Znanost in praksa - za promocijo kakovostnih izvajalcev gozdarskih del

V Sloveniji izberemo izvajalca del v gozdovih največkrat na podlagi lastnih izkušenj ali po priporočilu znancev. Na trgu storitev je vedno več ponudnikov, poslovne prakse se spreminjajo in kvaliteta izvedbe del je vse bolj pomembna.

 

V raziskovalnem projektu "Sistem ocenjevanja kakovosti izvajalcev del v gozdarstvu" projektna skupina na Gozdarskem inštitutu Slovenije razvija spletni informacijski sistem s katerim ciljamo k ekonomsko učinkovitemu in okolju prijaznemu gospodarjenju z gozdovi. Sistem MojGozdar.si je enostaven za uporabo in omogoča učinkovit prenos informacij končnim uporabnikom. Hkrati pa prispeva k povezovanju povpraševanja in ponudbe ter uporabnikom nudi možnost izbire najustreznejšega izvajalca. Želimo, da bi izvajalci gozdarskih storitev izkoristili priložnost za promocijo storitev, ki jih opravljajo in da bi lastniki gozdov ocenili izvajalce, ki so opravljali dela v njihovih gozdovih. Posvet je namenjen promociji preglednega trga gozdarskih storitev in predstavitvi spletnega informacijskega sistema MojGozdar.

Posvet bo potekal
5. septembra 2019ob 9:00
v dvorani Janeza Hribarja (D1), Biotehniška fakulteta, dekanat, Jamnikarjeva 101, Ljubljana

PROGRAM POSVETA:

8:30 – Prihod in registracija udeležencev
9:00 – Slavnostna otvoritev posveta, državni sekretar dr. Jože Podgoršek, direktor Gozdarskega inštituta Slovenije dr. Primož Simončič
9:30 – Kaj je “Sistem ocenjevanja kakovosti izvajalcev del v gozdarstvu”, GIS, dr. Nike Krajnc
9:50 – Trg storitev na področju gozdarstva v sosednji Italiji, CNR-INVALSA, dr. Raffaele Spinelli
10:40 – Odmor za kavo in predstavitev izbranih slovenskih ponudnikov strojev in opreme za delo v gozdu
11:15 – Kaj ponuja sistem MojGozdar.si?, GIS, Nina Škrk
11:45 – Strokovna ocena izvajalcev del, GIS, Matevž Triplat
12:15 – Izvajanje del v gozdovih – pogled gozdarske inšpekcije, mag. Urška Ahačič Pogačnik
12:40 – Varnost in zdravje pri delu v gozdu – pogled inšpekcije nadzora varnosti in zdravja pri delu
13:00 – Informacijsko komunikacijski tok sistema MojGozdar.si, GIS, Mirko Baša
13:20 – Oblikovalec sistema MojGozdar.si - ARCTUR d.o.o., Metka Špacapan
13:30 – Pomen kakovostnih izvajalcev za zasebne lastnike gozdov – Zveza lastnikov gozdov Slovenije, Marjan Hren
13:50 – Izkušnje podjetja SiDG z izborom izvajalcev del, dr. Robert Robek
14:10 – Razprava in podelitev plaket MojGozdar.si
14:30 – Pogostitev in predstavitev izbranih slovenskih ponudnikov strojev in opreme za delo v gozdu

Udeležba je za vse brezplačna. Bodite del nove zgodbe, ki se piše na področju gozdarstva in se nam pridružite na posvetu.

LOKACIJA POSVETA:

PRIJAVITE SE TU:Več informacij lahko dobite na nina.skrk@gozdis.si (tel. 01 200 78 14).Za predstavitev programa strojev in opreme za delo v gozdu bodo poskrbeli