Strokovni prispevki

05.09.2022

Težave na trgu lesnih peletov v času vojne v Ukrajini

Evropa se v zadnjih štirih mesecih sooča s pomankanjem peletov na trgu.

Več ...
22.08.2022

Nova serija rezalno-cepilnih strojev Krpan

Pri podjetju PIŠEK – Vitli KRPAN d.o.o. so na novo razvili serijo rezalno-cepilnih strojev. Na trg prihajajo z oznako CS 4218, modularno zasnovo in tremi različnimi načini krmiljenja funkcij stroja. Uporabili so izkušnje dosedanjega razvoja, mnenja uporabnikov ter zadnja dognanja strojegradnje in industrijskega oblikovanja. Minulo zimo smo z izvedb...

Več ...
20.06.2022

Trg lesnih peletov v Sloveniji v letu 2021

Proizvodnjo peletov v Sloveniji spremljamo že od leta 2010 in podatki kažejo, da le ta narašča. V maju 2022 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije ponovno opravili raziskavo med slovenskimi proizvajalci lesnih peletov.

Več ...

Znanstveni prispevki

18.08.2021

V Sloveniji se povečuje osutost bukove krošnje

V zadnjem času po vsej Sloveniji opažamo hiranje navadne bukve (Fagus sylvatica L.). Cilj prispevka je predstaviti dolgoročen trend osutosti krošnje navadne bukve v Sloveniji in pojasniti delež osutosti bukove krošnje s pomočjo podatkov iz popisa povzročiteljev poškodb v okviru vsakoletnega popisa razvrednotenja in poškodovanosti gozdov. Pri tem sm...

Več ...
20.05.2021

Pripravljenost slovenskih izvajalcev gozdarskih storitev za ukrepanje v primeru najdbe karantenskega škodljivega organizma

Karantenski škodljivi organizmi (KŠO) rastlin so organizmi, ki na območju EU niso prisotni oziroma so prisotni le v omejenem (obvladljivem) obsegu. V novi evropski zakonodaji s področja zdravja rastlin so med drugim opredeljeni seznami prednostnih KŠO, za katere mora vsaka država članica pripraviti načrte izrednih ukrepov za izkoreninjenje ob moreb...

Več ...
15.10.2020

Naklon terena in poškodbe tal pri pridobivanju lesa

Naklon terena v kombinaciji s fizikalnimi lastnostmi strojev potencialno vpliva na poškodbe tal pri gozdni proizvodnji. V raziskavi smo z analizo globine kolesnic na dveh objektih ter analizo podatkov programa iFOS ugotavljali vpliv naklona vlak in sečnih poti na globino kolesnic. Poleg tega smo proučili medsebojni vpliv naklona in dejavnikov tal, ...

Več ...
  • © 2021 Gozdarski inštitut Slovenije
  • ISSN 2591-2127