TRG LESNIH PELETOV V SLOVENIJI V LETU 2019

PROIZVODNJA V SLOVENIJI

 

Proizvodnja peletov v Sloveniji v zadnjih 10 letih počasi, a zanesljivo narašča. V maju 2020 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije ponovno opravili analizo slovenske proizvodnje peletov. Na podlagi zbranih podatkov smo ugotovili, da je proizvodnja peletov v Sloveniji v letu 2019 skupno znašala 134.000 ton, kar je 13,6 % več kot v letu 2018. Zabeležili smo največje povišanje proizvodnje peletov v Sloveniji v zadnjih šestih letih. V letu 2019 je po naših podatkih pelete za trg prozvajalo 22 poslovnih subjektov, med katerimi prevladujejo manjši proizvajalci. Največji proizvajalec je proizvedel več kot 50.000 ton, ostali pa proizvedejo do 20.000 t peletov letno.Prikaz proizvodnje peletov v Sloveniji v tonah/leto med leti 2010 in 2019 ter prikaz stopnje rasti proizvodnje (Vir podatkov: Gozdarski inštitut Slovenije, GTE).

ZUNANJA TRGOVINA S PELETI

 

Slovenija je neto uvoznik peletov (slika 2). V letu 2019 smo glede na začasne podatke Statističnega urada RS (SURS) uvozili nekaj manj kot 237.000 ton, od tega 27 % iz Romunije, s 13 % sledi Avstrija, večji izvoznici peletov na slovenski trg sta še Ukrajina ter Bosna in Hercegovina.

 

Izvozne količine predstavljajo tako peleti slovenskih proizvajalcev kot tudi peleti, ki so bili predhodno uvoženi v Slovenijo (t. i. ponovni izvoz ali re-export). Zaradi živahne trgovine s peleti je za nacionalno raven uporaben kazalec zunanjetrgovinskega primanjkljaja oziroma presežka, ki je izračunan bilančno (izvoz – uvoz). Podobno kot v predhodnih letih (z izjemo leta 2017), smo tudi v letu 2019 na trgu lesnih peletov zabeležili zunanjetrgovinski primanjkljaj, kar dokazuje, da je bila poraba peletov večja od proizvodnje. Na podlagi podatkov SURS je lani zunanjetrgovinski primanjkljaj znašal 27.000 ton.

 

Izvoz peletov je v obdobju 2010–2019 lani prvič dosegel količino čez 200.000 ton. Prevladujoča uvoznica lesnih peletov iz Slovenije je Italija (85 % celotne izvožene količine), z 10 % ji sledi Avstrija, 4 % količin pa smo izvozili v sosednjo Hrvaško.Uvoz in izvoz peletov v obdobju 2013–2019 (podatki za leto 2019 so začasni) (Vir podatkov: SURS).


Struktura uvoza peletov v letu 2019 (podatki so začasni (Vir podatkov: SURS).

CENE PELETOV

 

Za tono pelet pakiranih v 15 kg vreče bomo trenutno (ob koncu kurilne sezone 2019/20) odšteli v povprečju 275 €, kar je slabe 3 odstotke manj kot ob začetku kurilne sezone. V primerjavi z enakim obdobjem v lanskem letu je cena dva odstotka nižja. Peleti v razsutem stanju so v povprečju do 28 €/t cenejši, peleti v »Big-Bag« vrečah pa so v povprečju do 20 €/t cenejši kot peleti pakirani v 15 kg vreče. Cena se razlikuje tudi glede na mesto nakupa. Pri slovenskih proizvajalcih so cene običajno najnižje, najvišje so pri distributerjih.Cene peletov v €/t z DDV v kurilni sezoni 2019-2020 glede na mesto nakupa (Vir podatkov: Gozdarski inštitut Slovenije, GTE).

 

Trenutno so cene pri distributerjih za 18 % višje kot neposredno pri slovenskih proizvajalcih, pri spletnih ponudnikih pa so cene za 7 % višje kot neposredno pri proizvajalcih. Ob koncu kurilne sezone 2019/20 so se cene glede na začetek kurilne sezone pri slovenskih proizvajalcih in spletnih ponudnikih znižale (4 % pri spletnih ponudnikih in 3 % pri slovenskih proizvajalcih), pri distributerjih pa nekoliko zvišale (1 %).Cene peletov dostopnih na slovenskem trgu v €/t z DDV med 2011 in 2020 in prikaz stopnje rasti cen (Vir podatkov: Gozdarski inštitut Slovenije, GTE).

 

Peleti so kot najdražja oblika lesne biomase ob koncu kurilne sezone 2019/20 le 18 % cenejši od kurilnega olja (slika 6). Cena kurilnega olja je namreč od oktobra 2019 znatno padla, kar za 28 %, in znaša 71 €/MWh, cena pelet pa ob koncu kurilne sezone znaša 58 €/MWh. Trenutna razlika je zaradi padca cen kurilnega olja najmanjša, kar smo jih zabeležili od začetka zbiranja cen v letu 2011. Največjo razliko med ceno pelet in kurilnega olja pa smo zabeležili v drugi polovici leta 2012, ko so bili peleti za skoraj 50 % cenejši glede na ceno kurilnega olja.Prikaz cene peletov in kurilnega olja v €/MWh ter relativne razlike med ceno peletov glede na kurilno olje v % (Vir podatkov: Gozdarski inštitut Slovenije, GTE).

 

Več o peletih in zagotavljanju kakovosti lesnih peletov je dostopno na povezavi: http://www.s4q.si

 

Darja Stare in Špela Ščap, Gozdarski inštitut Slovenije