Loading…

Raba lesa

Ciljna skupina
Področja
14.11.2022

Uniforest gre naprej

Izdelki Uniforesta so bralcem Kmetovalca dobro znani. To so stroji in naprave za delo v gozdu ter naprave, ki se uporabljajo v primarni pridelavi lesa.

Več ...
03.11.2022

Vitli Krpan - Novosti 2022 na Agri

Sejmi in razstave so priložnost, da proizvajalci potencialnim kupcem in širši publiki predstavijo razvojne dosežke in novosti v svojih proizvodnih programih. Pri podjetju Pišek – Vitli Krpan tako na letošnjem sejmu Agra predstavljajo letošnje novosti, ki so že na voljo kupcem ali pa bodo v prodaji v prihodnjem letu. Nekatere izmed teh smo v minulih...

Več ...
31.10.2022

Dolgoročno poslovno sodelovanje z deležniki gozdno-lesne verige preko društev lastnikov gozdov – Uresničljiva možnost ali samo želja?

V današnjem času pomen gozdov močno narašča, predvsem zaradi klimatskih sprememb, ki se v gozdarstvu kažejo v prvi vrsti v vse pogostejših ujmah in namnožitvah podlubnikov (Nova strategija Evropske unije za gozdove do leta 2030, 2021).

Več ...
24.10.2022

Kakovost peletov na slovenskem trgu v letu 2022

Letošnji rezultati analiz kakovosti pelet kažejo nekoliko slabšo kakovost v primerjavi s preteklim letom. Delež vzorcev razvrščenih v kakovostni razred A1 je bil namreč nekoliko manjši (67 %) kot v preteklem letu (73 %).

Več ...
17.10.2022

V zadnjih 20 letih uvoz hlodovine iglavcev prvič večji od izvoza

Izvoz okroglega lesa se še naprej zmanjšuje, pri čemer se v strukturi izvoza povečuje izvoz okroglega industrijskega lesa listavcev. Uvoz okroglega lesa od leta 2015 naprej narašča in posledično se zmanjšuje zunanjetrgovinski presežek.

Več ...
03.10.2022

Sistem spremljanja nezgod v gozdarstvu

Izvedba gozdarskih del ostaja osrednji in ključni del gospodarjenja z gozdovi. Še tako dobro načrtovani cilji in ukrepi lahko ob neustrezni izvedbi del pripeljejo do degradacije okolja, finančnih izgub ali celo človeških tragedij.

Več ...
  • © 2021 Gozdarski inštitut Slovenije
  • ISSN 2591-2127