Vezana knjiga računov neomejeno naprej

Davčno potrjevanje računov po 1.1.2018

Zakon o davčnem potrjevanju računov je pred dvema letoma prinesel obveznost davčnega potrjevanja računov za večino prejemnikov gotovine pri zaračunavanju blaga ali storitev. To so vsi, ki morajo voditi evidence, npr. zavezanci za DDV, izvajalci dopolnilnih dejavnosti na kmetiji itn. Izjem, ki sicer morajo za blago ali storitev izdati račun, a ga jim tudi pri prejemu gotovine ni potrebno davčno potrjevati, ni ravno veliko. To so izvajalci storitev v okviru strojnih krožkov, ki niso zavezanci za DDV, Društva z letnim prometom do 5.000 € itn.

Zakon o davčnem pritrjevanju računov je predvideval oz. dovoljeval uporabo vezane knjige računov, namesto neposrednega elektronskega davčnega potrjevanja, do konca leta 2017. Upoštevajoč uporabnost in enostavnost uporabe vezane knjige za številne, posebej manjše zavezance, je Državni zbor konec leta 2017 sprejel spremembe Zakona o davčnem potrjevanju računov, ki omogoča trajno uporabo vezane knjige računov vsem, ki se za to odločijo.

Spremenil se je tudi rok za pošiljanje podatkov o izdanih računih iz vezane knjige računov v potrditev davčnemu organu, ki je bil do sedaj deset delovnih dni. Zavezanec mora davčnemu organu po 1.1.2018 poslati podatke o računih prek elektronske povezave (mini blagajne) do desetega dne v mesecu, ki sledi mesecu izdaje računa. Zavezanec mora račun kupcu z uporabo vezane knjige računov izdati najpozneje po dobavi oz. izvedeni storitvi in prejetem plačilu.

 Vezana knjiga davčnih računov

Možnost uporabe vezane knjige računov pri prejemu gotovine je 1.1.2018 postala trajna. Spremenil se je tudi rok za pošiljanje podatkov o izdanjih računih in sicer do desetega dne v mesecu, ki sledi mesecu izdaje računa. Na sliki platnica vezane knjige računov strojnih krožkov.

Marjan Dolenšek

Za več informacije se obrnite na avtorja prek elektronske pošte marjan.dolensek@gozdis.si