Mentorice v gozdarstvu

26.12.2022

Konec leta 2022 se zaključuje mednarodni projekt »Gozdovi v ženskih rokah« Fem4Forest (Forests in Women\'s Hands). V okviru projekta smo imeli možnost, da naredimo nekaj več tudi za vidnejšo vlogo žensk v gozdarstvu in implementiramo nove aktivnosti, ki bodo k temu pripomogle. Ena izmed teh aktivnosti je vpeljava programa mentorstva v gozdarstvu. Vpeljava programa je bila med gozdarkami zelo dobro sprejeta in v letošnjem letu smo vzpostavili podlago za razvoj mentorstva in povezovanje žensk v gozdarstvu tudi v prihodnje.

Projekt Fem4forest in program mentorstva v gozdarstvu

Konec leta 2022 se zaključuje mednarodni projekt »Gozdovi v ženskih rokah« Fem4Forest (Forests in Women's Hands), ki smo ga na Gozdarskem inštitutu Slovenije izvajali od leta 2020. Projekt je sofinanciran v sklopu programa Interreg Danube Transnational Programme, vanj pa je vključenih 14 partnerjev iz 10 držav (Slovenija, Hrvaška, Avstrija, Nemčija, Bosna in Hercegovina, Srbija, Romunija, Češka, Bolgarija, Ukrajina). Cilj projekta je okrepiti gozdarski sektor na območju Podonavja na lokalnem, regionalnem in mednarodnem nivoju s pomočjo večjega vključevanja žensk.

V okviru projekta smo imeli možnost, da naredimo nekaj več tudi za vidnejšo vlogo žensk v gozdarstvu in implementiramo nove aktivnosti, ki bodo k temu pripomogle. Ena izmed teh aktivnosti je vpeljava programa mentorstva v gozdarstvu. Vpeljava programa je bila med gozdarkami zelo dobro sprejeta in v letošnjem letu smo vzpostavili podlago za razvoj mentorstva in povezovanje žensk v gozdarstvu tudi v prihodnje.

Začetni koraki - mednarodno usposabljanje za mentorice v gozdarstvu

Vpeljava programa mentorstva v gozdarstvu se je pričela z mednarodnim usposabljanjem za mentorje, ki upoštevajo vidik spolov (Gender reflected mentors). Takšni mentorji so usposobljeni za spodbujanje strokovnega/poklicnega ter osebnega razvoj žensk, ter znajo narediti obstoječe veščine žensk vidne in uporabnejše. Že za ta del izobraževanja je bilo zanimanje med gozdarkami zelo veliko in nad našimi pričakovanji. Žal smo morali zaradi omejitve števila udeležencev na državo, na koncu izbrati samo tri, in sicer so bile izbrane Saša Vochl, Kristina Sever in Petra Drame. Poleg njih sta se mednarodnega izobraževanja iz Slovenije udeležili še Mateja Karničnik in Janja Viher iz partnerske organizacije Fundacija Prizma. Izobraževanje je potekalo v prvi polovici leta 2022, v več delih in večinoma na daljavo, za zaključek pa je bila konec junija 2022 v živo organizirana še zaključna delavnica v Avstriji, kjer so udeleženke uspešno opravile mednarodno usposabljanje za mentorice in pridobile certifikat, ter znanje, za katerega so se obvezale, da ga bodo v bodoče delile naprej!

Prenos znanja – izobraževanje za mentorice v gozdarstvu v Sloveniji

Po opravljenem mednarodnem izobraževanju, smo se z usposobljenimi mentoricami dogovorili, da bomo podobno izobraževanje izvedli tudi v Sloveniji. Prvo srečanje mentoric v gozdarstvu v Sloveniji je tako potekalo 25.8.2022 na Gozdarskem inštitutu. Mentorice Saša, Kristina, Petra in Janja, so predstavile potek in vsebine mednarodnega izobraževanja za mentorice. Srečanja so se poleg mentoric udeležile tudi potencialne nove mentorice. Poleg predstavitev programa, je beseda tekla tudi o tem, kako bi lahko v prihodnosti mentorstvo v Sloveniji čim bolje implementirali v prakso in razširili med gozdarke.

