Loading…

Razno

Ciljna skupina
Področja
18.08.2021

V Sloveniji se povečuje osutost bukove krošnje

V zadnjem času po vsej Sloveniji opažamo hiranje navadne bukve (Fagus sylvatica L.). Cilj prispevka je predstaviti dolgoročen trend osutosti krošnje navadne bukve v Sloveniji in pojasniti delež osutosti bukove krošnje s pomočjo podatkov iz popisa povzročiteljev poškodb v okviru vsakoletnega popisa razvrednotenja in poškodovanosti gozdov. Pri tem sm...

Več ...
18.07.2021

Bijol BWS 240 - Novi modularni gozdarski zgibnik

V Sloveniji za spravilo lesa večinoma uporabljamo kolesne kmetijske traktorje, ki so ustrezno prilagojeni in opremljeni za delo gozda. Uporabljajo se predvsem za izvleko podrtih dreves oz. razžaganih hlodov, v zadnjem desetletju pa tudi vse več za vleko gozdarskih prikolic za prevoz lesa, sledeče geslu »hlode na kolesa«, saj tako bolje varuje tla i...

Več ...
14.07.2021

Analiza prejemnikov nepovratnih sredstev v okviru podukrepa M0 8.6 Programa razvoja podeželja 2014-2020

Trenutno aktualen Program razvoja podeželja (2014–2020) je Evropska komisija za Slovenijo potrdila februarja 2015. Za izboljšanje učinkovitosti gospodarjenja z zasebnimi gozdovi je v okviru ukrepa M08 ključen podukrep M08.6, ki prek spodbujanja naložb v gozdarske tehnologije, mobilizacijo in predindustrijsko predelavo lesa, krepi gozdno-lesne verig...

Več ...
08.06.2021

Elektrifikacija v gozdarstvu in kmetijstvu

»Prihodnost bo električna tudi v kmetijstvu in gozdarstvu ali pa je ne bo!« Ali res? Električni pogoni imajo v primerjavi z motorji z notranjim izgorevanjem številne prednosti. Ni izpušnih plinov, povzročajo manj hrupa, imajo boljši energetski izkoristek, pretvorba električne energije v mehansko je brezstična (magnetna), kar omogoča prenos veliko v...

Več ...
25.05.2021

Prepoved uvoza hrastove hlodovine iz ZDA v EU

Bolezen hrastova uvelost (Bretziella fagacearum, sin. Ceratocystis fagacearum) je bolezen hrastov, ki je zaenkrat poročana le iz ZDA. Prenaša se z vektorji, s stikom koreninskih sistemov okuženih dreves, s trgovino z lesom in sadilnim materialom. V ZDA hrasti iz skupine rdečih hrastov odmrejo že nekaj tednov po okužbi, medtem ko so hrasti iz skupin...

Več ...
20.05.2021

Želja po ponovni vzpostavitvi ravnovesja v okolju

V Sloveniji od velikih zveri živijo  medved, volk in ris. Po zadnjih ocenah se njihovo število giblje okoli 25 za rise, 75 za volkove in 1000 za medvede. Vse tri vrste so zavarovane s predpisi Republike Slovenije in tudi s predpisi Evropske unije.Na območju Slovenije je ob koncu 19. stoletja ris veljal za izumrlo vrsto. Glavni razlogi za to so bili...

Več ...
  • © 2020 Gozdarski inštitut Slovenije
  • ISSN 2591-2127