Uniforest gre naprej

Uniforest gre naprej

14.11.2022

Izdelki Uniforesta so bralcem Kmetovalca dobro znani. To so stroji in naprave za delo v gozdu ter naprave, ki se uporabljajo v primarni pridelavi lesa.

Gozdarski vitli, žičnice, cepilci, cepilni stroji in vrsta manjših pripomočkov za delo z lesom nosi njihovo ime daleč naokoli. Kakovost njihovih strojev še dodatno nadgrajuje njihova cenovna dostopnost.

            Do odkritij, kot so gozdarski vitel ali motorna žaga, pride v dolgem času le redko, zato je toliko pomembnejša njihovo stalno izpopolnjevanje in prilagajanje dodatnim zahtevam.

            To velja tudi za Uniforest, ki  svoje izdelke glede na nova spoznanja neprestano izboljšuje ter poskuša ustreči pripombam uporabnikov in njihovim potrebam. Že majhne spremembe lahko zelo spremenijo določene delovne postopke in predvsem olajšajo življenje njihovim izvajalcem.

            Neprestane manjše posodobitve, ki izboljšujejo varnost in učinek dela, upoštevanje povratnih informacij kupcev in trud za večjo učinkovitost strojev kažejo na zrelo podjetje, ki mu je mar tako za učinek kot za zdravje njihovih uporabnikov.

            Izboljšav, ki so bile načrtovane, je več. Na kratko predstavljamo štiri letošnje pomembnejše izboljšave Uniforesta, ki bodo nedvomno imele pozitiven učinek tako na delovno storilnost kot tudi na finančni uspeh junakov, ki še vidijo smisel v preživljanju z delom v gozdu.

Razvoj mobilne aplikacije UNIFOREST CONNECT

Mobilna aplikacija UNIFOREST CONNECT bo uporabnikom omogočila spremljanje proizvodnje pri njihovih strojih in napravah. Trenutno je razvita za spremljanje parametrov za profesionalno linijo gozdarskih vitlov serije G, od letošnje pomladi jo je že možno uporabljati z novimi vitli 70GK.

            Aplikacija ves čas aktivno spremlja delovanje vitla (napajanje, vlečna sila, signali, delovanje ventilov ...) in nadzoruje njegovo obremenitev. Spremlja servisne intervale ter s tem nadzoruje tudi delovanje in obrabo sklopke, odvijalne naprave ter zavore. Sistem si uporabnik lahko namestil na pametni telefon ter tako z njegovo pomočjo komuniciral z vitlom.

            Aplikacija kupcu omogoča redno spremljanje stanja ter učinkovitosti stroja v daljšem časovnem obdobju, optimizira servis ter vzdrževanje, predvsem pa z njo uporabnik veliko lažje ugotovi in tudi odpravi napake pri delovanju.

            Cilj razvoja aplikacije je, da si bodo v bodočnosti z njo gozdarji podaljšali garancijo, verjetno pa bodo lahko z njo glede na pregovorno razgledanost sestavljavcev javnih razpisov z njeno uporabo na le-teh dosegli več točk (Industrija 4.0).

            Ni potrebno poudarjati, da omenjena aplikacija še posebej koristi in je tudi namenjena gozdarskim podjetjem, ki imajo uporabljajo več strojev in s tem tudi različne delavce.

            Uniforest tako postaja prvi proizvajalec gozdarskih vitlov, ki bo v prihodnosti uporabnikom omogočil digitalno diagnostiko za čim več svojih strojev.

Spodbujanje uporabe gozdarskih vitlov z daljinskim upravljalcem

Zaradi izboljšanja učinkovitosti pri spravilu lesa in večje varnosti pri delu so Uniforestovi hidravlični gozdarski vitli na voljo v paketu z napravo za daljinsko upravljanje FA5 D1P UNI proizvajalca Terra Fernwirktechnik GmbH.

            Daljinec omogoča varnejše in učinkovitejše delo, pri katerem en sam delavec nadzoruje vlačenje lesa k vitlu ter ga v primeru kakršnekoli motnje tudi takoj prekine.

»Paketno« opremljanje vitlov z daljinci je pomembno tudi zaradi neprimernih naprav, s katerimi nekateri kupci opremljajo vitle. Te ne omogočajo oziroma podpirajo vseh rešitev, ki jih omogočajo daljinci Terra. Pomembnejša med temi funkcijami je SMART 3in1, ki omogoča stalni nadzor nad delovanjem vitla, čeprav ta ni v našem vidnem polju. Ta funkcija zahteva stalni signal, ker drugače avtomatsko prekine delovanje vitla. Daljinci Terra so prav tako opremljeni s preklopnim stikalom STOP, s katerim takoj enostavno prekinemo delovanje vitla, in ustavimo vse vklopljene funkcije.

Pomožni vitel 6WHpro

Vleka žične vrvi, še posebej po hribu navzgor, udeležencu poleg fizične omogoči tudi duhovno izkušnjo. To je verjetno znano marsikomu, ki se je s tem opravilom že ukvarjal. Kljub daljincem in hidravlično gnanim škripcem je to delo zelo težko in pogosto tudi nevarno.

