Test rezalno cepilnega stroja - Krpan CS 420 pro

Pri podjetju PIŠEK – Vitli KRPAN d.o.o. proizvajajo široko paleto gozdarskih strojev, ki bi jih lahko našteli v posameznih skupinah, kot so vitli, gozdarske prikolice, …, pa do ponudbe gozdarske opreme, lahko pa bi jih opredelili tudi kot stroje za izvleko, predelavo in transport lesa. Za predelavo lesa, dejansko za predelavo lesa za energetsko rabo, natančneje za pripravo polen, izdelujejo cepilnike drv, rezalno cepilne stroje, krožne žage, povezovalnike drv in pripadajočo opremo. Tehnološko najkompleksnejši na eni strani, na drugi strani pa z največ povezanimi funkcijami za pripravo polen, so rezalno cepilni stroji. Z njimi goli razžagamo na željeno dolžno in les razcepimo v polena, če se omejimo le na osnovni funkciji. Tu pa so še dovajanje lesa, odvajanje žagovine, transport polen in funkcije nastavitev stroja ter seveda krmiljenje funkcij stroja.

 

Pri podjetju PIŠEK – Vitli KRPAN d.o.o. so se pri rezalno cepilnih strojih odločili za razvoj izvedbe z verižnim rezalnim/žagalnim sklopom, oz. dvo-ravninski in kompaktni (ozki) zasnovi rezalno-cepilnega stroja. Stroj je v osnovi nošen traktorski priključni stroj, gnan s traktorsko priključno gredjo. V prvi ravnini, v višini pasu povprečnega odraslega človeka, je nameščen dovajalno-rezalni sklop. Tega sestavljajo dovajalni trak, vodila, držalo hloda, meč z verižno žago, omejevalo dolžine in oporna loputa. V drugi ravnini pod prvo, pa sta cepilno korito s potisnim cepilnim valjem in cepilni nož. Dvo-ravninska zasnova stroja pomeni, da je stroj relativno kompakten (ozek) in ima težišče relativno blizu traktorja in ga lahko (v primerjavi z eno-ravninskim strojem) nosi lažji traktor. Eno-ravninski stroji imajo v isti ravnini vzporedno nameščena dovajalno-rezalni sklop, praviloma s krožno žago in cepilni sklop (cepilno korito, potisni valj in cepilni nož) in so zato širši, s težiščem dlje od traktorja in praviloma tudi težji. Za njihovo nošenje je potreben težji traktor, z zmogljivejšim hidravličnim dvigalom.

 

Robustna zasnova

Pri podjetju PIŠEK – Vitli KRPAN d.o.o. so zasnovali robusten rezalno cepilni stroj. To pri največjem premeru hloda, ki ga je mogoče prežagati oz. razcepiti, 420 mm, ilustrira masa stroja, ki skupaj s 5 m dolgim transportnim trakom znaša 1.500 oz. 1.450 kg (odvisno od načina krmiljenja). Če za sam pogon stroja zadošča traktor z močjo motorja okoli 30 kW (okoli 40 KM), pa je za transport stroja (prenos na tritočkovnem drogovju 2 ali 3 kategorije) potreben težji traktor, moči okoli 60 kW (oz. okoli 80 KM).

 

CS 420

Na voljo sta dve izvedbi rezalno cepilnega stroja, ki se medsebojno ločita predvsem po načinu krmiljenja sklopov stroja in s tem po udobju oz. naporu uporabnika pri delovanju stroja. CS 420 je vstopni model za katerega je značilno mehansko premikanje meča žage, premik cepilnega noža po višini, prečnega zamika transportnega traku itn. Ta izvedba je cenovno nekaj ugodnejša in pri podjetju PIŠEK – Vitli KRPAN d.o.o. jo namenjajo predvsem za uporabnike, ki polena pripravljajo zase iz/ali pa občasno opravijo kakšno storitev.

 

CS 420 pro

Oznaka pro pomeni izvedbo stroja, ki je krmiljen elektrohidravlično in pri katerem se vsi premiki posameznih sklopov izvedejo hidravlično, razen nastavitve omejevala za dolžino polen. Takšno izvedbo stroja smo v začetku letošnjega leta tudi preskusili in z njim pripravili nekaj deset m3 polen. Vsi od tukaj naprej navedeni opisi sklopov stroja in delovanja se nanašajo na izvedbo pro.

