Loading…

Dogodki

Ciljna skupina
Področja
Stanje na trgu okroglega lesa in lesnih proizvodov v Sloveniji v letih 2022 in 2023 13.11.2023

Stanje na trgu okroglega lesa in lesnih proizvodov v Sloveniji v letih 2022 in 2023

Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko (GTE) v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) vsako leto pripravi Poročilo o stanju na trgu lesnih proizvodov v Sloveniji, in sicer za preteklo leto in polovico tekočega leta. Namen poročila je analiza kratkoročnih in srednjeročnih tržnih trendov ...

Več ...
Rekordna poraba hlodovine v industriji žaganega lesa v letu 2022 07.11.2023

Rekordna poraba hlodovine v industriji žaganega lesa v letu 2022

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije vodimo podatke o tokovih okroglega lesa po enotni metodologiji že več kot petnajst let. V nadaljevanju prikazujemo nekaj ključnih značilnosti proizvodnje, zunanje trgovine in porabe okroglega lesa v letu 2022. Ocenili bomo tudi stanje tokov okroglega lesa v Sloveniji v letu 2022 ter naredili okvirno napoved za leto...

Več ...
Objavljen prvi začasni standard FSC za gospodarjenje z gozdovi v Sloveniji 25.09.2023

Objavljen prvi začasni standard FSC za gospodarjenje z gozdovi v Sloveniji

S 1. oktobrom 2023 v Sloveniji začne veljati standard za upravljanje z gozdovi FSC- IFSS (Forest Stewardship Council – Interim Forest Stewardship Standard).

Več ...
Ali so minule hudourniške poplave prinesle tudi kaj dobrega? 14.09.2023

Ali so minule hudourniške poplave prinesle tudi kaj dobrega?

V primerjavi z lanskim sušnim letom, nas je 2023 že pred poletjem dodobra obdarilo z intenzivnimi padavinami, ki pa večinoma niso presegale opozorilnih vrednosti. Julija in avgusta pa je Slovenijo prizadelo večje število intenzivnih vremenskih ujm. Prvič so hudourniške poplave letos resnejše posledice pokazale 13. julija, ko je med drugim odneslo t...

Več ...
Kakovost peletov na slovenskem trgu v letu 2023 11.09.2023

Kakovost peletov na slovenskem trgu v letu 2023

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije že desetletje sodelujemo z Zvezo potrošnikov Slovenije (ZPS) in ugotavljamo kakovost lesnih goriv, dostopnih na slovenskem trgu. Letos je tako potekala že osma analiza kakovosti lesnih peletov. Glavni namen raziskave je ugotoviti stanje kakovosti peletov na slovenskem trgu ter rezultate primerjati z rezultati prete...

Več ...
Trg lesnih peletov v Sloveniji v letu 2022 01.08.2023

Trg lesnih peletov v Sloveniji v letu 2022

Proizvodnjo peletov v Sloveniji spremljamo že od leta 2010 in podatki kažejo, da le ta narašča. V maju 2023 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije ponovno opravili raziskavo med slovenskimi proizvajalci lesnih peletov. Na podlagi zbranih podatkov smo ugotovili, da je proizvodnja peletov v Sloveniji v letu 2022 skupno znašala okrog 164.000 ton, kar j...

Več ...
  • © 2021 Gozdarski inštitut Slovenije
  • ISSN 2591-2127