Zemljevid deležnikov gozdno lesne verige

 

 

Podatki o deležnikih gozdno-lesnih verig so zbrani iz različnih javno dostopnih podatkovnih baz. Gozdarski inštitut Slovenije ne zagotavlja točnosti podatkov. Za morebitne popravke, dopolnitve podatkov in nove vnose deležnikov nam pišite na elektronski naslov gteinfo@gozdis.si.Legenda 

Ponudniki gozdarskih storitev (sečnja, spravilo, gojenje, žično spravilo, strojna sečnja, izdelava sekancev)

Strokovno-raziskovalne inštitutcije

Trgovine

Primarna predelava lesa (žage, proizvodnja pelet in briket...)

Proizvajalci mehanizacije