Zavod SLOLES, slovensko lesno združenje

V prvi polovici lanskega leta je bilo tudi formalno ustanovljeno interesno gospodarsko združenje SLOLES (Zavod SLOLES, slovensko lesno združenje), ki združuje podjetja z dejavnostjo proizvodnje žaganega lesa ter drugih lesnih proizvodov in nadaljnje obdelave žaganega lesa v polizdelke ter podjetja, ki opravljajo dejavnost trgovine z žaganim lesom in lesnimi polizdelki. Združenje pokriva nad 50 % celotne proizvodnje žaganega lesa, pri žaganem lesu listavcev pa je delež članov združenja še višji, saj so zajeti vsi večji predelovalci hlodovine listavcev. Združenje je ustanovilo sedem podjetij, zdaj ima združenje več kot 40 članov. ''Žagarji in trgovci z rezanim lesom smo po opremljenosti in finančni stabilnosti najšibkejši člen gozdno-lesne verige. Da bi se razvili, ustanavljamo slovensko lesno združenje SLOLES,'' je ob ustanavljanju dejal pobudnik za ustanovitev združenja in njegov direktor Edo Oblak. Vlada RS je aprila 2017 s sklepom izdala dovoljenje za uporabo imena "Slovenija" v imenu zavoda "Zavod - združenje LES", ki se glasi "Zavod SLOLES, slovensko lesno združenje". Vloga Zavoda - združenja LES za pridobitev dovoljenja za uporabo imena »Slovenija« v firmi zavoda je bila presojana z vidika ali zavod opravlja dejavnost ali javno službo na območju celotne države in je dejavnost ali javna služba, ki jo opravlja, v javnem interesu Republike Slovenije. V obrazložitvi sklepa je jasno navedeno, da ''Zavod opravlja dejavnost ali javno službo na območju celotne države in je dejavnost, ki jo opravlja, v javnem interesu Republike Slovenije''.

 
Logotip SloLes
Logotip Zavoda SLOLES


Prvenstvena naloga Zavoda SLOLES, ki opravlja svoja dela in naloge v javnem interesu, je vzpostavitev veznega člena v gozdno-lesni verigi med do sedaj nepovezanimi člani prve in druge predelave lesa ter trgovci z rezanim lesom. Združenje namerava s svojimi aktivnostmi krepiti konkurenčne prednosti podjetij v sektorjih primarne in sekundarne predelave lesa v gozdno-lesnih vrednostnih verigah, vključno s krepitvijo prodajnih poti.

Namen in dejavnost združenja je razvoj, povezovanje, kvalitetno delo vseh slovenskih žagarjev in trgovcev z lesom. Dodatna področja dela zavoda ter cilji pa so tudi promocija uporabe slovenskega lesa in lesnih izdelkov, podpora članom zavoda, vzpodbujanje tehnološkega razvoja proizvodnje in izdelkov, pridobivanje sredstev za svoje delovanje iz razpisov EU in Slovenije, ter iskanje strateških partnerjev, domačih in tujih kupcev.

Konkretni operativni cilji Zavoda SLOLES so:

  • Prvi cilj je zanesljiva oskrba s kakovostno surovino po optimalnih cenah. Združenje se bo najprej osredotočilo na zagotovitev hlodovine iz gozdov v državni lasti, ko bo zagotovljena ustrezna dobava, pa bo vzpostavilo tudi ustrezne pogoje za dobavo od zasebnih lastnikov gozdov.
  • V drugi poglavitni cilj sodijo tehnološka posodobitev proizvodnje, optimizacija poslovanja in razvoj novih izdelkov, kar je tudi prvi pogoj za konkurenčnost slovenskih žagarjev.
  • Tretji cilj je pospeševanje prodaje in s tem vključevanje v globalne verige vrednosti. Glavni namen je združevati količine in jih prodajati z večjo dodano vrednostjo, ker pa združenje stremi k okrepitvi lesnopredelovalne verige, bo poudarek tudi na zagotavljanju rezanega lesa, odpada in drugih dobav predelovalcem na višji stopnji predelave lesa.


 Predsednik Zavoda SLOLES Danilo Knap in direktor Edo Oblak

Predsednik Zavoda SLOLES Danilo Knap in direktor Edo Oblak (fotografija: Silvo Pritržnik)


Združenje SLOLES: Edo Oblak, Danilo Knap
Gozdarski inštitut Slovenije: mag. Mitja Piškur

Za več informacij se obrnite na avtorje prek elektronske pošte: Združenje SLOLES: info@slo-les.si mag. Mitja Piškur: mitja.piskur@gozdis.siSorodne vsebine:


Gozdno lesni proizvodi, predelava in prodaja lesa

Proizvodna funkcija gozdov zajema predvsem pridobivanje gozdnih lesnih proizvodov iz drevja. Gozdni lesni proizvodi dajejo lastniku gozda zaenkrat največji finančni in/ali materialni donos od vseh funkcij, ki jih opravlja gozd.

 

PRIKAZ CELOTNE VSEBINE


Sorodne novice:

Ponovno objavljen razpis za sofinanciranje naložb v predindustrijsko predelavo lesa

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo razpis za sofinanciranje naložb v predindustrijsko predelavo lesa. Skupaj je na voljo 6 milijonov evrov, od tega polovico za kmetije z registrirano dejavnostjo. Naložbe so namenjene investicijam v primarno predelavo lesa in sicer za kmetije in po...

SiDG d. o. o. objavil javni razpis za sklenitev dolgoročnih prodajnih pogodb

SiDG je konec lanskega leta (27. 12. 2017) objavil javni razpis za sklepanje dolgoročnih prodajnih pogodb med SiDG in kvalificiranimi kupci (Javni razpis za sklepanje dolgoročnih pogodb za prodajo gozdnih lesnih sortimentov (GLS) iz državnih gozdov, 27. 12. 2017). Obdobje dolgoročnih pogodb je do 5 let. K...