Loading…

Dogodki

Ciljna skupina
Področja
Pol leta pred izvajanjem EUDR: Politika in gospodarstvo se soočata z izzivi in dvomi 21.05.2024

Pol leta pred izvajanjem EUDR: Politika in gospodarstvo se soočata z izzivi in dvomi

Kljub pomembnim izhodiščem, ki naslavljajo hitro naraščajoče globalne izzive, ter številnim ciljem in prednostim, ki jih prinaša nova Uredba EU o proizvodih, ki ne povzročajo krčenja gozdov (ang. `EU Deforestation Regulation`, v nadaljevanju besedila EUDR) (EUR-Lex, 2023), se dobrega pol leta pred začetkom izvajanja uredbe izražajo dvomi, skrbi in ...

Več ...
Inovativne poti za učinkovito vključevanje deklet in mladih žensk v gozdarski sektor 24.04.2024

Inovativne poti za učinkovito vključevanje deklet in mladih žensk v gozdarski sektor

Gozdarstvo in drugi z gozdarstvom povezani sektorji se soočajo s pomanjkanjem delovne sile, in tudi zanimanje za poklice v tem sektorju se zmanjšuje. Kljub temu pa je gozdarstvo prepoznano po ustvarjanju ˝zelenih delovnih mest˝, ki ne le prispevajo k ohranjanju gozdnih ekosistemov, ampak tudi zagotavljajo trajnostno proizvodnjo gozdnih lesnih sorti...

Več ...
Delavnica projekta Forest4EU - Izbiramo inovacije operativnih skupin v gozdarstvu 04.04.2024

Delavnica projekta Forest4EU - Izbiramo inovacije operativnih skupin v gozdarstvu

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije 26. 3. 2024 smo izvedli delavnico v okviru projekta FOREST4EU z nazivom Evropsko partnerstvo v podporo operativnim skupinam na področju gozdarstva (“European innovation partnership network promoting operational groups dedicated to forestry and agroforestry«). Dogodka se je udeležilo 55 udeležencev, od tega nekaj pr...

Več ...
Značilnosti zunanje trgovine z okroglim lesom v letu 2023 25.03.2024

Značilnosti zunanje trgovine z okroglim lesom v letu 2023

Izvoz okroglega lesa je po začasnih podatkih SURS–a v letu 2023 znašal 1,360 milijona m³ (-2 % v primerjavi z letom 2022), največ količin (39 %) v izvozu predstavlja industrijski les listavcev, s prevladujočo zastopanostjo lesa bukve. Uvoz okroglega lesa je v letu 2023 znašal 0,622 milijona m³ (-21 % v primerjavi z letom 2022), največ količin (37 %...

Več ...
18. licitacija vrednejših sortimentov lesa v Slovenj Gradcu 29.02.2024

18. licitacija vrednejših sortimentov lesa v Slovenj Gradcu

Letošnja 18. licitacija vrednejših sortimentov lesa v Slovenj Gradcu je dosegla drugo največje število sortimentov do sedaj in sicer takoj za lansko licitacijo. Lanska je bila daleč najobsežnejša in bo glede na izjave organizatorjev rekordna tudi ostala, saj si v prihodnje ne želijo več tako velikih količin lesa.

Več ...
Evropska mreža inovacijskih partnerstev FOREST4EU 09.02.2024

Evropska mreža inovacijskih partnerstev FOREST4EU

Projekt FOREST4EU spodbuja operativne skupine za gozdarstvo in kmetijsko gozdarstvo. Je projekt programa Obzorje Evropa 2020, katerega cilj je povezati obstoječe operativne skupine iz različnih držav Evrope, z namenom spodbujanja prenosa znanja in najboljših praks med strokovnjaki na tem področju.

Več ...
  • © 2021 Gozdarski inštitut Slovenije
  • ISSN 2591-2127