Uporaba informacijsko-komunikacijskih tehnologij med zasebnimi lastniki gozdov

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije smo pripravili kratko spletno anketo, ki je namenjena vsem zasebnim lastnikom gozdov. Tematika ankete je uporaba informacijsko-komunikacijskih tehnologij med zasebnimi lastniki gozdov, bolj konkretno pa je poudarek na izvajanju pilotnega poskusa uvajanja digitalnih evidenc za zasebne lastnike gozdov.

 

Anketa je kratka in Vam ne bi smela vzeti več kot 5 min časa (povprečje je 3:42min). Mi pa bi s čim večjim številom izpolnjenih anket pridobili uporabne informacije, ki bi nam dale smernice kako naprej z digitalizacijo v gozdarstvu. Anketa je odprta do 14.12.2018.

 

Najlepša hvala za sodelovanje.