Inovativno: Sekalnik in gozdarska prikolica

Inovacije na kmetiji Kranjčevič

Ročno polnjenje sekalnika za pripravo sekancev je nevarno, predvsem pa zelo naporno opravilo, zato tudi manjše sekalnike, če je mogoče, polnimo strojno, z žerjavnimi nakladalniki oz. dvigali. Najbolj učinkovita je namestitev nakladalnika na sam sekalnik in krmilne naprave namestiti v kabino, da je voznik zavarovan pred hrupom sekalnika in drugimi zunanjimi vplivi. A to velja za večje sekalnike, pri manjših pa je to pogosto konstrukcijsko precej zapleteno, če je sploh mogoče, predvsem pa ne najbolj poceni in lahko precej negospodarno. Če imamo na kmetiji tudi gozdarsko prikolico z dvigalom, lahko s tem dvigalom polnimo sekalnik. A takoj, ko najdemo eno rešitev, se nam pojavi novo vprašanje, če že ne problem. Za priklop in pogon prikolice moramo imeti drug traktor, ko sekalnik in prikolico premikamo na drugo lokacijo potrebujemo dva voznika, ko les dvigamo in polnimo sekalnik, nam je traktor na katerem je priklopljena prikolica pogosto v napoto, z golmi ali vejami lahko udarimo v ta traktor in še kaj bi se našlo.  Sekalnik Heizohack HM 8-400
Sekalnik Heizohack HM 8-400 s tovarniško zasnovanim in izdelanim vlečnim ojem za zgornji priklop, tesno pod ojem pa je nameščena kardanska gred.


S temi vprašanji so se kaj hitro srečali na kmetiji Kranjčevič, ki leži na gričevnatem območju nad Leskovcem pri Krškem, ko so kupili nov sekalnik Heizohack HM 8-400. To je vlečen enoosni sekalnik, gnan s traktorsko priključno gredjo in z vstopno odprtino 70 x 40 cm. Ivan Kranjčevič, ki smo predstavili v članku o domači sušilnici na topli zrak ogrevan s sekanci (Kmetovalec 9/17), se je kot praktični inovator lotil dela. A kot inženir strojništva in zaposlen kot razvojni tehnolog v proizvodnji hladilnih sistemov, se je zadeve lotil celovito in z ustreznimi strojniškimi izračuni. Sekalnik ima po tovarniški zasnovi in izdelavi vlečno oje za zgornji priklop, tik pod ojem pa je nameščena kardanska gred za pogon sekalnika. Ivan je zadevo obrnil na glavo. Vlečno oje je predelal za spodnji priklop. Na ta način je zagotovil veliko več prostega prostora za kardansko gred in na minimum zmanjšal možnost, da bi se poškodovala, spremenil pa je tudi geometrijo obremenitve traktorja in tako njegovo stabilnost, ki lahko tako s spodnjim priklopom realizira večje vlečne sila. Zakaj je bilo to pogrebno, pa bomo videli v nadaljevanju. 
Predelano vlečno oje za spodnji priklop. Sedaj je na voljo veliko več prostega prostora za kardansko gred, spremenila pa je tudi geometrijo obremenitve traktorja in tako njegovo stabilnost ter možnost doseganja večjih vlečnih sil.


Glavni problem, ki ga je Ivan želel odpraviti, pa je bila nepraktična uporaba dvigala gozdarske prikolice za polnjenje sekalnika, kot smo že opisali v uvodu. Odločil se je za združitev sekalnika in gozdarske prikolice v eno sprego ali kompozicijo, kakor se komu boljše sliši. Na zadnji del sekalnika je namestil nov priklop za vleko in sicer sodoben traktorski priklop z nastavitvijo po višini in samodejno zapahnitvijo vlečnega sornika pri priklapljanju, kar zagotavlja enostavno in varno priklapljanje gozdarske prikolice. Dvigalo gozdarke prikolice je seveda hidravlično in potreben pretok hidravličnega olja dobiva od hidravlične črpalke traktorja. Za spojitev hidravličnih cevi prikolice in traktorja je namestil povezovalne cevi s hitrimi spojkami od zadnjega dela sekalnika pa do traktorja. 
Na zadnjo premo in okvir sekalnika pritrjen sodoben traktorski priklop z nastavitvijo po višini in samodejno zapahnitvijo vlečnega sornika, kar zagotavlja enostavno in varno priklapljanje gozdarske prikolice na sekalnik.


A predelava s tem še ni bila končana, saj je bilo potrebno poskrbeti še za varno vožnjo, oz. za varno zaustavitev celotne sprege, torej za ustrezno zaviranje. Sekalnik ima na premi nameščene zavore, ki jih po tovarniški opremi vklapljamo ročno, s potegom ročice, ki je preko jeklene pletenice povezana z zavornim drogom. Prav tako ima tudi gozdarska prikolica že nameščene zavore na kolesih. Ivan je oboje zavore povezal in predelal v hidravlične, tako zaviranje pri premikih ali vožnji sedaj ni več vprašljivo. Kot ni vprašljiva učinkovitost in smiselnost predelave. Za premik stroje je potreben le en voznik, polnjenje sekalnika z dvigalom gozdarske prikolice pa je sedaj veliko bolj praktično, varno in učinkovito. 
Polnjenje sekalnika z dvigalom gozdarke prikolice, ki je priklopljena na sekalnik je veliko bolj učinkovito in varno.


Marjan Dolenšek (fotografije: Ivan Kranjčevič)

Za več informacije se obrnite na avtorja prek elektronske pošte marjan.dolensek@gozdis.si 

Članek avtorja Marjana Dolenška je bil objavljen v reviji Kmetovalec 1/2018, ki jo lahko naročite na Kmetijski založbi, www.kmetovalec.si.