Loading…

Novice

Ciljna skupina
Področja
02.02.2023

Slabo poslovanje lesnopredelovalnih podjetij v Rusiji

Podjetja zahodnih držav so se takoj po ruski invaziji na Ukrajino začela dogovarjati o prodaji premoženja v lesnopredelovalni industriji v Rusiji. Razlogi za to so bili tako politični kot ekonomski. Zaradi sankcij, je veliko lesnopredelovalnih obratov v Rusiji, ki so svoje proizvode dobavljali na zahodne trge, ostalo brez prodaje. Hkrati so se izra...

Več ...
30.01.2023

GOFOREST - Evropsko partnerstvo v podporo operativnim skupinam na področju gozdarstva

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije se je z januarjem 2023 pričel nov projekt GOFORESTS - »Evropsko partnerstvo v podporo operativnim skupinam na področju gozdarstva - European innovation partnership network promoting operational groups dedicated to forestry and agroforestry« . Vodilni partner projekta je Univerza v Firencah (UNIFI), v projektu sode...

Več ...
23.01.2023

Pregled nad cenami gozdnih lesnih sortimentov v letu 2022

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije (GIS) od leta 2017 naprej spremljamo odkupne cene gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov. Na tem mestu se ponovno najlepše zahvaljujemo podjetjem, ki aktivno sodelujejo v naših anketah in nam poročajo podatke. Tudi v prihodnje si želimo dobrega sodelovanja in hkrati vabimo tudi ostala podjetja, da se pridruž...

Več ...
16.01.2023

Izkoriščenost potenciala hlodovine listavcev v Sloveniji

V strukturi proizvodnje gozdnih lesnih sortimentov (GLS) listavcev iz slovenskih gozdov tradicionalno prevladuje skupina les za kurjavo. Proizvodnja lesa za kurjavo listavcev znaša okrog 1 milijon m3 na leto, kar predstavlja več kot polovico skupne letne proizvodnje GLS listavcev v državi (Ščap in Krajnc, 2021). Se pa v zadnjih letih pov...

Več ...
10.01.2023

Merjenje in razvrščanje gozdnih lesnih sortimentov v Sloveniji

Gozdovi so za Slovenijo, ki nima veliko drugih naravnih virov, tudi v gospodarskem smislu izjemno pomembni. Gospodarjenje s slovenskimi gozdovi je ob zagotavljanju ekoloških in socialnih funkcij usmerjeno v pridelavo kakovostnega lesa, ki je osnova za razvoj lesne industrije, dohodek iz gozdarske dejavnosti pa je prav tako pomemben za ohranitev in ...

Več ...
03.01.2023

Pregled leta 2022

Z veseljem ugotavljamo, da je za nami še eno uspešno leto. Tudi v preteklem letu smo zagotavljali tedenske novice s področja gozdne tehnike in ekonomike ter vsebine z drugih področij gozdarstva.

Več ...
  • © 2021 Gozdarski inštitut Slovenije
  • ISSN 2591-2127