VETROLOM: Poiščite izvajalca na MojGozdar.si

Zavod za gozdove Slovenije je v svojem drugem poročilu o poškodovanosti gozdov po nedevnem vetrolomu razkril, da poškodbe gozdov, ki jih je v zadnjih dneh povzročil veter, presegajo do sedaj znane poškodbe zaradi vetrolomov, ki so se zgodili v zadnjih dvajsetih letih, tako po količini poškodovanega drevja kot po obsegu prizadete površine. Po zadnjih podatkih je poškodovanega drevja več kot 1,3 miljone m3. Poškodovana so predvsem drevesa smreke, pa tudi jelke in listavcev. Zavod poziva lastnike gozdov, da sami pregledajo svoje gozdove.

 

Sanitarna sečnja poškodovanega drevja se je ponekod že začela. S sanacijo posledic vetroloma lahko lastniki gozdov začnejo že pred izdajo odločbe Zavoda za gozdove Slovenije, morajo pa o pričetku del obvestiti svojega revirnega gozdarja.Za sanacijo gozdov je sicer še dovolj časa, saj mora biti posek poškodovanih iglavcev ter izvoz lesa iz gozda v lupljenje ali predelavo zaključena najkasneje do sredine meseca maja 2018. Posek polomljenih in prevrnjenih dreves je izredno nevarno opravilo, zato lastnikom priporočamo, da se za samostojno izvedbo sečnje odločijo le, če so za to usposobljeni in opremljeni, drugače naj raje najamejo usposobljene gozdne delavce. 


V zadnjih letih beležimo izrazito povečanje števila izvajalcev del v gozdarstvu kar predstavlja večjo konkurenco na trgu a hkrati terja tudi razmislek o objektivni presoji kakovosti izvajalcev. V Sloveniji je trg gozdarskih storitev dinamičen. Zaradi hitrih sprememb in pojavljanja vedno novih izvajalcev so možne zlorabe in prevare. Problem se (še posebej) izkaže pri povečanem povpraševanju po storitvah ob veliko površinskih motnjah (npr. žledolom, napad podlubnikov itd.), kjer posamezni lastniki gozdov (npr. lastniki, ki nimajo neposrednega stika z gozdom) nimajo informacij o ponudnikih storitev in njihovi kakovosti oziroma zanesljivosti. Uporabniki storitev, predvsem manjši lastniki gozdov, ki redkeje potrebujejo usluge in nimajo izkušenj z gospodarjenjem z gozdom, nimajo druge možnosti, kot da se odločajo zgolj po intuiciji in osebnih poznanstvih (»ustno izročilo soseda ali znanca«).

Pri izbiri pravno-formalno ustreznega izvajalca gozdnih storitev si lahko pomagate z na novo vzpostavljenim spletnim sistemom MojGozdar.si. Spletni sistem MojGozdar.si posreduje kontaktne podatke za več kot 800 pravnih subjektov, ki nudijo gozdarske storitve. MojGozdar uporabnikom nudi podporo pri iskanju gozdarskih storitev, kot so:

  • Sečnja z motorno žago
  • Spravilo s traktorjem
  • Gojitvena dela
  • Žičniško spravilo
  • Strojno sečnjo
  • Izdelava lesnih sekancev (sekalnik)
  • Gozdno gradbeništvo

Trenutno je stran objavljena v preizkusni različici, z omejenimi možnostmi in ponekod še manjkajočima podatki.

V testni fazi bomo spletni sistem MojGozdar.si nadgrajevali, dopolnjevali in izboljševali. Tako bo v letu 2018 zaživel še drugi nivo ocenjevanja podjetji (strokovna ocena), podjetja bodo predstavljena z razširjeno osebno izkaznico, dodali bomo zakonodajni okvir ter modelne pogodbe.Logotip MojGozdar.siKLIKNITE ZA POVEZAVOVaša priporočila, ideje in predloge lahko posredujete na gteinfo@gozdis.si

Veseli bomo vaših konstruktivnih idej in predlogov.