VIDEO: Prihodnost je v povezovanju

V mesecu maju in juniju na Gozdarskem inštitut Slovenije potekajoo različne aktivnosti v sklopu projekta BioVill. Projekt BioVill spodbuja razvoj regionalnih konceptov rabe obnovljivih virov energije in vzpostavitev krajev ogrevanih z lesom na Hrvaškem, v Makedoniji, Romuniji, Srbiji in Sloveniji po vzoru obstoječih primerov dobrih praks v Avstriji, Nemčiji in drugih evropskih držav. »Kraj ogrevan z lesom« je vas, občina, naselje ali krajevna skupnost, ki večino potrebne električne energije in energije za ogrevanje proizvede iz lokalne biomase (kmetijstvo, gozdarstvo, odpadki) in drugih OVE.

Na poti do energetske neodvisnoti kraja je zelo pomembno povezanost akterjev v lokalnih proizvodnih verigah, saj le s povezovanjem in združevanjem lahko dosegamo željene učinke. Za boljše razumevanje povezovanje v lokalne proizvodne verige za doseganje visoke dodane vrednosti si oglejte naslednji video, ki je nastal tudi na slovenskih tleh v sodelovanju z domačo snemalno ekipo. Za sodelovnje pri snemanju se zahvaljujemo podjetju Gozdno gospodarstvo Bled in podjetju Gaj Les, ki sta nam omogočila snemanje na terenu. Ter snemalni ekipi SquareMe za vso profesionalnost pri izvedbi projekta.

Vabljeni k ogledu. Veseli bomo tudi vašega mnenja, ki ga lahko podate na naši Facebook strani.