Loading…

Novice

Ciljna skupina
Področja
Pol leta pred izvajanjem EUDR: Politika in gospodarstvo se soočata z izzivi in dvomi 21.05.2024

Pol leta pred izvajanjem EUDR: Politika in gospodarstvo se soočata z izzivi in dvomi

Kljub pomembnim izhodiščem, ki naslavljajo hitro naraščajoče globalne izzive, ter številnim ciljem in prednostim, ki jih prinaša nova Uredba EU o proizvodih, ki ne povzročajo krčenja gozdov (ang. `EU Deforestation Regulation`, v nadaljevanju besedila EUDR) (EUR-Lex, 2023), se dobrega pol leta pred začetkom izvajanja uredbe izražajo dvomi, skrbi in ...

Več ...
Znane so cene lesnih goriv na slovenskem trgu: rahlo znižanje ob koncu kurilne sezone 13.05.2024

Znane so cene lesnih goriv na slovenskem trgu: rahlo znižanje ob koncu kurilne sezone

Kljub nenehnim spremembam cen in regulacij na trgu je les pomemben za domače ogrevanje, je okolju prijazen, obnovljiv in lokalno dostopen vir energije. Ob tokratnem zbiranju cen smo ugotovili značilen sezonski vpliv, saj so cene vseh lesnih goriv nižje kot ob začetku kurilne sezone v oktobru lansko leto. Prvič smo zabeležili najvišjo povprečno ceno...

Več ...
Sistem zagotavljanja kakovosti lesnih pelet S4Q na prenovljenem spletnem mestu 08.05.2024

Sistem zagotavljanja kakovosti lesnih pelet S4Q na prenovljenem spletnem mestu

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije že od leta 2015, v okviru tržne znamke S4Q, slovenskim proizvajalcem pelet pomagamo pri zagotavljanju in kontroli kakovosti pelet na slovenskem trgu. Oznaka S4Q na vreči pelet pomeni, da je proizvajalec uvedel ustrezne ukrepe za zagotavljanje stalne kakovosti ter da je kakovost pelet redno kontrolirana. Pomemben ci...

Več ...
Inovativne poti za učinkovito vključevanje deklet in mladih žensk v gozdarski sektor 24.04.2024

Inovativne poti za učinkovito vključevanje deklet in mladih žensk v gozdarski sektor

Gozdarstvo in drugi z gozdarstvom povezani sektorji se soočajo s pomanjkanjem delovne sile, in tudi zanimanje za poklice v tem sektorju se zmanjšuje. Kljub temu pa je gozdarstvo prepoznano po ustvarjanju ˝zelenih delovnih mest˝, ki ne le prispevajo k ohranjanju gozdnih ekosistemov, ampak tudi zagotavljajo trajnostno proizvodnjo gozdnih lesnih sorti...

Več ...
Interaktivna razstava – Tehnologija proti požarom 22.04.2024

Interaktivna razstava – Tehnologija proti požarom

Ogledali smo si razstavo “Tehnologija proti požarom – izumi, ki nam pomagajo ustvarjati boljši svet”. Razstava je bila na ogled od 11. do 21. aprila v Kosovelovem domu v Sežani, organizirala pa sta jo Urad za intelektualno lastnino skupaj z Evropskim patentnim uradom.

Več ...
Cene gozdarskih storitev v Sloveniji – marec 2024 09.04.2024

Cene gozdarskih storitev v Sloveniji – marec 2024

V drugi polovici marca smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije med izvajalci gozdarskih storitev izvedli zbiranje cen sečnje in spravila lesa, kjer ločimo sečnjo z motorno žago in traktorsko spravilo ter strojno sečnjo in spravilo, in prevoz lesa z gozdarsko transportno kompozicijo. Anketni vprašalnik smo razposlali 61 poslovnim subjektom. Na vprašal...

Več ...
  • © 2021 Gozdarski inštitut Slovenije
  • ISSN 2591-2127