Gozdarski inštitut Slovenije
Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko
Večna pot 2
1000 Ljubljana

Darja Stare
+386 1 200 78 22

Analize lesnih goriv potekajo v Laboratoriju za lesno biomaso.
Naročilo analiz lesnih goriv lahko izvedete preko:
• spletnega obrazca ali
• pišite na
• pokličite +386 1 200 78 22

nazaj