Po uvodnem sestanku smo pričeli iz izobraževanji za mentorice, ki je potekalo v treh delih. Na izobraževanje se je prijavilo 17 udeleženk iz različnih področij gozdarskega sektorja, večina pa je bila zaposlenih na Zavodu za gozdove Slovenije.

V prvem delu izobraževanja, ki je potekalo 27. 10. 2022, sta Mateja Karničnik in Janja Viher (Fundacija Prizma) naredili uvod v mentorstvo, pri čemer sta vsebine predstavili z inovativnim in zabavnim pristopom. Poleg tega, da so udeleženke na izobraževanju pridobile nova znanja s področja mentorstva, so bila navdihujoče tudi osebne pripovedi in izkušnje udeleženk, ki prihajajo iz različnih področij gozdarstva – od študentk, na začetku svoje karierne poti, do izkušenih gozdark z večletnimi izkušnjami.

Drugi del izobraževanja je potekal 10. 11. 2022, vodil pa ga je Alex Gregorič iz Mars Venus izobraževanja. V tem delu so udeleženke bolj podrobno spoznale komunikacijske veščine. Vsebine, ki smo jih spoznali v okviru izobraževanja so bile: (1)Komuniciranje ali sporazumevanje; (2) Mentorica in mentoriranka v interakciji; (3) Mentorstvo z elementi coaching

a; (4) Povratne informacije in kritika; (5) Pohvala; (6) Kako se ne strinjati.

8. 12. 2022 je potekal tretji in zadnji del izobraževanja. Teme delavnice so bile komunikacija, sistemski pristop in kompetence, vodile pa so jo usposobljene mentorice Kristina r, Petra in Saša. Delavnico in celotno izobraževanje smo zaključile z načrti za prihodnost in razpravo o mentorskem programu v prihodnje!

Načrti za prihodnost

Po opravljenem izobraževanju imamo trenutno v Sloveniji usposobljenih že več kot 20 mentoric v gozdarstvu, ki upoštevajo vidik spola (gender reflected mentors). Vsaka od mentoric pridobljeno znanje že sedaj s pridom uporablja na svojem delovnem mestu. Cilj je, da se program mentorstva razvija še naprej, da se program implementira na različna področja gozdarskega sektorja, da se delodajalci začnejo zavedati pomena mentorstva, da se v prihodnosti vzpostavi baza usposobljenih mentorjev in da mentorstvo postane cenjeno in prepoznano. Cilj je tudi, da se mentorice vsaj enkrat letno srečajo in delijo svoje izkušnje, znanja, opažanja. Glede na to, da so se že v okviru delavnice med udeleženkami stkale prijateljske vezi, ni dvoma, da bodo ta srečanja potekala še pogosteje, verjetno tudi v okviru gozdnih sprehodov in drugih aktivnosti, ki so bile pričete v okviru projekta Fem4forest.

dr. Katarina Flajšman, Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko
dr. Nike Krajnc, Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko

Novice

02.02.2023

Slabo poslovanje lesnopredelovalnih podjetij v Rusiji

Podjetja zahodnih držav so se takoj po ruski invaziji na Ukrajino začela dogovarjati o prodaji premoženja v lesnopredelovalni industriji v Rusiji. Razlogi za to so bili tako politični kot ekonomski...

Več ...
30.01.2023

GOFOREST - Evropsko partnerstvo v podporo operativnim skupinam na področju gozdarstva

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije se je z januarjem 2023 pričel nov projekt GOFORESTS - »Evropsko partnerstvo v podporo operativnim skupinam na področju gozdarstva - European innovation partnership...

Več ...
23.01.2023

Pregled nad cenami gozdnih lesnih sortimentov v letu 2022

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije (GIS) od leta 2017 naprej spremljamo odkupne cene gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov. Na tem mestu se ponovno najlepše zahvaljujemo podjetjem, ki aktivn...

Več ...
  • © 2021 Gozdarski inštitut Slovenije
  • ISSN 2591-2127