Test Krpan KRPAN KZ 700 EK pro

Nova krožna žaga za več varnosti

Preskusili smo novo krožno žago KZ 700 EK pro podjetja PIŠEK – Vitli KRPAN d.o.o. Razvoj nove krožne žage so spodbudili spremenjeni evropski predpisi oz. novi varnostni standardi za krožne žage. Ti so pri krožnih žagah še posebej strogi in zahtevajo tako zasnovo stroja, da uporabnik med delom ne more priti v stik z žagalnim listom. To zagotavlja varovalna mreža nad prevesno mizo, ki preprečuje dostop do žagalnega lista, če jo dvignemo, pa prepreči (blokira), da bi mizo lahko potisnili proti žagalnemu listu. Poleg tega je nova žaga, tako kot predhodne, opremljena s prijemalom, s katerim fiksiramo les med žaganjem. Z zavoro v sili se žagalni list zaustavi v 4 do 5 sekundah. Prevesna miza se po žaganju vrne v izhodiščni položaj, pri električnem pogonu je preprečen samodejni zagon žage po izpadu in ponovnem napajanju z električnim tokom. Mehanizem za nastavitev dolžine polena se med žaganjem samodejno odmakne in tako se poleno ne more zatakniti med žagalni list in letev za nastavitev dolžine. Z navedenimi rešitvami žaganje polen ni le bolj varno, pač pa je delo tudi lažje in bolj praktično.Na sliki vidimo razlike med varnostnimi napravami dosedanjih krožnih žag (levo) in novih krožnih žag (desno). Slika proizvajalec.


Krožne žage Krpan KZ 700 so namenjene za žaganje polen iz cepanic ali okroglic premera do 240 mm. Žagalni list, ki je vedno serijsko Widia, ima premer 700 mm. Z njimi je mogoče razžagati les na polena dolžine od 20 do 50 cm. Na voljo so trije načini pogona: s traktorsko priključno gredjo, kjer je reduktor litoželezni, z elektromotorjem, kjer je vgrajen WEG litoželezni motor z boljšim izkoristkom, ali pa kombiniran. Dodatno so na voljo tudi transportni trakovi za polena s hidravličnim ali elektro pogonom.Transportni trak je samostojna enota, nameščena na traktorsko tritočkovno priključno drogovje, in s hidravličnim pogonom s traktorsko hidravliko. V to ogrodje namestimo in pritrdimo krožno žago.
Nagib transportnega traka uravnavamo z ročnim vitlom na stebru na levi strani, razteg pa s pomočjo zobate letve na dnu drugega dela traku (manjša slika).


Žage so lahke izvedbe, glede na vrsto pogona tehtajo od 222 do 277 kg. Po dvorišču jih lahko prevažamo na dveh gumijastih uležajenih opornih kolesih, lahko pa jih tudi pripnemo na tritočkovni priključni sistem traktorja. V nosilno ogrodje imajo vpet žagalni list na pogonski gredi in pogonske sklope. Nasproti žagalnega lista je z ležaji vpeta prevesna žagalna miza z vsemi elementi, ki služijo varnosti ter lažjemu in učinkovitejšemu delu, ki smo jih opisali v začetku tega sestavka. Žagalna miza je na levi strani podaljšana s po dolžini nastavljivim opornikom z dvema valjčkoma za les, ki ga žagamo, na desni pa ima nameščeno odmično merilno napravo za dolžino polen. Pri žaganju les z leve potisnemo do omejevala mehanizma za nastavitev dolžine polena, les ob mizo pritisnemo s prijemalom, prevesno mizo potisnemo proti žagalnemu listu in odžagamo poleno. To pade na tla ali pa na transportni trak. Zadnje poleno preko mize potisnemo z naslednjo cepanico ali pa ga primemo z roko.Pri žaganju les s pritisno ročico pritisnemo ob žagalno mizo in le-to skupaj z lesom potisnemo proti žagalnemu listu, ki odžaga poleno. Na sliki vidimo tudi vzvod sklopke za izklop pogona žagalnega lista v sili (rdeč pokončni vzvod levo od žagalne mize).


Preskusili smo model KZ 700 EK pro. Oznaka EK pomeni, da ima žaga kombiniran pogon z elektromotorjem in s traktorsko priključno gredjo. Žaga je bila opremljena tudi s 5-metrskim teleskopskim transportnim trakom za polena. Transportni trak je v osnovi samostojna enota, ima svoje nosilno ogrodje, na oz. v to nosilno ogrodje pa je nameščena in pritrjena sicer samostojna krožna žaga. Transportni trak je gnan hidravlično s traktorsko hidravliko. Zato smo pri žaganju polen tudi krožno žago poganjali s traktorsko priključno gredjo. Žaga je pri preskušanju dobro delovala, odlikuje jo miren tek in nadpovprečna rezalna moč. Pri delu nismo imeli nobenih težav. Načelno polena žaga ena oseba, a za učinkovitejše delo je dobrodošlo, če druga oseba podaja cepanice oz. okroglice na žagalno mizo. Pri stalni uporabi transportnega traku, ki ga poganjamo s traktorjem, je smiselna kombinacija žage le s traktorskim pogonom. Kombinirani pogon žage je smiseln, ko žago uporabljamo tudi na dvorišču kot samostojno enoto. Lahko pa kombinirano ali električno žago uporabimo z električnim transportnim trakom.S preskušano krožno žago lahko žagamo polena dolžine od 20 do 50 cm. Mehanizem za nastavitev dolžine polena se med žaganjem samodejno odmakne. Poleno se tako ne more zatakniti med žagalni list in merilnik dolžine.


Marjan Dolenšek (Gozdarski inštitut Slovenije)