Proizvodnja pelet v SlovenijiProizvajalci pelet v Sloveniji

Število proizvajalcev pelet v Sloveniji se nenehno spreminja. V letu 2013, ko smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije pričeli z rednim spremljanjem stanja, je bilo evidentiranih 9 proizvajalcev pelet, od takrat pa se je število znatno dvignilo. V letu 2023 je bilo na slovenskem trgu aktivnih 32 proizvajalcev pelet, ocenjujemo pa, da je na tem področju aktiven še kakšen proizvajalec, ki ga tekom raziskave nismo uspeli evidentirati.

Proizvajalce pelet smo razdelili po velikosti njihove proizvodnje in sicer na tiste, ki proizvedejo do 10.000 ton in tiste, ki proizvedejo več kot 10.000 ton peletov na leto.

Podatki so prikazani na interaktivnem zemljevidu proizvajalcev lesnih pelet: https://wcm.gozdis.si/sl/podatki/zemljevidi/2021061013094929/zemljevid-deleznikov-gozdno-lesne-verige/

V kolikor ste slovenski proizvajalec pelet in vas ni na seznamu, vas vabimo, da nam sporočite vaše podatke na gteinfo@gozdis.si in vas bomo uvrstili na seznam.