Uspešno izvedena konferenca "Gozdovi v ženskih rokah"

Prejšnji četrtek, 29. 10. 2020, smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije (GIS) organizirali mednarodno spletno konferenco z naslovom »Gozdovi v ženskih rokah«. GIS je vodilni partner projekta Fem4Forest: Forests in Womens Hands, v sklopu katerega je bila konferenca tudi organizirana.Namen konference je bil predstaviti novo iniciativo Fem4Forest v Podonavski Regiji, predstaviti primere dobre prakse vključevanja in povezovanja žensk v gozdarstvu v EU in širše, promovirati nadaljnjo povezovanje žensk v gozdarstvu ter začeti pogovore in ustanoviti novo mrežo deležnikov v gozdarskem sektorju. Na konferenco smo povabili gozdarske strokovnjake, odločevalce in ostale deležnike v gozdarskem sektorju iz vseh partnerskih držav projekta Fem4Forest.Konferenca je bila zelo uspešna, imeli smo kar 136 udeležencev (88 % žensk, 12 % moških) iz 17 držav (slika 1). Največ predstavnikov je bilo iz Slovenije, Ukrajine in Avstrije. Imeli smo pa tudi nekaj predstavnikov iz drugih celin, ne samo iz Evrope (iz Severne Amerike smo imeli 4 poslušalce, iz Afrike pa enega).

 

Večinoma so bili na konferenci predstavniki izobraževalnih in raziskovalnih institucij, raznih interesnih skupin in nevladnih organizacij, pa tudi veliko predstavnikov gozdarskih zavodov iz različnih držav (slika 2).

 

Veseli nas, da smo s konferenco dosegli želeni učinek, saj so bili udeleženci zelo zadovoljni s samo vsebino, kot tudi izvedbo dogodka (slika 3). Večina jih je bila mnenja, da tovrstno združenje potrebujemo tudi v tem delu Evrope, zato ga vsi toplo pozdravljajo. Prepričani smo, da je enakost med spoloma pomembna. Aktivnejša vloga ženske lahko poveča zmogljivosti lokalnega in regionalnega gozdarskega sektorja.

 

Konferenca je imela tudi prenos v živo preko Facebook strani Oddelka za gozdno tehniko in ekonomiko Gozdarskega inštituta Slovenije. Naša objava je bila deljena 23-krat, s prenosom v živo pa smo dosegli preko 4.000 oseb. Posnetek konference si lahko še vedno ogledate na tej povezavi ali pa na naši FB strani. Prezentacije pa bodo na voljo na internetni strani projekta: Fem4ForestOb koncu predavanja smo naredili kratko anketo z udeleženci. V nadaljevanju predstavljamo nekaj odgovorov ob vsaki prezentaciji.

Predavanje 1: Kaj prinaša projekt Fem4Forest? (Nike Krajnc, vodja Fem4Forest projekta, GIS, Slovenija)

Na vprašanje ali bi morali več pozornosti nameniti boljši vključitvi žensk v oblikovanje politik na področju gozdarstva, je kar 97 % udeležencev odgovorilo pritrdilno.Predavanje 2: Ženske v gozdarstvu v Avstriji: Dejstva in primeri dobrih praks (Dagmar Karisch-Gierer, FAST Pichl, Avstrija)

Zanimivi so odgovori udeležencev glede obstoječih izobraževanj in usposabljanj za ženske v gozdarstvu, saj jih je kar 34 % navedlo, da imajo tovrstna izobraževanja in enak delež, da takšnih izobraževanj nimajo.

Predavanje 3: Ženske za gozdarstvo na Bavarskem (Kathrin Böhling, Beatrix Enzenbach, LWF, Nemčija)

Na vprašanje ali bi morali ženske v gozdarskem sektorju naučiti posebnih vodstvenih sposobnosti je velika večina udeležencev (85%) odgovorila, da se z navedenim strinjajo.Predavanje 4: Ali gozd zahteva moškega ali je dovolj ženska? Razmišljanja na podlagi 25 let izkušenj z raziskavami na tem področju (Gun Lidestav, SLU, Švedska)

Zanimivo je tudi vprašanje, ki ga je udeležencem zastavila švedska predavateljica Gun Lidestav, ki je vse zbrane vprašala ali spol vpliva na njihovo zanimanje za gozd in gozdarstvo. Polovica udeležencev pravi, da ima spol zmeren vpliv na njihovo zanimanje za gozd in gozdarstvo.

Predavanje 5: Ženske v Bosni in Hercegovini od fakultete do službe v gozdarstvu – realnost (Ajla Dorfer, FEA, Bosna in Hercegovina)

Predavateljica Ajla Dorfer je udeležence vprašala ali menijo, da imajo ženske v njihovi državi manjše možnosti za uspeh v gozdarskem sektorju. Da menijo, da je temu tako, je odgovorilo kar 66 %, 11 % jih ni bilo prepričanih, 23 % pa je menilo, da to ni res.Predavanje 6: Women in Wood: Podiranje ovir v gozdarstvu (Jessica Kaknevicius, soustanoviteljica Women in Wood, Kanada)

Zadnja predavateljica, Jessica Kaknevicius, ki je predstavila delovanje njihovega združenja »Women in Wood« in glavne razloge za njihovo uspešno delovanje, je postavila vprašanje »Ali menite, da imajo socialna omrežja pomembno vlogo pri povezovanju, izobraževanju ter napredovanju žensk v gozdarstvu?« Skoraj 90 % udeležencev se je s tem strinjalo, kar pomeni, da so socialna omrežja prava pot za doseganje ciljne publike.Tina JEMEC, dr. Nike KRAJNC