % v primerjavi z letom 2018. Skupna poraba okroglega je znašala 3,32 milijonov m3, od tega je bilo porabe iglavcev 1,92 milijonov m3, porabe listavcev pa 1,41 milijonov m3.

 

77 % okroglega lesa iglavcev je bilo predelanega v industriji žaganega lesa, 18 % v industriji lesnih kompozitov, mehanske celuloze in kemične obdelave lesa, 6 % okroglega lesa iglavcev pa je bilo predelanega za energetske namene. V primerjavi z letom 2018, se je lani poraba oziroma predelava hlodovine iglavcev povečala za 28 %, medtem ko se je poraba industrijskega lesa slabše kakovosti (celulozni les in tehnični les) zmanjšala za 15 %.

 

Okrogli les listavcev se v Sloveniji največ uporablja za energetske namene; v letu 2019 je poraba te kategorije lesa znašala 0,91 milijonov m3, kar predstavlja 65 % glede na celotno porabo okroglega lesa listavcev v lanskem letu. 18 % okroglega lesa listavcev je bilo predelanega v industriji lesnih kompozitov, mehanske celuloze in kemikalij, 17 % pa v žagarskih obratih in furnirnicah. V primerjavi z letom 2018, se je lani poraba okroglega lesa listavcev slabše kakovosti (lesa za kurjavo) povečala za 9 %, predelava hlodovine listavcev se je povečala za 18 %, poraba industrijskega lesa slabše kakovosti (les za celulozo in plošče ter tehnični les) pa se je povečala za 23 %.

 

Več podatkov o tokovih lesa za leto 2019 je dostopnih na tej povezavi. Podatki so prikazani v neto kubičnih metrih brez skorje.

 

Pripravila: Špela Ščap, Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko, Gozdarski inštitut Slovenije