Zemljevid deležnikov gozdno lesne verige

Podatki o deležnikih gozdno-lesnih verig so zbrani iz različnih javno dostopnih podatkovnih baz.

 

 

Podatki o deležnikih gozdno-lesnih verig so zbrani iz različnih javno dostopnih podatkovnih baz. Gozdarski inštitut Slovenije ne zagotavlja točnosti podatkov. Za morebitne popravke, dopolnitve podatkov in nove vnose deležnikov nam pišite na elektronski naslov .

Legenda  
red-dot

 

Ponudniki gozdarskih storitev (sečnja, spravilo, gojenje, žično spravilo, strojna sečnja, izdelava sekancev)

green-dot

 

Strokovno-raziskovalne inštitutcije

blue-dot

 

Trgovine

yellow-dot

 

Primarna predelava lesa (žage, proizvodnja pelet in briket...)

purple-dot

 

Proizvajalci mehanizacije