Ustvarjanje lastne proizvodne verige

Ustvarjanje lastne proizvodne verige

Primer uporabe orodja

Primer uporabe orodja WoodChainManager predstavljamo na enem izmed najbolj klasičnih načinov gozdne proizvodnje in sicer gre za kombinacijo klasične sečnje z motorno žago ter spravila s traktorjem. Proizvodna veriga se začne v gozdnem sestoju, ko sekač z motorno žago drevo podre, oklesti in odžaga vrhač. Po sečnji sledi spravilo okroglega lesa s traktorjem in uporabo vitla po gozdni vlaki do gozdne ceste. V tem tehnološkem modelu gre za sistem spravila dolgega lesa po t.im. debelni metodi, saj traktorist z motorno žago po odpenjanju žičnih vrvi in pred rampanjem deblovino s prečnimi prerezi prežaga na sortimente šele na skladišču. Transport sortimentov z gozdne ceste do končnega uporabnika je predviden z gozdarsko transportno kompozicijo.

Za lažjo predstavo si besedilo razdelimo po posameznih fazah gozdne proizvodnje:
Faza 1: Sečnja in kleščenje z motorno žago v gozdnem sestoju
Faza 2: Spravilo s traktorjem do gozdne ceste
Faza 3: Prežagovanje (krojenje) oz. izdelava sortimentov na gozdni cesti
Faza 4: Transport sortimentov z gozdarsko transportno kompozicijo

Za ogled uporabniških navodil zaženite naslednjo video vsebino: