Loading…

Novice

Ciljna skupina
Področja
Cene gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu v maju 2023 06.06.2023

Cene gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu v maju 2023

V maju 2023 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije ponovno izvedli zbiranje odkupnih cen gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu. V tokratni anketi je sodelovalo 24 podjetij. Kar 75 % teh podjetij je manjših do srednje velikih, katerih letni odkup znaša do 30.000 m3 lesa. 25 % sodelujočih podjetij letno odkupi več kot 30.000...

Več ...
Zaradi podlubnikov v 2022 proizvodnja gozdnih lesnih sortimentov nad 4 mio m3 29.05.2023

Zaradi podlubnikov v 2022 proizvodnja gozdnih lesnih sortimentov nad 4 mio m3

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije (GIS) smo v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) v maju pripravili izračune strukture proizvodnje gozdnih lesnih sortimentov (GLS) v Sloveniji za leto 2022. Podatki so začasni, končni bodo na voljo v zgodnjem jesenskem času.

Več ...
Na poti do elektronskega poslovanja kmetijskih gospodarstev (eGOZD) 26.05.2023

Na poti do elektronskega poslovanja kmetijskih gospodarstev (eGOZD)

Več ...
Strokovna izhodišča ter smernice za gospodarjenje z gozdovi na hudourniških območjih 17.05.2023

Strokovna izhodišča ter smernice za gospodarjenje z gozdovi na hudourniških območjih

Gozdarski inštitut Slovenije izvaja triletni ciljno raziskovalni projekt (CRP V4-2212) »Strokovna izhodišča ter smernice za gospodarjenje z gozdovi na hudourniških območjih« v obdobju 2022 do 2025. Projekt v okviru Ciljnega raziskovalnega programa »Naša hrana, podeželje in naravni viri« financirata Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano...

Več ...
Les za kurjavo bo v EU še vedno veljal za obnovljiv vir energije 08.05.2023

Les za kurjavo bo v EU še vedno veljal za obnovljiv vir energije

Po poročanju spletnega portala Global wood market info (GWMI) so bila pogajanja o direktivi EU o obnovljivih virih energije (Direktiva (EU) 2018/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov) uspešna. Stroka pozdravlja visoko raven ambicij na področju obnovljivih virov energije in de...

Več ...
Kazalnik gospodarjenja z gozdovi: »Stanje certificiranih gozdov v letu 2022« 01.05.2023

Kazalnik gospodarjenja z gozdovi: »Stanje certificiranih gozdov v letu 2022«

Gozdovi pokrivajo 31 % zemeljskega površja, kar predstavlja 4 miljarde hektarjev. Od tega je 93 % naravnih gozdov in 7 % plantažnih (Global Forest Goals Report, 2021). Evropa je leta 2020 imela 160 milijonov hektarjev (ha) gozdov oziroma 39 % površine kontinenta. V Sloveniji gozdovi pokrivajo 58,5 % državne površine (Eurostat, 2021), od tega prevla...

Več ...
  • © 2021 Gozdarski inštitut Slovenije
  • ISSN 2591-2127