Izračun stroškov – procesi

Uporabnik spletnega orodja lahko samostojno izbira procese in stroje in tako sestavlja lastne proizvodnje verige za katere mu aplikacija sočasno izračunava stroške. Z uporabo različnih strojev oz. tehnologij lahko preizkuša vpliv izbora posameznih tehnologij na skupne stroške proizvodnje verige in s tem optimira lastne poslovni proces. Orodje ima vgrajene logične kontrole, ki uporabniku onemogočajo izbiro v realnosti nemogočih proizvodnih verig oz. uporabnika vodijo do izbire logične kombinacije strojev.

Vabimo vas, da orodje za izračun stroškov in vizualizacijo proizvodnih verig preiskusite tudi sami. V kolikor orodje uporabljate prvič je priporočljivo, da si pred uporabo pogledate še stran "Vsebina, izhodišča in metodologija izračunavanja stroškov" v kateri so razloženi vsi strokovni izrazi in metodologija izračuna. Poleg tega so predstavljeni tudi izbrani primeri proizvodnih verig in interaktivna uporabniška navodila.