Cene sečnje in spravila lesa - pomlad 2018

Cene sečnje in spravila lesa - pomlad 2018

08.04.2018

Ob koncu marca smo ponovno izvedli zbiranje cen sečnje in spravila lesa in sicer ločeno za sečnjo z motorno žago in traktorsko spravilo ter za strojno sečnjo in spravilo. Tokrat je podatke posredovalo 19 poslovnih subjektov, ki se ukvarjajo s storitvami sečnje in spravila lesa.

Aktualne cene sečnje in spravila - POMLAD 2018

Med njimi so 4 (21 %) takšni, ki letno posekajo in spravijo do 3.000 m3 lesa, 9 izvajalcev (47 %) poseka in spravi med 3.000 in 10.000 m3 lesa na leto in 6 izvajalcev (32 %), ki so za letni obseg opravljenih storitev sečnje in spravila navedli nad 10.000 m3.

Vse cene so podane v €/m3, brez DDV, ločeno po debelinskih razredih, načinu sečnje ter ugodnih in neugodnih delovnih razmerah. Več o metodologiji zbiranja cen gozdarskih storitev je dostopno na povezavi 

V nadaljevanju predstavljamo aktualne cene sečnje z motorno žago in traktorskim spravilom lesa in prvič tudi aktualne cene strojne sečnje in spravila, za katere so nam podatke posredovala 4 izvajalska podjetja. Iz ankete smo ugotovili, da sečnja z motorno žago v povprečju predstavlja 51 % skupne cene storitve (torej sečnje in spravila), strojna sečnja pa v povprečju predstavlja 56 % skupne cene storitve.

Cene sečnje z motorno žago in traktorsko spravilo lesa

Povprečne cene sečnje z motorno žago in traktorsko spravilo za debelinski razred A v ugodnih delovnih razmerah se v povprečju gibajo od 20 do 22 €/m3, cene v neugodnih delovnih razmerah pa se v povprečju gibajo od 23 do 27 €/m3.

Povprečne cene sečnje z motorno žago in traktorsko spravilo za debelinski razred B v ugodnih delovnih razmerah se v povprečju gibajo od 18 do 20 €/m3, cene v neugodnih delovnih razmerah pa se v povprečju gibajo od 20 do 23 €/m3.

Povprečne cene sečnje z motorno žago in traktorsko spravilo za debelinski razred C v ugodnih delovnih razmerah se v povprečju gibajo od 15 do 19 €/m3, cene v neugodnih delovnih razmerah pa se v povprečju gibajo od 19 do 23 €/m3.


Povprečna cena sečnje z motorno žago in traktorsko spravilo v €/m3 po debelinskih razredih: A (od 10 do 30 cm ), B (od 30 do 50 cm) in C (50 cm in več), ter ločeno za ugodne in neugodne delovne razmere.

Cene strojne sečnje in spravila lesa

Povprečne cene strojne sečnje in spravila za debelinski razred A v ugodnih delovnih razmerah se v povprečju gibajo od 19 do 21 €/m3, cene v neugodnih delovnih razmerah pa se v povprečju gibajo od 23 do 27 €/m3.

Povprečne cene strojne sečnje in spravila za debelinski razred B v ugodnih delovnih razmerah se v povprečju gibajo od 17 do 19 €/m3, cene v neugodnih delovnih razmerah pa se v povprečju gibajo od 20 do 23,5 €/m3.

Povprečne cene strojne sečnje in spravila za debelinski razred C v ugodnih delovnih razmerah se v povprečju gibajo od 16,5 do 19 €/m3, cene v neugodnih delovnih razmerah pa se v povprečju gibajo od 21 do 22,5 €/m3.


Povprečna cena strojne sečnje in spravila v €/m3 po debelinskih razredih: A (od 10 do 30 cm ), B (od 30 do 50 cm) in C (50 cm in več), ter ločeno za ugodne in neugodne delovne razmere.

ZAHVALA

Zahvaljujemo se vsem podjetjem, ki so sodelovala z nami in nam posredovala cene preko spletne ankete. Prav tako se zahvaljujemo vsem, ki so izrazili željo po sodelovanju z nami tudi v prihodnosti. Cene storitev v gozdarstvu bomo spremljali vsaj dvakrat letno in jih redno objavljali na naši spletni strani.


Za več informacij se obrnite na avtorja prek elektronske pošte .

Darja Stare, Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko

Novice

Popis sekalnikov 2024 15.07.2024

Popis sekalnikov 2024

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije smo spomladi 2024 izvedli že šesti zaporedni popis sekalnikov. Glavni namen raziskave je spremljanje trga lesnih sekancev, analiza tokov lesne biomase v državi ter...

Več ...
Začetek izvajanja novega Interreg projekta Wildfire CE 08.07.2024

Začetek izvajanja novega Interreg projekta Wildfire CE

Z junijem smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije začeli izvajati projekt »Enabling cross-boundary assessment, communication and management of wildfire risks in Central Europe«, s kratkim imenom Wild...

Več ...
Gozdarska žičnica Uniforest Cobra T9500-25 01.07.2024

Gozdarska žičnica Uniforest Cobra T9500-25

Pozimi in v začetku letošnje pomladi smo bili prisotni pri spravilu lesa z gozdarsko žičnico Cobra in vam predstavljamo vtise.

Več ...
  • © 2021 Gozdarski inštitut Slovenije
  • ISSN 2591-2127