Loading…

Novice

Ciljna skupina
Področja
Kazalnik varnost in zdravje pri delu v gozdu 30.11.2023

Kazalnik varnost in zdravje pri delu v gozdu

Nezgode pri delu še vedno predstavljajo velik problem predvsem v zasebnih gozdovih. Posodobili smo kazalnik Varnost in zdravje pri delu v gozdu, vabljeni k branju. Izobraževanja in usposabljanja za zmanjšanje števila nezgod ne potekajo v zadostnem obsegu in se ne povečujejo. Preučiti velja pravne okvire minimalnih pogojev usposobljenosti in opremlj...

Več ...
Cene gozdarskih storitev v Sloveniji - oktober 2023 20.11.2023

Cene gozdarskih storitev v Sloveniji - oktober 2023

V drugi polovici oktobra smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije med izvajalci gozdarskih storitev izvedli zbiranje cen sečnje z motorno žago in traktorskega spravila, strojne sečnje ter prevoza lesa z gozdarsko transportno kompozicijo. Anketni vprašalnik smo razposlali na 107 različnih naslovov.

Več ...
Stanje na trgu okroglega lesa in lesnih proizvodov v Sloveniji v letih 2022 in 2023 13.11.2023

Stanje na trgu okroglega lesa in lesnih proizvodov v Sloveniji v letih 2022 in 2023

Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko (GTE) v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) vsako leto pripravi Poročilo o stanju na trgu lesnih proizvodov v Sloveniji, in sicer za preteklo leto in polovico tekočega leta. Namen poročila je analiza kratkoročnih in srednjeročnih tržnih trendov ...

Več ...
Rekordna poraba hlodovine v industriji žaganega lesa v letu 2022 07.11.2023

Rekordna poraba hlodovine v industriji žaganega lesa v letu 2022

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije vodimo podatke o tokovih okroglega lesa po enotni metodologiji že več kot petnajst let. V nadaljevanju prikazujemo nekaj ključnih značilnosti proizvodnje, zunanje trgovine in porabe okroglega lesa v letu 2022. Ocenili bomo tudi stanje tokov okroglega lesa v Sloveniji v letu 2022 ter naredili okvirno napoved za leto...

Več ...
Strokovni posvet Gozdno lesne verige za slovensko biogospodarstvo 30.10.2023

Strokovni posvet Gozdno lesne verige za slovensko biogospodarstvo

V petek, 20. oktobra 2023, je na Gozdarskem inštitutu Slovenije potekal strokovni posvet z naslovom »Gozdno lesne verige za slovensko biogospodarstvo«.

Več ...
Izšel je priročnik za krepitev poslovnega organiziranja zasebnih lastnikov gozdov z deležniki gozdno-lesne verige 25.10.2023

Izšel je priročnik za krepitev poslovnega organiziranja zasebnih lastnikov gozdov z deležniki gozdno-lesne verige

V okviru CRP projekta MOBILES, Učinkovitejše gospodarjenje z zasebnimi gozdovi v podporo večji mobilizaciji lesa, delovnega sklopa 4: Poslovni modeli med zasebnimi lastniki gozdov in drugimi deležniki smo pripravili Priročnik za krepitev poslovnega organiziranja zasebnih lastnikov gozdov z deležniki gozdno-lesne verige.

Več ...
  • © 2021 Gozdarski inštitut Slovenije
  • ISSN 2591-2127