Rekordni uvoz okroglega lesa, izvoz hlodovine iglavcev najnižji v zadnjih enajstih letih

18.04.2022

Po podatkih Statističnega urada RS (SURS) je bilo v letu 2021 izvoza okroglega lesa skupaj 1,34 milijonov kubičnih metrov (m3), uvoza pa 885.000 m3. V primerjavi z letom 2020 se je izvoz zmanjšal za 14 %, uvoz pa povečal za 4 %, kar je po letu 2020 ponoven rekordni podatek. Zunanjetrgovinski presežek, ki kaže na neuravnoteženost med proizvodnjo in porabo okroglega lesa, je v lanskem letu znašal 459.000 m3, kar je najmanj od leta 2007 naprej. Podatki o zunanji trgovini okroglega lesa so sicer še začasni, vendar se najverjetneje ne bodo zadosti razlikovali od končnih, ki bodo na voljo v naslednjih mesecih.

Izvoz okroglega lesa

V strukturi izvoza je v lanskem letu s 46 % oz. 619.000 m3 prevladoval izvoz okroglega industrijskega lesa listavcev (slika 1). Z izjemo leta 2015 je ta podatek rekorden. V strukturi izvoza se še naprej zmanjšuje izvoz hlodovine iglavcev, ki je lani predstavljal 21 % skupnega izvoza okroglega lesa (oz. 286.000 m3, kar je najmanj v zadnjem 11–letnem obdobju). Z 20 % sledi izvoz ostalega okroglega lesa iglavcev (les za celulozo in plošče, drug tehnični les, les za kurjavo), 13 % pa je bilo izvoza lesa za kurjavo listavcev. 

V letu 2021 je bilo največ izvoza okroglega lesa v sosednjo Italijo in se je povečal za dobrih 7 % v primerjavi z letom 2020 (preglednica 1). V Italijo smo v večini (62 %) izvažali industrijski les listavcev. Po količini izvoza sledi Avstrija, kamor smo zmanjšali izvoz za 35 % v primerjavi z letom 2020. Pri izvozu v Avstrijo še vedno prevladuje skupina hlodi za žago in furnir iglavcev (z 61 %). Za 16 % smo v lanskem letu povečali izvoz na Hrvaško, pri čemer prevladujeta izvoz industrijskega lesa listavcev ter lesa za kurjavo listavcev.

Uvoz okroglega lesa

V strukturi uvoza je v lanskem letu z 32 % oz. 284.000 m3 prevladoval uvoz hlodovine iglavcev (slika 2). Z 264.000 msledi uvoz lesa za celulozo in plošče iglavcev, ki skupaj z lesom za kurjavo iglavcev predstavljata prav tako 32 % skupnega uvoza okroglega lesa v Slovenijo v letu 2021. Z obakrat po 18 % sledita skupina industrijski les listavcev ter les za kurjavo listavcev.

V letu 2021 je bilo največ uvoza okroglega lesa iz sosednje Hrvaške (231.000 m3) in ta se je v primerjavi z letom 2020 povečal za 10 %. Več kot polovico uvoza iz Hrvaške je predstavljal industrijski les listavcev. V letu 2020 je bila druga največja izvoznica okroglega lesa v Slovenijo Češka, lani pa Avstrija; 87 % uvoza iz Avstrije je predstavljal les za celulozo in plošče iglavcev. Iz Italije smo v lanskem letu uvozili dobrih 160.000 m3 okroglega lesa, od tega je z 69 % prevladovala hlodovina iglavcev. Uvoz okroglega lesa iz Nemčije, kjer z 82 % prevladuje hlodovina iglavcev, še vedno izrazito narašča; v letu 2019 smo iz te države uvozili manj kot 5.000 m3, v letu 2021 pa že več kot 105.000 m3

Zaključki

Trgovanje z okroglim lesom je v Sloveniji vedno bolj dinamično, po letu 2018 je opaziti izrazit upad količin izvoza, vendar kljub temu izvoz še vedno predstavlja več kot 30 % domače proizvodnje okroglega lesa (pri čemer je potrebno upoštevati, da del izvoza lahko izvira iz uvoza, t. i. re-export, zato podatek ni povsem točen). Ob upadanju izvoza hlodovine iglavcev, pa v zadnjih dveh letih izrazito narašča izvoz okroglega industrijskega lesa listavcev, predvsem bukovega lesa premera 15 cm ali več. Pomanjkanje domačega lesa na trgu in ugodni pogoji poslovanja domačih podjetij s tujimi pa so glavni razlogi za povečevanje uvoza okroglega lesa. V strukturi uvoza je v letu 2021 večji delež predstavljal uvoz hlodovine iglavcev, najbolj pa se je lani v primerjavi z letom 2020 povečal uvoz industrijskega lesa listavcev, s prevladujočim deležem hrastovega lesa, ter lesa za kurjavo. Uvoz industrijskega lesa listavcev v lanskem letu je največji vse od leta 2007 naprej. V lanskem letu je uvoz lesa za celulozo in plošče predstavljal 30 % skupnega uvoza okroglega lesa in takšnih količin nismo uvozili še nikoli v zadnjih dvajsetih letih.

Špela Ščap, Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko

Novice

28.11.2022

Znižana trošarina za kmetijstvo, gozdarstvo in čebelarstvo

»Nič ni tako zanesljivega kot spremembe«, bi lahko rekli tudi v primeru znižane trošarine za gorivo porabljeno za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije ter prevoz čebeljih panjev.

Več ...
24.11.2022

Mednarodna konferenca: »Gozdovi v rokah žensk - da, tudi me gospodarimo z gozdovi«; Bled 17.11.2022

Gozdarstvo je v Sloveniji še vedno predvsem v domeni moških, vse več žensk pa zaseda nekatera pomembna delovna mesta in tudi delež gozdark se povečuje. 17.11.2022 je na Bledu potekala mednarodna ko...

Več ...
21.11.2022

Nezgode pri delu v gozdu – nesrečne zgodbe iz gozda skozi oči sodnega izvedenca za nesreče pri delu v gozdarstvu

Zakaj pride do nezgode? Razumevanje, zakaj se je nezgoda pripetila, je pomembno pri preventivi v podobnih situacijah v prihodnosti. Začeli bomo z objavo konkretnih opisov in analiz posameznih nez...

Več ...
  • © 2021 Gozdarski inštitut Slovenije
  • ISSN 2591-2127