Pristopni obrazecS4Q priročnikStroškovna in časovna shemaSeznam proizvajalcev s S4Q certifikatom

V kolikor želite z nami sodelovati pri vzpostavitvi sistema zagotavljanja in kontrole kakovosti lesnih pelet ter tržne znamke S4Q, vas vabimo, da izpolnite prijavni obrazec, ki se nahaja pod spodnjo povezavo. Izpolnjen in podpisan prijavni obrazec pošljite na naslov:

Gozdarski inštitut Slovenije
Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko
Večna pot 2
1000 Ljubljana

ali po elektronski pošti na: 

"S4Q "- Prijavni obrazec

Priročnik S4Q za proizvajalce pelet je namenjen spoznavanju procesa porizvodnje pelet ter relevantnih standardov. Vsebina pripočnika je razdeljena v dva dela: 

  • prvi del povzema vsebino standardov za učinkovito vzpostavitev sistema zagotavljanja in kontrole kakovosti,
  • v drugem delu priročnika pa so opisani posamezni členi proizvodnega procesa pelet.

Zadnje poglavje drugega dela priočnika povzema fizikalno-kemijske značilnosti surovine in končnega proizvoda ter medsebojna razmerja med proizvodnimi parametri in lastnostmi pelet.

Na spodnji spletni povezavi se nahaja priročnik S4Q v celoti.

"Priročnik S4Q_2015.pdf"

Časovni potek implementacije sistema zagotavljanja in kontrole kakovosti ter pridobitve tržne znamke

Predvideno trajanje podpornega in testnega obdobja, ki se odvija z rahlim časovnim zamikom, je od 3 do 6 mesecev. Trajanje pa je odvisno predvsem od izkušenosti proizvajalcev s sistemi zagotavljanja in kontrole kakovosti. Gozdarski inštitut Slovenije ter proizvajalec pelet na začetku podpornega obdobja določita cilje glede implementacije in zagotavljanja kakovosti, na podlagi česar se izdela akcijski načrt ter prilagojen sistem zagotavljanja in kontrole kakovosti skupaj z dokumentacijo.

Ko proizvajalec pelet prične z aktivnostmi implementacije sistema zagotavljanja in kontrole kakovosti, se istočasno prične testno obdobje S4Q. V testnem obdobju spremljamo uspešnost implementacije sistema, z rednim odvzemom in analizo kakovosti vzorcev pelet v Laboratoriju za lesno biomaso.
 
Po zaključku podpornega in testnega obdobja se prične kontrolno obdobje S4Q. Na začetku kontrolnega obdobja se najprej izvede nenapovedan kontrolni obisk pri proizvajalcu pelet, kjer se preveri dokumentacijo sistema, iz proizvodne linije ali skladišča pa se za analizo kakovosti odvzame vzorčna količina pelet. V primeru, da je ugotovljena skladnost dokumentacije in predvidena kakovost pelet, proizvajalec pridobi pravico uporabe znake kakovosti S4Q za obdobje treh let. Vsako leto pa so predvideni nenapovedani kontrolni obiski, kjer se preveri skladnost sistema in kakovost pelet.  

Stroški implementacije sistema ter uporabe tržne znamke  

Med pomembnejšimi cilji implementiranega sistema zagotavljanja kakovosti so minimalni stroški ter čim manjši obseg dodatne birokracije za proizvajalce pelet.

Pristopni znesek za proizvajalce pelet znaša 700 €. V znesek so vključeni stroški obiska pri proizvajalcu, priprava akcijskega načrta in dokumentacije prilagojenega sistema zagotavljanja in kontrole kakovosti ter dodatne aktivnosti ter pomoč pri vzpostavitvi sistema. Znesek zajema tudi tri analize vzorcev pelet v Laboratoriju za lesno biomaso Gozdarskega Inštituta Slovenije. V kontrolnem obdobju, ko proizvajalec pridobi pravico uporabe znaka S4Q, letna članarina znaša 350 € in zajema nenapovedan obisk, pregled dokumentacije, laboratorijsko analizo odvzetih vzorcev ter poročilo o skladnosti.

  

 

Proizvajalci pelet, ki so prejeli pravico do uporabe znaka S4Q:

Biron d.o.o.
ID. št.: JV 006
Lokacija: Straža, Novo mesto
Spletna stran: www.biron.si

Biomasa d.o.o.
ID. št.: SA 002
Lokacija: Luče
Spletna stran: www.biomasa.si 

Energija Narave d.o.o.
ID. št.: GO 003
Lokacija: Todraž, Gorenja vas
Spletna stran: www.lesnipeleti.si

JOL d.o.o.
ID. št.: OS 001
Lokacija: Ljubljana – Dobrunje
Spletna stran: www.jol.si