Strokovni prispevki

14.11.2022

Uniforest gre naprej

Izdelki Uniforesta so bralcem Kmetovalca dobro znani. To so stroji in naprave za delo v gozdu ter naprave, ki se uporabljajo v primarni pridelavi lesa.

Več ...
03.11.2022

Vitli Krpan - Novosti 2022 na Agri

Sejmi in razstave so priložnost, da proizvajalci potencialnim kupcem in širši publiki predstavijo razvojne dosežke in novosti v svojih proizvodnih programih. Pri podjetju Pišek – Vitli Krpan tako na letošnjem sejmu Agra predstavljajo letošnje novosti, ki so že na voljo kupcem ali pa bodo v prodaji v prihodnjem letu. Nekatere izmed teh smo v minulih...

Več ...
31.10.2022

Dolgoročno poslovno sodelovanje z deležniki gozdno-lesne verige preko društev lastnikov gozdov – Uresničljiva možnost ali samo želja?

V današnjem času pomen gozdov močno narašča, predvsem zaradi klimatskih sprememb, ki se v gozdarstvu kažejo v prvi vrsti v vse pogostejših ujmah in namnožitvah podlubnikov (Nova strategija Evropske unije za gozdove do leta 2030, 2021).

Več ...

Znanstveni prispevki

18.08.2021

V Sloveniji se povečuje osutost bukove krošnje

V zadnjem času po vsej Sloveniji opažamo hiranje navadne bukve (Fagus sylvatica L.). Cilj prispevka je predstaviti dolgoročen trend osutosti krošnje navadne bukve v Sloveniji in pojasniti delež osutosti bukove krošnje s pomočjo podatkov iz popisa povzročiteljev poškodb v okviru vsakoletnega popisa razvrednotenja in poškodovanosti gozdov. Pri tem sm...

Več ...
20.05.2021

Pripravljenost slovenskih izvajalcev gozdarskih storitev za ukrepanje v primeru najdbe karantenskega škodljivega organizma

Karantenski škodljivi organizmi (KŠO) rastlin so organizmi, ki na območju EU niso prisotni oziroma so prisotni le v omejenem (obvladljivem) obsegu. V novi evropski zakonodaji s področja zdravja rastlin so med drugim opredeljeni seznami prednostnih KŠO, za katere mora vsaka država članica pripraviti načrte izrednih ukrepov za izkoreninjenje ob moreb...

Več ...
15.10.2020

Naklon terena in poškodbe tal pri pridobivanju lesa

Naklon terena v kombinaciji s fizikalnimi lastnostmi strojev potencialno vpliva na poškodbe tal pri gozdni proizvodnji. V raziskavi smo z analizo globine kolesnic na dveh objektih ter analizo podatkov programa iFOS ugotavljali vpliv naklona vlak in sečnih poti na globino kolesnic. Poleg tega smo proučili medsebojni vpliv naklona in dejavnikov tal, ...

Več ...
  • © 2021 Gozdarski inštitut Slovenije
  • ISSN 2591-2127