Spletni portal WoodChainManager

WCM


KALKULATOR ENOT


STROŠKI


PRIMERI


NORMATIVI


NAVODILA

Spletni portal WoodChainManager nudi različna interaktivna orodja primerna za organizacijo in optimizacijo del v gozdarstvu.

INTERAKTIVNOST

Ustvarjanje interaktivnih preglednih opisov gozdno-lesnih verig.

KALKULACIJE

Ustvarjanje preglednih kalkulacij stroškov gozdne mehanizacije.

NORMATIVI

Določanje normativov gozdarske proizvodnje.

PRETVARJANJE

Pretvarjanje med prostorninskimi, utežnimi in energijskimi enotami.

WoodChainManager

Gozdarstvo kot gospodarska panoga vključuje več členov v kompleksni gozdno-lesni verigi (GLV). Tehnološko gledano gozdarske člene GLV tvori niz proizvodnih procesov, s katerimi naravne vire iz gozdov pretvarjamo v proizvode in storitve. Pri izbiri posameznih strojev in povezovanju posameznih členov v nize proizvodnih procesov je pomembno vprašanje stroškov. Materialni stroški posameznih strojev in njihovih obveznih ali ne obveznih dodatkov oziroma priključkov so ključ za optimizacijo posameznih nizov proizvodnih procesov.

Aplikacija, ki je pred vami, omogoča enostavno izbiro tehnološkega modela za proizvodnjo okroglega lesa pa tudi zelenih sekancev. Z izborom strojev ter njihovih obveznih ali ne obveznih dodatkov oziroma priključkov vzdolž celotne verige od sečnje do dobave končnemu porabniku so določeni tudi stroški. Vizualizacija tehnoloških komponent vzdolž gozdno-lesnih verig ter prikaz stroškov omogočata optimizacijo in lažje razumevanje sicer zelo kompleksih verig. WoodChainManager smo razvili raziskovalci Gozdarskega inštituta Slovenije.

WCM NOVICE

2021-07-22

Izid novega učbenika Žagarstvo

  Knjiga Žagarstvo, katere avtor je Mirko Geršak, temeljito obravnava vso snov, ki je potrebna za žagarsko dejavnost. Napisana je, da služi kot priročnik v praksi in kot srednješolski ...

PREBERI VEČ

2021-07-18

Novi modularni gozdarski zgibnik

Bijol BWS 240 V Sloveniji za spravilo lesa večinoma uporabljamo kolesne kmetijske traktorje, ki so ustrezno prilagojeni in opremljeni za delo gozda. Uporabljajo se predvsem za izvleko podrt ...

PREBERI VEČ

2021-07-14

Analiza prejemnikov nepovratnih sredstev v okviru podukrepa M0 8.6 Programa razvoja podeželja 2014-2020

Darja STARE1, Nike KRAJNC1   Izvleček: Trenutno aktualen Program razvoja podeželja (2014–2020) je Evropska komisija za Slovenijo potrdila februarja 2015. Za izboljšanje učinkovitosti ...

PREBERI VEČ