Loading…

Varnost

Ciljna skupina
Področja
Značilnosti zunanje trgovine z okroglim lesom v letu 2022 17.04.2023

Značilnosti zunanje trgovine z okroglim lesom v letu 2022

Izvoz okroglega lesa se je v letu 2022 povečal za 3 % v primerjavi z letom 2021, največ količin v izvozu predstavlja industrijski les listavcev, natančneje les bukve. Trend povečevanja uvoza okroglega lesa se je v letu 2022 zaustavil, saj je bil uvoz lani za 12 % manjši kot leto prej. Največ količin v uvozu predstavlja les za celulozo in plošče igl...

Več ...
EU ETS – Mednarodni sistem za trgovanje s pravicami do emisije 10.04.2023

EU ETS – Mednarodni sistem za trgovanje s pravicami do emisije

Pomembna tema Evropske Unije (EU) v današnjem času je skrb za okolje, iskanje virov energije in zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov (TGP). EU je leta 2005 uvedla sistem trgovanja s pravicami do emisije TGP na njenem območju (EU ETS) (MNVP, 2023). EU ETS (ang. EU emission trading system) je prvi mednarodni sistem za trgovanje z emisijami TGP v...

Več ...
Gozdarstvo v Sloveniji leta 1923 13.02.2023

Gozdarstvo v Sloveniji leta 1923

Na oddelku GTE na Gozdarskem inštitutu Slovenije smo pred kratkim pogledali po svojem arhivu in odkrili knjigo z naslovom Gozdarstvo v Sloveniji, ki izvira iz leta 1923, tako letos mineva 100 let od njene izdaje. Izdana je bila v namen »Kongresa Jugoslovenskog šumarskog udruženja«, ki se je leta 1923 odvijal v Ljubljani. Vsebuje več besedil različn...

Več ...
Pregled nad cenami gozdnih lesnih sortimentov v letu 2022 23.01.2023

Pregled nad cenami gozdnih lesnih sortimentov v letu 2022

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije (GIS) od leta 2017 naprej spremljamo odkupne cene gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov. Na tem mestu se ponovno najlepše zahvaljujemo podjetjem, ki aktivno sodelujejo v naših anketah in nam poročajo podatke. Tudi v prihodnje si želimo dobrega sodelovanja in hkrati vabimo tudi ostala podjetja, da se pridruž...

Več ...
Merjenje in razvrščanje gozdnih lesnih sortimentov v Sloveniji 10.01.2023

Merjenje in razvrščanje gozdnih lesnih sortimentov v Sloveniji

Gozdovi so za Slovenijo, ki nima veliko drugih naravnih virov, tudi v gospodarskem smislu izjemno pomembni. Gospodarjenje s slovenskimi gozdovi je ob zagotavljanju ekoloških in socialnih funkcij usmerjeno v pridelavo kakovostnega lesa, ki je osnova za razvoj lesne industrije, dohodek iz gozdarske dejavnosti pa je prav tako pomemben za ohranitev in ...

Več ...
Kako porazdelimo EU sredstva za gozdarstvo? 28.12.2022

Kako porazdelimo EU sredstva za gozdarstvo?

Subvencije za gozdove se pogosto uporabljajo za doseganje ciljev politike, ki so usmerjeni v ohranjanje in podpiranje zagotavljanja različnih ekosistemskih storitev, ki jih zagotavljajo gozdovi.

Več ...
  • © 2021 Gozdarski inštitut Slovenije
  • ISSN 2591-2127