Spletni portal WoodChainManager

WCM


KALKULATOR ENOT


STROŠKI


PRIMERI


NORMATIVI


NAVODILA

Spletni portal WoodChainManager nudi različna interaktivna orodja primerna za organizacijo in optimizacijo del v gozdarstvu.

INTERAKTIVNOST

Ustvarjanje interaktivnih preglednih opisov gozdno-lesnih verig.

KALKULACIJE

Ustvarjanje preglednih kalkulacij stroškov gozdne mehanizacije.

NORMATIVI

Določanje normativov gozdarske proizvodnje.

PRETVARJANJE

Pretvarjanje med prostorninskimi, utežnimi in energijskimi enotami.

WoodChainManager

Gozdarstvo kot gospodarska panoga vključuje več členov v kompleksni gozdno-lesni verigi (GLV). Tehnološko gledano gozdarske člene GLV tvori niz proizvodnih procesov, s katerimi naravne vire iz gozdov pretvarjamo v proizvode in storitve. Pri izbiri posameznih strojev in povezovanju posameznih členov v nize proizvodnih procesov je pomembno vprašanje stroškov. Materialni stroški posameznih strojev in njihovih obveznih ali ne obveznih dodatkov oziroma priključkov so ključ za optimizacijo posameznih nizov proizvodnih procesov.

Aplikacija, ki je pred vami, omogoča enostavno izbiro tehnološkega modela za proizvodnjo okroglega lesa pa tudi zelenih sekancev. Z izborom strojev ter njihovih obveznih ali ne obveznih dodatkov oziroma priključkov vzdolž celotne verige od sečnje do dobave končnemu porabniku so določeni tudi stroški. Vizualizacija tehnoloških komponent vzdolž gozdno-lesnih verig ter prikaz stroškov omogočata optimizacijo in lažje razumevanje sicer zelo kompleksih verig. WoodChainManager smo razvili raziskovalci Gozdarskega inštituta Slovenije.

WCM NOVICE

2020-01-13

Pregled leta 2019

Za nami je še eno uspešno leto. Spletni portal WoodChainManger je z vami že od leta 2014 in zelo veseli smo, da iz leta v leto rastemo skupaj z vašo pomočjo. V letu 2019 smo še dodatno ...

PREBERI VEČ

2020-01-02

Raba lesa v slovenskem biogospodarstvu

Domen ARNIČ1, Peter PRISLAN2, Luka JUVANČIČ3 Izvleček: Arnič, D., Prislan, P., Juvančič, L.: Raba lesa v slovenskem biogospodarstva; Gozdarski vestnik, 77/2019, št. ?10. V slovenš ...

PREBERI VEČ

2019-12-30

Vloga gozdarstva v biogospodarstvu

Eno od temeljnih načel slovenskega gozdarstva je trajnostno izkoriščanje gozdnih virov in s tem trajnostno zagotavljanje surovin oz. biomase za lesnopredelovalno industrijo. Povečana oko ...

PREBERI VEČ