Cene prevoza lesa - pomlad 2018

Cene prevoza lesa - pomlad 2018

22.04.2018

V prvi polovici aprila smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije izvedli že tretje spletno anketiranje namenjeno zbiranju cen storitev transporta (prevoza) lesa z gozdarsko transportno kompozicijo. Podatke je posredovalo 10 podjetij, ki se ukvarjajo s storitvami transporta lesa.

CENE PREVOZA LESA - pomlad 2018

Štiri podjetja izvajajo storitev samo v eni statistični regiji, ostala podjetja pa storitve izvajajo v več regijah (1 podjetje v dveh regijah, 1 podjetje v treh, 1 podjetje v petih, 1 podjetje v sedmih in 2 podjetji v vseh regijah). V preglednici so podane cene prevoza lesa za ugodne razmere v €/m3, brez vključenega DDV-ja. Ugodne razmere smo opredelili kot:

  • urejeno skladišče (spravilo s forwarderjem ali z gozdarsko prikolico),
  • enostavne terenske razmere ter
  • manjši delež vožnje po gozdnih cestah.


Cene prevoza lesa za ugodne razmere (v €/m3, brez DDV)

 

Povprečje

Minimalna cena

Maksimalna cena

 

Iglavci

PREVOZ 020 km

6,2

5,0

8,5

PREVOZ 2050 km

8,8

7,0

12,0

PREVOZ 50100 km

11,4

9,0

16,0

 

Listavci

PREVOZ 020 km

6,9

5,0

9,8

PREVOZ 2050 km

9,4

7,3

14,00

PREVOZ 50100 km

12,0

9,00

18,00

V primeru neugodnih razmer za transport lesa bi se cene povečale za 10 %. Neugodne razmere so opredeljene z neurejenim skladiščem (neporavnana čela, spravilo s traktorjem), zahtevnimi terenskimi razmerami (večji nakloni), večjim deležem prevoza po gozdnih cestah ter prevozom lesa različnih dimenzij. Za prevoze na daljše razdalje (nad 100 km), kjer se uporabljajo vozila z majhno lastno maso (tara) - večinoma so to sedlasti vlačilci s polprikolico brez nakladalne naprave in tovornega platoja - znaša povprečna cena 13 €/m3 (interval med 8 in 16 €). Cene so navedene brez vključenega DDV-ja.

Če primerjamo aktualne cene prevoza lesa s cenami v letu 2017, ugotovimo, da ni bistvenih sprememb. Trenutno so cene nekoliko višje (do 0,5 €/m3) primerjano s preteklim zbiranjem v jeseni 2017 in se bolj približajo cenam iz pomladi 2017. Povprečna cena prevoza na daljše radalje pa je nižja za 1 €/m3 glede na preteklo zbiranje cen, in nižja za 3 € glede na zbiranje cen pomladi 2017.

ZAHVALA

Zahvaljujemo se vsem podjetjem, ki so sodelovala z nami in nam posredovala cene preko spletne ankete. Prav tako se zahvaljujemo vsem, ki so izrazili željo po sodelovanju z nami tudi v prihodnosti.

Za več informacij se obrnite na avtorico prek emaila ().

Darja Stare, Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko

Novice

Popis sekalnikov 2024 15.07.2024

Popis sekalnikov 2024

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije smo spomladi 2024 izvedli že šesti zaporedni popis sekalnikov. Glavni namen raziskave je spremljanje trga lesnih sekancev, analiza tokov lesne biomase v državi ter...

Več ...
Začetek izvajanja novega Interreg projekta Wildfire CE 08.07.2024

Začetek izvajanja novega Interreg projekta Wildfire CE

Z junijem smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije začeli izvajati projekt »Enabling cross-boundary assessment, communication and management of wildfire risks in Central Europe«, s kratkim imenom Wild...

Več ...
Gozdarska žičnica Uniforest Cobra T9500-25 01.07.2024

Gozdarska žičnica Uniforest Cobra T9500-25

Pozimi in v začetku letošnje pomladi smo bili prisotni pri spravilu lesa z gozdarsko žičnico Cobra in vam predstavljamo vtise.

Več ...
  • © 2021 Gozdarski inštitut Slovenije
  • ISSN 2591-2127