Združenje za lesno biomaso Slovenije

Lesna biomasa je pomemben vir energije, ki ga imamo v Sloveniji v izobilju, pa ga kljub temu vse prevečkrat spregledamo. V želji po umeščanju lesne biomase na ustrezno mesto smo v začetku oktobra ustanovili Združenje za lesno biomaso Slovenije (ZlebIS). Glavno poslanstvo združenja je promocija sodobnega, okolju prijaznega in učinkovitega pridobivanja, predelave in rabe lesne biomase.

 

Združenje želi povezati vse, ki se ukvarjajo s pridobivanjem, predelavo in rabo lesne biomase – od lastnikov gozdov, do proizvajalcev lesnih goriv ter proizvajalcev toplote in/ali elektrike in organizacij, ki delujejo na tem področju. Član društva lahko postane samo pravna oseba (podjetje, društvo, zveza, javno raziskovalni zavod, zadruga itd.), ki se ukvarja s področjem lesne biomase.

 

Menimo, da lahko lesna biomasa prispeva k prehodu v brezogljično družbo. Tako bo združenje v prihodnosti aktivni pri:

  • oblikovanju zakonodaje na področju pridobivanja, predelave in rabe lesne biomase
  • oblikovanju politik na področju obnovljivih virov energije v Sloveniji in širše v EU
  • promociji sodobnih in učinkovitih tehnologij pridobivanja, predelave in rabe lesne biomase
  • promociji kakovostnih in doma proizvedenih lesnih goriv
  • povezovanju deležnikov od lastnik gozda do končnega proizvajalca elektrike in/ali toplote.

 

Združenje za lesno biomaso Slovenije si bo prizadevalo za uveljavljanje učinkovitih tehnologij pridobivanja, predelave in rabe lesne biomase in si želi postati zanesljiv sogovornik, trd pogajalec ter glasen promotor lesne biomase. V času od ustanovitve smo se aktivno odzvali na predlog Uredbe o trajnostnih merilih za biogoriva in emisiji toplogrednih plinov goriv, ki je bila v javni obravnavi v oktobru. Pripravljamo mnenje in poglede na novi Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije.

 

Združenje za lesno biomaso je bilo ustanovljeno v začetku oktobra 2020. Eden izmed ustanoviteljev je tudi Gozdarski inštitutu Slovenije – Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko. Predsednik združenja je Rok Suhadolnik, ki je eden izmed pionirjev na področju uvajanja sodobnih tehnologij pridobivanja, predelava in rabe lesne biomase v Sloveniji.

 

Združenje je na začetku svoje poti, v kolikor želite sodelovati in postati aktiven član združenja pišete na: info@zlebis.si

 

 

 

dr. Nike Krajnc (podpredsednica združenja), Gozdarski inštitut Slovenije