 

S traktorsko priključno gredjo preko kardanske gredi poganjamo gonilo na katerem je nameščena trojna litoželezna hidravlična črpalka. Pri priporočenih vrtljajih 420 min-1 (maksimalno 540 min-1) traktorske priključne gredi, črpalka deluje tiho in ne potrebuje vzdrževanja. Vsi sklopi rezalno cepilnega stroja so gnani hidravlično. Hidro motorji poganjajo dovajalni trak, verižno žago in transportni trak, glede na izbiro oz. uporabo pa tudi hidravlične sklope dvižne mize ali nakladalne rampe. Ostala hidravlična moč se porabi za delovanje drugih hidravličnih sklopov, v prvi vrsti cepilnega valja, ki razvije potisno silo 160 kN, kar odgovarja masi približno 16 ton. Drugi (manjši) hidravlični valji skrbijo za premik in pritisk držala hloda, premik meča verižne žage, premik oporne lopute, spremembo višine cepilnega noža ter raztegovanje in pomik levo-desno transportnega traku. V zalogovniku je 100 l hidravličnega olja, ki ga na ustrezno temperaturo ohlaja serijsko nameščen hladilnik olja.

 

Elektrohidravlično krmiljenje

Vse glavne funkcije stroja krmilimo z glavno krmilno ročico . Dovajanje hloda oz. vrtenje prečnih valjev na nakladalni rampi in dovajalnega traku vklopimo s premikom glavne krmilne ročice v desno, če želimo hlod pomakniti nazaj, pa ročico premaknemo v levo. Hlodi (če so ravni) imajo lahko premer do 42 cm, žagali pa naj ne bi hlodov premera pod 10 cm. Hlod pomaknemo do omejevala dolžine, ki ga brezstopenjsko in s pomočjo navojnega vretena nastavimo na dolžine polen od 20 do 50 cm. Ko glavno krmilno ročico premaknemo proti sebi, vklopimo proces žaganja. Ročico iz zgornjega v spodnji položaj premikamo enakomerno, saj temu premiku sledi tudi premik meča žage. Držalo hloda pritisne hlod na dovajalni trak, omejevalo dolžine polen se odmakne za nekaj cm. Istočasno se vklopi hidro motor za pogon verižne žage, ki se začne premikati proti hlodu in ga odžaga. Hitrost pomikanja meča oz. tlak potiskanja meča v les pri žaganju nastavimo s pomočjo potenciometra. Meč in veriga žage sta proizvajalca Husqvarna, meč je 18 colski, veriga pa 3/8 colska in ima 34 zob, zalogovnik olja za mazanje verige pa ima prostornino 13 litrov. Za snemanje (npr. brušenje) ali napenjanje verige moramo odstraniti preklopni varovalni pokrov, ki je spredaj pritrjen z vijakom. Ta varovalni pokrov služi tudi za lovljenje žagovine, ki z verige leti naprej, a kljub temu jo nekaj odleti tudi na stran, zato so levo in desno na varovalni pokrov namestili plastično zaveso, ki pa kljub prozornosti nekoliko ovira pogleda na žagalni in cepilni sklop. Žagovino se skozi odvajalni kanal odvaja v smeri traktorja, zelo priporočljiva pa je namestitev sesalne naprave za žagovino; pri preskusu je sicer nismo uporabljali.

 

