Loading…

Gospodarjenje

Ciljna skupina
Področja
23.01.2023

Pregled nad cenami gozdnih lesnih sortimentov v letu 2022

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije (GIS) od leta 2017 naprej spremljamo odkupne cene gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov. Na tem mestu se ponovno najlepše zahvaljujemo podjetjem, ki aktivno sodelujejo v naših anketah in nam poročajo podatke. Tudi v prihodnje si želimo dobrega sodelovanja in hkrati vabimo tudi ostala podjetja, da se pridruž...

Več ...
10.01.2023

Merjenje in razvrščanje gozdnih lesnih sortimentov v Sloveniji

Gozdovi so za Slovenijo, ki nima veliko drugih naravnih virov, tudi v gospodarskem smislu izjemno pomembni. Gospodarjenje s slovenskimi gozdovi je ob zagotavljanju ekoloških in socialnih funkcij usmerjeno v pridelavo kakovostnega lesa, ki je osnova za razvoj lesne industrije, dohodek iz gozdarske dejavnosti pa je prav tako pomemben za ohranitev in ...

Več ...
28.12.2022

Kako porazdelimo EU sredstva za gozdarstvo?

Subvencije za gozdove se pogosto uporabljajo za doseganje ciljev politike, ki so usmerjeni v ohranjanje in podpiranje zagotavljanja različnih ekosistemskih storitev, ki jih zagotavljajo gozdovi.

Več ...
26.12.2022

Mentorice v gozdarstvu

Konec leta 2022 se zaključuje mednarodni projekt »Gozdovi v ženskih rokah« Fem4Forest (Forests in Women\'s Hands). V okviru projekta smo imeli možnost, da naredimo nekaj več tudi za vidnejšo vlogo žensk v gozdarstvu in implementiramo nove aktivnosti, ki bodo k temu pripomogle. Ena izmed teh aktivnosti je vpeljava programa mentorstva v gozdarstvu. V...

Več ...
22.12.2022

Cene gozdnih nepremičnin v letih 2020 in 2021

Po podatkih Geodetske uprave republike Slovenije (GURS) zemljišča, ki so po namenski rabi evidentirana kot gozdna pokrivajo skoraj 60 odstotkov Slovenije. Vrednostno ta zemljišča predstavljajo zgolj 3 % slovenskega nepremičninskega premoženja oziroma okoli 5 milijard €.

Več ...
16.12.2022

Kako do kakovostnega izvajalca sečnje in spravila? 

Izvajalci, ki zagotavljajo storitve pridobivanja lesa, imajo pomembno vlogo pri oskrbi z lesom. Njihovo delo ne vpliva le na stroške in razpoložljivost surovin, temveč tudi na okoljsko in družbeno vrednost gozdov. 

Več ...
  • © 2021 Gozdarski inštitut Slovenije
  • ISSN 2591-2127