Težave na trgu lesnih peletov v času vojne v Ukrajini

05.09.2022

Evropa se v zadnjih štirih mesecih sooča s pomankanjem peletov na trgu.

V nadaljevanju navajamo nekaj značilnosti trga z lesnimi peleti v EU in širše.

 1. Rusija je najpomembnejša izvoznica peletov v EU, skupaj z Belorusijo sta v letu 2021 v EU izvozili več kot 2,4 milijona ton peletov, kar predstavlja 10 % ocenjene rabe v EU. Z 10.7.2022 je bil izvoz peletov iz Rusije v EU popolnoma ustavljen.
 2. Nemčija je največja proizvajalka lesnih peletov v EU (3,4 milijon t), sledita Latvija z 2,1 in Švedska z 1,9 milijona ton. Skupna proizvodnja v EU je bila v letu 2021 ocenjena na 19,8 milijona t, kapaciteta obstoječih tovarn pa je bila za 28 % višja od dejanske proizvodnje. 
 3. Poraba peletov v EU v zadnjih 10 letih narašča in je v 2021 dosegla rekordnih 23,1 milijona ton, v letu 2022 naj bi po napovedih presegla 24,3 milijona t. 
 4. Povečuje se tako poraba peletov v gospodinjstvih (npr. v Nemčiji) kot tudi poraba v večjih energetskih sistemih (npr. na Nizozemskem)
 5. Največje porabnice peletov v EU so Danska, Nizozemska in Italija z več kot 3 milijoni t ocenjene porabe, sledita Nemčija s 2,9 in Francija s 2,4 milijoni t. V Italiji, Nemčiji in Franciji se večino peletov porabi v gospodinjstvih, medtem ko na Nizozemskem, Danskem in na Švedskem prevladuje poraba peletov za proizvodnjo elektrike in/ali toplote v velikih sistemih. 
 6. Danska je bila leta 2021 največja uvoznica lesnih peletov v EU (3,2 milijona t), sledita ji Nizozemska z 2,8 in Italija z 1,9 milijona t.
 7. Uvoz lesnih peletov iz Združenih držav Amerike v EU je lani znašal 1,85 milijona t. 
 8. V Nemčiji in Franciji so v zadnjem obdobju zaznali povečano povpraševanje po kaminih, sobnih pečeh in sistemih za centralno ogrevanje na lesne pelete.
 9. Nizozemska in Danska sta povečali porabo lesnih pelet v termoelektrarnah.

Vse našteto je pripeljalo do porušitve nežnega ravnovesja med ponudbo in povpraševanjem po lesnih peletih v EU. Dejavniki, ki so dodatno vplivali na povpraševanje so:

 • ostrejša zima 2020/21, kar je povzročilo večjo porabo in manj zalog za naslednjo kurilno sezono,
 • sistemi za sočasno proizvodnjo elektrike in toplote so zaradi ugodnih cen elektrike delovali tudi v poletnih mesecih,
 • elektrarne na lesne pelete so delovale s polno kapaciteto,
 • večje povpraševanje po kotlih na lesne pelete v gospodinjstvih in posledično večje povpraševanje po surovini,
 • večja konkurenčnost lesnih peletov napram fosilnim gorivom ter večja varnost v dobavi.

Vse to je rezultiralo v rasti povpraševanja za 15 % (ocena na ravni EU). Dejavniki, ki so dodatno vplivali na ponudbo so:

 • nizke zaloge v začetku kurilne sezone 2021/22,
 • negativne posledice epidemije COVID-19 na transport (ladijski, kontejnerski in kamionski prevozi) in posledično prekinjene dobavne verige,
 • visoki stroški surovine, elektrike in transporta,
 • povečano povpraševanje po lesu (višje cene in večja konkurenca),

Posledično so se kapacitete povečale zgolj za 7 % (ocena na ravni EU). Nastala situacija vpliva na rast cen lesnih peletov po celi Evropi. 

V Nemčiji so se povprečne cene peletov (kakovost A1, pakiranih v 15 kg vreče) od sredine maja do sredine avgusta 2022 povečale za več kot 50 %, v zadnjem letu pa za več kot 200 %. Na jugu Nemčije je bila v avgustu cena peletov (v razsutem stanju) 675,58 €/t (cene vključujejo DDV). Povprečna cena v osrednji regiji znaša 679,97 €/t, v regiji severne in vzhodne Nemčije pa 714,38 €/t (vir: DEPI).

V Avstriji je povprečna cena v 15 kg vreče peletov (kakovost A1) v avgustu letos znašala8,53 kar je za 134 % več kot pred enim letom oziroma za 20 % več kot v juliju letos (Vir: ProPellets Austria). 

V Franciji se prav tako soočajo s pomanjkanjem peletov na trgu, saj domača proizvodnja peletov ne zadošča za pokritje potreb. Lani je bila poraba peletov v Franciji ocenjena na 2,4 milijona t, od tega 400 000 t uvoženih. Veliko povpraševanje in težave z dobavo seveda vplivajo na cene. Tono peletov je danes mogoče kupiti po 540 EUR, medtem ko je bila lani cena 270 EUR. V enem letu so se torej cene podvojile, strokovnjaki pa ocenjujejo, da bi se lahko do konca leta povečale za 70 %. (vir: GWMI)

V Sloveniji so bile cene peletov pakiranih v 15 kg vreče kakovostnega razreda A1, avgusta 2022, v povprečju 600 €/t z DDV, kakovostnega razreda A2 pa kar 16 % manj, kar znaša 505 €/t z DDV.

Več o cenah lesnih goriv v Sloveniji je na: https://wcm.gozdis.si/sl/podatki/cene/

 

Viri podatkov: EUROSTAT, ProPellets Austria, DEPI, GWMI, EUWID; Gozdarski inštitut Slovenije, Bioenergy Europe.

 

 

dr. Nike Krajnc, Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko

Novice

28.09.2022

Tržni potenciali lesa

Poznavanje teoretičnih in dejanskih količin lesne surovine iz gozdov je pomembna informacija za razvoj lesnopredelovalne industrije tako pri umeščanju novih obratov ali optimizaciji obstoječih kot ...

Več ...
21.09.2022

Primerjava mejnih vrednosti za kakovostne razrede hlodov bukve v državah srednje Evrope

Odkup okroglega lesa iz gozdov poteka na podlagi razvrščanja gozdno lesnih sortimentov v kakovostne razrede. V slovenskih državnih gozdovih se za razvrščanje hlodovine v posamezne kakovostne razred...

Več ...
19.09.2022

Javno dostopen zemljevid deležnikov gozdno–lesne verige

Ste že kdaj iskali ponudnika gozdarskih storitev, potrebujete svetovalno službo ali kupca za vaš les? Ali veste na koga se obrniti in kdo so deležniki v gozdno–lesni verigi v vašem kraju ali regiji?

Več ...
 • © 2021 Gozdarski inštitut Slovenije
 • ISSN 2591-2127