Priročnik za lastnike gozdov

Priročnik, ki je pred vami, je zbirka koristnih informacij in raziskovalnih spoznanj, ki smo jo raziskovalci Gozdarskega inštituta Slovenije pridobivali in nadgrajevali skozi čas. Priročnik predstavlja zbirko usmeritev in napotkov za lastnike gozdov ter za deležnike vzdolž gozdno-lesnih vrednostnih verig. Priročnik je rezultat projekta »Network for Educated European Forest Owners (EFO)«, ki je financiran v okviru je Erasmus + programa in ga vodi Latvijski Center za pomoč združenjem zasebnih lastnikov gozdov. Konzorcij sestavljajo partnerji iz Latvije, Estonije, Finske in Slovenije (Gozdarski inštitut Slovenije).

 

efo-logo

 

 

Glavni cilj projekta EFO je spodbujati izobraževanje lastnikov gozdov za trajnostno gospodarjenja z gozdovi, s čimer želimo dolgoročno prispevati k ustvarjanju novih delovnih mest in razvoju podeželja. V okviru projekta smo spoznali pestrost organiziranosti gozdno-lesnih verig v sodelujočih državah ter pripravili gradiva za lastnike gozdov. Rezultati projekta naj bi pomagali lastnikom gozdov pri sprejemanju odločitev o gospodarjenju z gozdovi. Pričakovani učinki projekta pa so izboljšana kakovost odločitev na področju upravljanja z gozdovi ter sodobnejši dostopi do informacij za lastnike gozdov.Priročnik je objavljen zgolj v elektronski obliki in omogoča enostavno sprehajanje med različnimi temami in različnimi koristnimi podatki. Na priročnik gledamo kot na razvijajoč dokument, ki ga bomo nadgrajevali in posodabljali tako, da bo ostal aktualne in uporaben.Avtorji priročnika so: Marjan Dolenšek, Tina Jemec, Jernej Jevšenak, Jaka Klun, Nike Krajnc, Miha Humar, Mitja Piškur, Špela Ščap, Matevž Triplat, Darja Kocjan

 

Vabljeni k branju in poglabljanju znanja na področju pridobivanja, predelave in rabe lesa.

Dr. Nike Krajnc
Vodja oddelka za Gozdno tehniko in ekonomiko na Gozdarskem inštitutu Slovenije