Žaganje in cepljenje

Čim je hlod odžagan, spustimo glavno krmilno ročico, meč se začne premikati nazaj v izhodišči položaj in odžagan kos goli prosto pade v cepilno korito. S kratkim premikom glavne krmilne ročice naprej (proti stroju) vklopimo cepljenje. Cepilni valj potisne odžagan kos les v cepilni nož (standardno 4 delni, opcijsko 6, 6/4, 8 ali 12 delni; odvisno od debeline polen, ki jih želimo). Cepilni valj se naprej pomika z dvema različnima hitrostma, ki ju krmiljenje stroja izbere samodejno, glede na obremenitev oz. odpor, ki ga les povzroča pri cepljenju. Cepilni valj se po dosegu končnega položaja samodejno vrne v izhodiščni položaj. V tem času pa že žagamo nov kos hloda in proces se, po nekaj vaje, rutinirano nadaljuje oz. lahko sočasno izvajamo žaganje in cepljenje. Pri hlodih manjšega premera moramo paziti, da jih ne odžagamo prehitro, da odžagan kos ne pade na še premikajoči se cepilni valj in praviloma postavi prečno oz. postrani. V takem primeru je potrebno dvigniti varovalni pokrov in les ročno postaviti vzdolžno v cepilno korito. Dvig varovalnega pokrova takoj zaustavi vse funkcije stroja. Poševno se les lahko postavi tudi pri samem padanju v prazno korito, na kar moramo pa biti pozorni. Če smo že vklopili proces cepljenja, moramo takoj zaustaviti premikanje cepilnega valja naprej in ga vrniti v izhodiščni položaj - z rdečo tipko na krmilni ročici. Odpor prečno potisnjenega lesa na cepilni nož je praviloma prevelik, da se proces ne bi zaustavil in praviloma sledi ročno izbijanje lesa z zunanje strani noža. Pri žaganju zadnjega kosa lesa, ko držalo hloda ne more več zadosti trdno pritiskati/držati še ne odžagan del, zelo prav pride oporna loputa. Ta se nahaja nad cepilnim koritom in jo hidravlični valj potisne iz ohišja, ko pritisnemo na rumeni gumb na krmilni ročici. Po končanem procesu žaganja se loputa samodejno umakne (uvleče v ohišje), lahko pa to funkcijo sprožimo tudi s tipko na zadnji strani krmilne ročice. Na glavni krmilni ročici sta še dve zeleni tipki za uravnavanje višine oz. pomik gor – dol cepilnega noža, kar izberemo glede na debelino hloda, ter dve modri tipki za pomik transportnega traku levo – desno.

 

Dvižna miza ali nakladalna rampa

Za učinkovito delo z rezalno-cepilnim strojem je predpogoj učinkovito dovajanje lesa v rezalno-cepilni sklop. Pri rezalno cepilnih strojih CS nudijo več možnosti. Osnova je dvižna miza MD 500, ki jo je mogoče zložiti in za transport pritrditi na sam stroj. Hlod zvalimo na dvižno ogrodje in ga hidravlično dvignemo na nazobčana transportna valja. Gnana sta hidravlično in se vrtita sinhrono z dovajalnim trakom stroja. Za učinkovito delo sta potrebna dva delavca. Za delovanje in krmiljenje dvižne mize se uporablja hidravlični sistem rezalno cepilnega stroja.

 

Veliko učinkovitejše, predvsem pa manj naporno je delo z nakladalno rampo, polena lahko pripravlja en delavec. Rampe imajo nakladalni del, kamor z žerjavnim dvigalom (npr. gozdarke prikolice) ali nakladalnikom (npr. sprednjim traktorskim, teleskopskim nakladalnikom) naložimo hlode. Hlodi nalegajo na dve (standardno) ali tri (opcijsko) verige, ki so gnane hidravlično in hlode pomikajo proti prečnemu transportnemu delu s tremi nazobčanimi valji. Ti so prav tako gnani hidravlično in delujejo sinhrono z dovajalnim trakom rezalno cepilnega stroja. Hlod s pomočjo prečnih valjev vzdolžno potisnemo na dovajani trak, ki hlod transportira naprej v rezalni del stroja. Na nakladalno rampo z nosilnostjo 4,2 tone, lahko naložimo okoli 6 m3 hlodovine, zanjo pa na delovišču potrebujemo prostor cca 4,5 x 9 m. Nudijo dve izvedbi in sicer RV 45 in RV 45M. Obe imata šest po višini nastavljivih opornih nog, izvedba RV 45M pa še transportno podvozje, s priklopom za avtomobilsko vlečno kljuko. Prva, ki smo jo tudi uporabljali med preskušanjem stroja, je primerna predvsem za stalno postavitev, druga pa za mobilno uporabo, ko s strojem delamo na različnih krajih (npr. izvajamo storitve). Za delovanje in krmiljenje nakladalne rampe in prečnega transporterja se uporablja hidravlični sistem rezalno cepilnega stroja.

 

Transportni trak ter dodatna oprema in cene

Rezalno cepilni stroj CS 420 pro ima nameščen 5 m dolg transportni trak za odlaganje polen. Iz transportnega položaja se hidravlično teleskopsko raztegne v delovni položaj, nazaj v transportni položaj pa se zloži sam s pomočjo lastne mase, ko ga z vitlom za nastavitev nagiba postavimo v pokončni položaj. Hitrost premikanja transportnega traku brezstopenjsko nastavimo z ventilom ob glavni krmilni ročici, ki uravnava pretok olja hidro motorja, ki poganja trak. Pomik levo – desno krmilimo s tipkama na glavni krmilni ročici. Transportni trak ima na sredini nameščeno preklopno loputo, ki preprečuje kotaljenje polen proti rezalno cepilnemu stroju. Opcijsko je na voljo rešetkasti separator nečistoč (žagovina, trske), ki se namesti na konec transportnega traku. Poleg že opisanih dvižne mize in nakladalnih ramp so na voljo še elektro pogonska enota, sesalna enota za žagovino na elektro ali hidravlični pogon, dodatni nosilnik za cepilni nož in stojalo za vreče žagovine.

