Udeležili smo se mednarodne konference o inovativnem izobraževanju v gozdarstvu

V Zagrebu je 8. junija 2018 potekala mednarodna konferenca z naslovom »Strokovno usposabljanje na področju trajnostnega gospodarjenja z gozdovi v Avstriji, Sloveniji in na Hrvaškem: znanje, izkušnje in pričakovanja«, ki je bila zaključni dogodek Erasmus+ projekta CIA2SFM (Strateška partnerstva za inovativni pristop usposabljanja o trajnostnem gospodarjenju z gozdovi). Cilj konference je bil predstaviti rezultate projekta, izmenjati izkušnje in pridobljeno znanje ter predstaviti načrt za širjenje rezultatov projekta tudi po njegovem zaključku. Konference so se udeležile partnerske organizacije projekta, trenerji in ciljne skupine projekta (gozdarski strokovnjaki, podjetniki, pedagoški delavci v gozdarstvu, aktivni lastniki gozdov in študenti).Na konferenci je bil predstavljen glavni rezultat projekta - to je inovativno e-izobraževanje "Teorija in praksa trajnostnega gospodarjenja z gozdovi", ki so ga soustvarili partnerji projekta CIA2SFM in pokriva različne teme povezane s trajnostnim gospodarjenjem z gozdovi. Več o e-izobraževanju: http://wcm.gozdis.si/splosno/izobrazujmo-se-e-izobrazevanje-o-trajnostnem-gospodarjenju-z-gozdovi.

Večji del konference pa je bil namenjen predstavitvi in razpravi o uporabi e-učenja in drugih inovativnih metod poučevanja in učenja, ki bi lahko dopolnjevale tradicionalno učenje ex-cathedra v gozdarstvu. Ključni govorci konference so predstavili sodobne izzive gozdarskega sektorja, kot so podnebne spremembe, financiranje, prednosti in slabosti e-učenja v gozdarstvu ter vključevanje in motivacija za vseživljenjsko učenje ter e-izobraževanje odraslih.

Predstavitve (v angleškem jeziku) ključnih govorcev na konferenci so javno dostopne za vse, ki bi jih več zanimalo, in sicer:

    • Andrej Breznikar, Zavod za gozdove Slovenije: Ključni izzivi v gozdarstvu (Key challenges in forestry)

    • Johann Zoescher, BFW, Gozdarski center Ossiach, Avstrija: E-izobraževanje v gozdarstvu: prednosti in slabosti (E-learning in forestry - pros and cons)

    • Branka Radonić Choudhury, Agencija za mobilnost i programe EU, Hrvaška: Program financiranja Erasmus+