Spletni portal WoodChainManager

WCM


KALKULATOR ENOT


STROŠKI


PRIMERI


NORMATIVI


NAVODILA

Spletni portal WoodChainManager nudi različna interaktivna orodja primerna za organizacijo in optimizacijo del v gozdarstvu.

INTERAKTIVNOST

Ustvarjanje interaktivnih preglednih opisov gozdno-lesnih verig.

KALKULACIJE

Ustvarjanje preglednih kalkulacij stroškov gozdne mehanizacije.

NORMATIVI

Določanje normativov gozdarske proizvodnje.

PRETVARJANJE

Pretvarjanje med prostorninskimi, utežnimi in energijskimi enotami.

WoodChainManager

Gozdarstvo kot gospodarska panoga vključuje več členov v kompleksni gozdno-lesni verigi (GLV). Tehnološko gledano gozdarske člene GLV tvori niz proizvodnih procesov, s katerimi naravne vire iz gozdov pretvarjamo v proizvode in storitve. Pri izbiri posameznih strojev in povezovanju posameznih členov v nize proizvodnih procesov je pomembno vprašanje stroškov. Materialni stroški posameznih strojev in njihovih obveznih ali ne obveznih dodatkov oziroma priključkov so ključ za optimizacijo posameznih nizov proizvodnih procesov.

Aplikacija, ki je pred vami, omogoča enostavno izbiro tehnološkega modela za proizvodnjo okroglega lesa pa tudi zelenih sekancev. Z izborom strojev ter njihovih obveznih ali ne obveznih dodatkov oziroma priključkov vzdolž celotne verige od sečnje do dobave končnemu porabniku so določeni tudi stroški. Vizualizacija tehnoloških komponent vzdolž gozdno-lesnih verig ter prikaz stroškov omogočata optimizacijo in lažje razumevanje sicer zelo kompleksih verig. WoodChainManager smo razvili raziskovalci Gozdarskega inštituta Slovenije.

WCM NOVICE

2020-08-04

6,4 mio EUR za odpiranje gozdov z gozdnimi prometnicami za učinkovitejše trajnostno gospodarjenje z gozdovi

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je 17. 7. 2020 v Uradnem listu objavilo Javni razpis za operacijo naložbe v ureditev gozdne infrastrukture iz Programa razvoja pode ...

PREBERI VEČ

2020-07-27

IZPAD DOHODKA V GOZDARSKEM SEKTORJU V OBDOBJU od 16. 3. 2020 do 30. 6. 2020

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije smo ocenjevali izpad dohodka v gozdarskem sektorju skladno z metodologijo objavljeno v Odloku o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka v gozdarskem s ...

PREBERI VEČ

2020-07-23

Brezpilotni zrakoplovi - droni

Če pustimo ob strani vojaške in policijske namene in uporabo za zasebne namene (fotografiranje, snemanje, uporaba kar tako, za zabavo), se na prvi pogled zdi, da so droni, oz. brezpilotni ...

PREBERI VEČ