Sistem zagotavljanja kakovosti lesnih pelet S4Q na prenovljenem spletnem mestu

Sistem zagotavljanja kakovosti lesnih pelet S4Q na prenovljenem spletnem mestu

08.05.2024

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije že od leta 2015, v okviru tržne znamke S4Q, slovenskim proizvajalcem pelet pomagamo pri zagotavljanju in kontroli kakovosti pelet na slovenskem trgu. Oznaka S4Q na vreči pelet pomeni, da je proizvajalec uvedel ustrezne ukrepe za zagotavljanje stalne kakovosti ter da je kakovost pelet redno kontrolirana. Pomemben cilj sheme S4Q je tudi krepitev zaupanja potrošnikov v domače proizvajalce in ponudnike. Vse o shemi S4Q najdete na prenovljeni spletni strani, ki je dostopna na povezavi: https://www.s4q.si.

Kakovost pelet vpliva na učinkovitost ogrevanja, emisije in delovanje peči. Visokokakovostni peleti zagotavljajo čisto zgorevanje, manjšo obrabo peči in okoljsko trajnost. Vse to pomembno vpliva na potrebo po zagotavljanju kakovosti. Shema S4Q uspešno deluje že skoraj 10 let. V tem času se je v shemo vključilo 11 slovenskih proizvajalcev, trenutno pa imajo pravico do uporabe znaka S4Q štiri podjetja: Biron d.o.o., Biomasa d.o.o., Energija Narava d.o.o. in Lesoteka d.o.o.

Na prenovljeni spletni strani najdete vse pomembne informacije potrebne za vzpostavitev sheme S4Q:

  • cilji sheme, namen in struktura,
  • relevantni standardi, na podlagi katerih shema deluje,
  • kakovostni razredi, ki jih shema opredeljuje, z mejnimi vrednostmi ter
  • pristopna dokumentacija.

Vse, ki bi želeli z nami sodelovati pri implementaciji sistema zagotavljanja in kontrole kakovosti proizvodnje pelet, vabimo, da si na spletni strani preberete splošne pogoje poslovanja blagovne znamke S4Q. V primeru, da bi želeli pridobiti certifikat kakovosti S4Q pa nas kontaktirajte (s4q@gozdis.si).

Prenovljena spletna stran je del spletnega gozdarskega informacisjkega portala WCM InfoGozd (https://wcm.gozdis.si/), kjer najdete tudi informacije o trgu pelet s podatki o proizvodnji in proizvajalcih, uvozu in izvozu pelet v Sloveniji, kot tudi cenah lesnih pelet dostopnih na slovenskem trgu. Pomemben del spletne strani so tudi informacije o kakovosti peletov dostopnih na slovenskem trgu. V sodelovanju z Zvezo potrošnikov Slovenije smo v zadnjem desetletju opravili že 8 analiz, rezultate posameznega leta pa primerjamo tudi z rezultati preteklih let. V raziskavo je vključenih med 15 in 25 vreč pelet različnih proizvajalcev in porekla. Za vsako kupljeno vrečo je po standardiziranih metodah določena vsebnost vode, delež pepela, gostota nasutja, mehanska obstojnost, delež finih delcev ter masa pelet v vreči. Na podlagi opravljenih analiz pa so peleti razvrščeni v kakovostne razrede skladno s standardom SIST EN ISO 17225-2. Najstrožji pogoji veljajo za kakovostni razred A1, kamor spadajo peleti najvišje kakovosti. Sledi razred A2, ki dopušča manjša odstopanja npr. pri deležu pepela, ter razred B, ki med drugim kot surovino dovoljuje tudi rabljen les ali lesne ostanke iz industrijske proizvodnje. Če peleti ne dosežejo vseh v standardu opredeljenih mejnih vrednosti, jih ni mogoče uvrstiti v noben kakovostni razred. Rezultati analiz kažejo, da se je kakovost pelet dostopnih na slovenskem trgu v zadnjem desetletju izboljšala.

Vabljeni, da obiščete spletno stran in raziščete zanimivo vsebino.

 

Darja Stare, Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko
Matevž Triplat, Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko
  • © 2021 Gozdarski inštitut Slovenije
  • ISSN 2591-2127