Loading…

Novice

Ciljna skupina
Področja
25.10.2021

Aktivni lastniki gozdov in njihov prispevek k prehodu v brezogljično družbo

Gozdovi so eden najpomembnejših ponorov ogljika. Ko drevo prirašča oziroma se njegova biomasa povečuje, prihaja do aktivne vezave ogljika. Zdravi in vitalni gozdovi priraščajo hitreje in letna vezava ogljika je večja. Pri določeni starosti dreves pa nastane kulminacija volumenskega prirastka. Takrat se začne letni ponor ogljika zmanjševati, dokler ...

Več ...
20.10.2021

Nova podoba spletne strani WoodChainManager

Spletna stran WoodChainManager (WCM) je stopila v novo obdobje in doživela celovito prenovo, ki je sicer še v teku. Pred enim tednom smo na ogled postavili »beta« različico.

Več ...
10.10.2021

Moja prva izkušnja s sečnjo, spravilom in odkupom lesa

Prva izkušnje lastnika gozda s sečnjo, spravilom in odkupom lesa.

Več ...
03.10.2021

NeVARNO s traktorjem

Po enoletni prekinitvi zaradi zdravstvenega stanja so na letošnjem drugem dogodku poleg organizatorjev, to so Zveza slovenske podeželske mladine, Zavarovalnica Triglav in AMZS, sodelovala še podjetja Gorenc, Agrotech, Interexport, Itro, Trisa, Profi kmet, Sip, Farmtech, Famm in Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana. Dogodek je potekal na prostem, a ...

Več ...
21.09.2021

Izrazite spremembe v zunanji trgovini okroglega lesa

V okviru prispevka, so bile analize zunanje trgovine z okroglim lesom v Sloveniji narejene iz podatkov, pridobljenih iz baze statističnih podatkov Statističnega urada RS (v nadaljevanju SURS) po Kombinirani nomenklaturi (KN). Osnovni podatki so bili preko pretvorbenih faktorjev preračunani iz mase (t) v volumen (m3).

Več ...
19.09.2021

Cene žagarskih proizvodov so bile v avgustu znatno višje kot v prvi polovici leta

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije smo v avgustu opravili tretje zbiranje prodajnih cen žaganega lesa iglavcev v Sloveniji v letošnjem letu. V tokratnem poročilu prikazujemo rezultate iz ankete, kjer navajamo prodajne cene (brez vključenega DDV in prevoza) posameznih proizvodov za mesec AVGUST 2021.

Več ...
  • © 2020 Gozdarski inštitut Slovenije
  • ISSN 2591-2127