Loading…

Novice S4Q

Znane so cene lesnih goriv na slovenskem trgu: rahlo znižanje ob koncu kurilne sezone 13.05.2024

Znane so cene lesnih goriv na slovenskem trgu: rahlo znižanje ob koncu kurilne sezone

Kljub nenehnim spremembam cen in regulacij na trgu je les pomemben za domače ogrevanje, je okolju prijazen, obnovljiv in lokalno dostopen vir energije. Ob tokratnem zbiranju cen smo ugotovili značilen sezonski vpliv, saj so cene vseh lesnih goriv nižje kot ob začetku kurilne sezone v oktobru lansko leto. Prvič smo zabeležili najvišjo povprečno ceno...

Več ...
Sistem zagotavljanja kakovosti lesnih pelet S4Q na prenovljenem spletnem mestu 08.05.2024

Sistem zagotavljanja kakovosti lesnih pelet S4Q na prenovljenem spletnem mestu

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije že od leta 2015, v okviru tržne znamke S4Q, slovenskim proizvajalcem pelet pomagamo pri zagotavljanju in kontroli kakovosti pelet na slovenskem trgu. Oznaka S4Q na vreči pelet pomeni, da je proizvajalec uvedel ustrezne ukrepe za zagotavljanje stalne kakovosti ter da je kakovost pelet redno kontrolirana. Pomemben ci...

Več ...
Zmogljivosti obnovljivih virov energije: Renewables 2023 19.02.2024

Zmogljivosti obnovljivih virov energije: Renewables 2023

Mednarodna agencija za energijo (International Energy Agency – IEA) je v začetku leta 2024 izdala letno poročilo o energiji iz obnovljivih virov za leto 2023. Glavna ugotovitev tega poročila je, da se je v letu 2023 na svetovnem nivoju za 50 % povečala zmogljivost obnovljivih virov v primerjavi z letom 2022, vendar je ključna težava pomanjkanje fin...

Več ...
Raba lesa kot energenta se zmanjšuje 20.12.2023

Raba lesa kot energenta se zmanjšuje

Lesna biomasa je in ostaja pomemben vir energije za pokrivanje potreb po toploti v gospodinjstvih, za proizvodnjo toplote v industriji ter za proizvodnjo električne energije. Celotna poraba lesa in lesnih odpadkov je po podatkih Statističnega urada RS (SURS) v letu 2022 znašala 1,89 milijona ton, kar je 14 % manj v primerjavi z letom 2021. Ta podat...

Več ...
Analiza kakovosti drv na slovenskem trgu 21.09.2023

Analiza kakovosti drv na slovenskem trgu

V Sloveniji je lesna biomasa široko uporabljana za energetske namene in predstavlja ključni vir energije za izpolnjevanje potreb po toploti v gospodinjstvih kot tudi v proizvodnji toplote v industriji. Gospodinjstva letno porabijo povprečno okoli 1,5 milijona ton lesnih goriv, med katerimi prevladujejo drva, sledijo peleti, sekanci in nazadnje brik...

Več ...
Kakovost peletov na slovenskem trgu v letu 2023 11.09.2023

Kakovost peletov na slovenskem trgu v letu 2023

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije že desetletje sodelujemo z Zvezo potrošnikov Slovenije (ZPS) in ugotavljamo kakovost lesnih goriv, dostopnih na slovenskem trgu. Letos je tako potekala že osma analiza kakovosti lesnih peletov. Glavni namen raziskave je ugotoviti stanje kakovosti peletov na slovenskem trgu ter rezultate primerjati z rezultati prete...

Več ...
  • © 2021 Gozdarski inštitut Slovenije
  • ISSN 2591-2127