Proizvodnja in raba lesnih peletov v svetu

Proizvodnja

Skupna svetovna proizvodnja peletov je v letu 2018 znašala več kot 55,7 milijonov ton in nenehno raste; od leta 2017 do 2018 se je povečala za 14 %. Najhitreje se širi obseg proizvodnje v Aziji. Ta se je v letu 2018 povečal za 54 %. Vodilne države proizvajalke so poleg Kitajske še Vietnam, Malezija in Tajska. Od leta 2013 naprej je bila največja stopnja rasti proizvodnje peletov v letu 2014, ko se je povečala za kar 20,7 % glede na leto 2013. Potem pa tudi v letu 2017 za 19,8 % glede na leto 2016 ter v letu 2016 za 18,5 % glede na leto 2015.Slika 1: Prikaz količin svetovne proizvodnje peletov od leta 2013 naprej, glede na prispevek držav proizvajalk.


Države Evropske unije (EU28) so v letu 2018 proizvedle 30 % svetovne proizvodnje peletov, ostale države Evrope pa še 6 %. Skupen delež Evrope je enak deležu Kitajske. Velik proizvajalec je tudi Severna Amerika, ki je v letu 2018 proizvedla 20 %.Kljub temu, da proizvodnja peletov v Evropi glede na leto 2013 ves čas raste, se njen delež v skupni proizvodnji konstantno znižuje, in sicer na račun povečane proizvodnje v Aziji.Slika 2: Prikaz deleža evropske proizvodnje peletov na svetovni ravni od leta 2013 naprej in prikaz stopnje rasti evropske proizvodnje peletov glede na izhodiščno leto 2013.


Proizvodnja peletov v Evropi je v letu 2018 znašala 20,1 milijona ton, kar predstavlja 9,2-odstotno rast od leta 2017. Glede na leto 2013 pa gre kar za 45-odstotno rast. V zadnjih petih letih je bilo najslabše leto za proizvodnjo peletov v Evropi leto 2016, saj je bila rast le 4,6-odstotna glede na leto 2015. K skupni proizvodnji peletov v Evropi, države EU28 prispevajo 84 %. Njihov delež se je od leta 2013 nekoliko zmanjšal na račun povečanja proizvodnje v ostalih evropskih državah.Največjo rast, in to nad 18 %, so zabeležili v Belgiji, na Finskem, Madžarskem in Poljskem. Največje države proizvajalke pa so Nemčija z 2,4 milijoni ton, Švedska z 1,8 milijoni ton, sledita Rusija in Latvija, ki imata po 1,6 milijona ton ter Francija, ki je proizvedla 1,5 milijona ton peletov.V svetu ostajajo neizkoriščene kapacitete, saj so proizvajalci zmožni proizvesti skoraj 80 milijonov ton peletov, dejanska proizvodnja pa znaša le 70 % tega. Je pa izkoriščenost boljša glede na leto 2017, saj je takrat znašala 63 %. Kljub temu, da proizvodnja peletov v svetu raste, pa se je število proizvodnih linij zmanjšalo in to iz 3.760 zabeleženih v letu 2017 na 3.684 v letu 2018.V Sloveniji je v letu 2018 znašala proizvodnja peletov 118.000 ton. To predstavlja 0,7 % v proizvodnji peletov držav EU28, in le 0,2 % svetovne proizvodnje peletov. Glede na stopnjo rasti na svetovni ravni, proizvodnja peletov v Sloveniji počasneje narašča. V zadnjih dveh letih je rast slovenske proizvodnje počasnejša tudi glede na države EU.Slika 3: Prikaz rasti proizvodnje peletov, primerjano za Slovenijo, države članice EU in v svetu, glede na izhodiščno leto 2013.

RabaSvetovna raba peletov je v letu 2018 znašala dobrih 52,7 milijonov ton ali 21 % več v primerjavi z letom 2017. Brez upoštevanja rabe na Kitajskem, je znašala raba dobrih 35 milijonov ton ali 14 % več kot v letu 2017. Na svetovni ravni se je raba peletov v industriji povečala za skoraj tri milijone ton, medtem ko se je za komercialno rabo povečala za 1,35 milijonov ton (Kitajska ni vključena ker podrobnosti o porabi niso na voljo).Slika 4: Prikaz količin rabe peletov v svetu od leta 2013 naprej, glede na rabo po posameznih območjih, ter prikaz stopnje rasti rabe peletov.


Azija je poleg držav EU28 največji porabnik peletov na svetu, raba pa v zadnjih letih neprekinjeno raste. Poleg Kitajske je bila najpomembnejša rast v vzhodni Aziji, predvsem v Južni Koreji in na Japonskem, na račun rabe v industriji.EU28 ostaja največji porabnik peletov na svetu. Skupna evropska poraba peletov je v letu 2018 znašala 27 milijonov ton. Povpraševanje po peletih se je tako povečalo za 2,1 milijona ton v primerjavi z letom 2017, kar predstavlja 8-odstotno rast, ta pa je nižja kot leto prej. V letu 2017 je bila namreč 11-odstotna rast glede na leto 2016. V letu 2016 pa je bila zabeležena najnižja rast porabe od leta 2013 naprej, ki je znašala le 3 % glede na leto 2015. K skupni rabi peletov v Evropi, države EU28 prispevajo kar 96 %. Njihov delež se je od leta 2013, ko je znašal kar 98 %, nekoliko zmanjšal, na račun povečanja rabe v ostalih evropskih državah.Slika 5: Prikaz deleža evropske proizvodnje peletov na svetovni ravni od leta 2013 naprej in prikaz stopnje rasti evropske proizvodnje peletov glede na izhodiščno leto 2013.


Med državami EU28 je največja porabnica peletov Velika Britanija, ki je v letu 2018 porabila 8,5 milijona ton peletov, kar predstavlja 14,3 % več kot leto prej. Veliki Britaniji sledi Italija s 3,3 milijoni ton, Danska s 3,1 milijoni ton, Nemčija, ki je porabila 2,2 milijona ton ter kot peta po vrsti Švedska, ki je porabila 1,8 milijona ton peletov. Raba peletov na Švedskem se je v letu 2018 zvišala kar za 15,4 % glede na leto prej. V industrijski rabi peletov je vodilna Velika Britanija, ki je za proizvodnjo zelene elektrike v letu 2018 porabila približno 7,8 milijona ton peletov. Njihova raba se je v letu 2018 zvišala kar za 15 % glede na leto prej. Pri rabi peletov za ogrevanje vodi Italija, ki je porabila 3,3 milijone ton peletov, kateri sledi Danska z 2,4 milijoni ton.V letu 2018 se je raba peletov povečala tako v domači rabi za ogrevanje (za približno 5 %) kot tudi na področju industrijske rabe (za 13 %). Evropa ostaja vodilna pri rabi peletov, vendar se v zadnjih nekaj letih povpraševanje vse bolj viša v Aziji, predvsem na Japonskem in v Južni Koreji. Evropa ohranja dokaj dinamičen trg, to se vidi predvsem v močno povečani industrijski rabi v letu 2018 in v začetku leta 2019, rabo pa sta povečala tudi Velika Britanija in Nizozemska.Slovenija je v letu 2018 porabila 145.000 ton peletov. To predstavlja 0,6 % v rabi peletov držav EU28, in le 0,3 % svetovne porabe peletov. Glede na stopnjo rasti na svetovni ravni in v državah EU28, raba peletov v Sloveniji počasneje narašča.Več informacij o trgu peletov je dostopno na:https://bioenergyeurope.org/article.html/211.Darja Stare, Gozdarski inštitut Slovenije