 

Po ceniku proizvajalca rezalno cepilni stroj CS 420 pro stane v osnovni izvedbi (s transportnim trakom in enim cepilnimi nožem) 14.159,00 €. Dvižna miza MD 500 stane 1.490,00 €, nakladalna rampa RV 45 stane 4.389,00 €, nakladalna rampa RV 45 M pa 5.049,00 €. Električno gnana sesalna enota za žagovino stane 968,00 €, hidravlično gnana pa od 1.045,00 do 1.265,00 € (odvisno od modela). Separator za nečistoče za transportni trak stane 484,00 €. Vse cene so z vključenim DDV. Elektrohidravlična izvedba CS 420 pro stane z DDV okroglo 3.353,00 € več od mehansko krmiljenje izvedbe CS 420. A je delo z izvedbo pro toliko manj naporno in posledično tudi bolj učinkovito, posebej če pripravljamo večjo količino polen in/ali izvajamo storitve, da je vredno investirati toliko več.

 

Slika 1: Za učinkovito delo z rezalno cepilnim strojem pri podjetju PIŠEK – Vitli KRPAN d.o.o. nudijo dve nakladalni rampi, ki imata nosilnost 4,2 tone in na kateri lahko naložimo do cca 6 m3 hlodovine. Izvedba RV 45 je namenjene za stalno postavitev (na sliki), izvedba RV 45 M pa ima podvozje za prevoz. Uporaba rampe, ki na delovišču potrebuje prostor cca 4,5 x 9 m, omogoča, da s strojem učinkovito dela en delavec./h6>

Slika 2: S CS 420 pro lahko razžagamo in razcepimo hlode premera do 42 cm. Poševna usmerjevalna pločevina (na sliki levo od hloda) olajša transport lesa v rezalni sklop.


Slika 3: CS 420 pro je v celoti krmiljen elektrohidravlično. Osrednja je glavna krmilna ročica z dodatni krmilnimi tipkami oz. stikali. Z njo krmilimo dovajanje lesa, žaganje, cepljenje, položaj cepilnega noža, premik transportnega traku levo – desno, premik oporne lopute in zaustavitev/pomik nazaj cepilnega valja. Na krmilni plošči so še varnostno STOP stikalo, krmilna ročica dvižna mize/nakladalne rampe, vrtljivo stikalo za tlak meča žaga ter vrtljiv ventil za uravnavanje hitrosti transportnega traku.


Slika 4: Dolžino polen nastavimo brezstopenjsko z omejevalom na navojnem vretenu in sicer od 20 do 50 cm. Pod desnim tečajem varovalnega pokrova je na kolenastem nosilniku nameščeno varnostno stikalo za izklop vseh funkcij stroja, ko dvignemo varovalni pokrov.


Slika 5: Za žaganje zadnjega kosa lesa je zelo koristna opora, ki jo po pritisku na stikalo iz ohišja potisne hidravlični valj. V začetni položaj se vrne samodejno po končanem žaganju ali pa po pritisku na stikalo.


Slika 6: Če odžagan kos lesa pade v cepilno korito postrani, ga moramo ročno naravnati. Zgodi se redko, les usmerja tudi poševno dno, a vseeno moramo biti pozorni.


Slika 7: Standardno ima CS 420 pro nameščen 4 delni nož, opcijsko pa so na voljo še 6, 6/4, 8 ali 12 delne izvedbe.


Slika 8: Krpanov rezalno cepilni stroj ima standardno nameščen 5 metrski transportni trak za polena. Hitrost premikanja traku je brezstopenjsko nastavljiva, premik levo – desno je prav tako hidravličen. Transportni trak ima na sredini nameščeno preklopno loputo, ki preprečuje kotaljenje polen proti rezalno cepilnemu stroju. Nagib traku uravnavamo s pomočjo ročnega vitla in jeklenih pletenic.


Slika 9: CS 420 pro ima standardno nameščen hladilnik hidravličnega olja, ki vzdržuje delovno temperaturo olja 65oC. V zalogovnik nalijemo 100 litrov olja.


Marjan Dolenšek
Gozdarski inštitut Slovenije