            Pomožni vitel 6WHpro, ki ga lahko s pomočjo nosilca na hitro menjavo namestimo na vse Uniforestove hidravlično gnane vitle, omogoča veliko lažje privlačevanje žične vrvi do bremena, ki ga želimo privleči.

            Teleskopsko roko pomožnega vitla izvlečemo ter prilagodimo terenu, nato lahko sintetično vrv pomožnega vitla preko škripca od bremena speljemo nazaj k vitlu. S pomočjo daljinca, ki ga uporabljamo za upravljanje glavnega vitla, upravljamo tudi s pomožnim vitlom. Tudi starejše verzije daljincev imajo možnost vgradnje funkcije za upravljanje pomožnega vitla.

            Pomožni vitel delo olajša predvsem v strmih terenih, ko je potrebno žično vrv vleči navzgor ter pri večjih koncentracijah lesa.

            Vlečna sila pomožnega vitla je 6 kN, srednja hitrost vrvi je 2,9 m/s. Za delovanje je potreben pretok olja 20 l/min. Na boben lahko navijemo 350 m sintetične vrvi, tako da vitel lahko uporabljamo na razdalji 170 m, s tem da mu lahko reguliramo hitrost navijanja oziroma odvijanja. Teža vitla je 50 kg, višina z izvlečeno teleskopsko roko pa meri 1410 mm.

            Pripomoček je vsekakor priporočljiv, če že ne nujen za vse, ki se na zahtevnih terenih ukvarjajo s spravilom lesa.

Izboljšanje funkcionalnosti rezalno-cepilnega stroja TITAN 43/20 J

Preizkušenemu rezalno-cepilnemu stroju TITAN 43/20 J so dodali nove funkcije, ki še izboljšujejo njegovo delovanje.

            Vgradnja potenciometra omogoča zakasnitev vklopa cepilnega bata v zamiku od 0,3 do 2,3 sekunde, kar odrezanemu polenu omogoči umiritev v cepilnem koritu. To pomeni manj zagozditev cepilnega noža. Zakasnitev izbiramo glede na debelino polena – tanjša zahtevajo več časa za umiritev, debelejša manj.

            Skupaj z zakasnitvijo cepljenja lahko na potenciometru, s katerim to funkcijo upravljamo, izbiramo tudi hod cepilnega bata glede na dolžino polen pri posameznem ciklu cepljenja, kar omogoči skrajšanje cepilnega cikla.

Rezalno-cepilni stroj je po novem opremljen tudi s sistemom za hitro prepoznavanje dovodne napetosti, kar pomaga pri odkrivanju prenizke (pod 8,5 V) dovodne napetosti. Pod to napetostjo elektromagnetni ventili ne vklapljajo več, na kar nas stroj, zahvaljujoč novi funkciji, opozori z zvočnim signalom in utripajočo rdečo lučjo.

Na upravljalni konzoli naprave je dodana funkcija, s katero lahko cepilni nož zatresemo in ga tako lažje osvobodimo primeža polen in trsk.

Rezalno-cepilni stroj TITAN 43/20 J je že do sedaj dobro in učinkovito deloval, kar smo preizkusili tudi pri Kmetovalcu. Z omenjenimi izboljšavami bo njegova uporabnost nedvomno še boljša.

Navedene izboljšave so le del nenehnih in stalnih sprememb, s katerimi pri Uniforestu sledijo potrebam kupcev. So pa zato preizkušene, prihajajo v redno proizvodnjo in dvigajo standarde, ki veljajo pri delu v gozdu.

»Članek je bil objavljen v prilogi Gozd in obnovljivi viri, ki je del revije Kmetovalec in jo lahko naročite na Kmetijski založbi, www.kmetovalec.si.«

Marko Kenda, Strojni krožek Gorjan, Bača pri Podbrdu

Novice

Gozdno lesne verige za slovensko biogospodarstvo: vabilo na zaključni dogodek 25.09.2023

Gozdno lesne verige za slovensko biogospodarstvo: vabilo na zaključni dogodek

Več ...
Objavljen prvi začasni standard FSC za gospodarjenje z gozdovi v Sloveniji 25.09.2023

Objavljen prvi začasni standard FSC za gospodarjenje z gozdovi v Sloveniji

S 1. oktobrom 2023 v Sloveniji začne veljati standard za upravljanje z gozdovi FSC- IFSS (Forest Stewardship Council – Interim Forest Stewardship Standard).

Več ...
Analiza kakovosti drv na slovenskem trgu 21.09.2023

Analiza kakovosti drv na slovenskem trgu

V Sloveniji je lesna biomasa široko uporabljana za energetske namene in predstavlja ključni vir energije za izpolnjevanje potreb po toploti v gospodinjstvih kot tudi v proizvodnji toplote v industr...

Več ...
  • © 2021 Gozdarski inštitut Slovenije
  • ISSN 2591-2127