Ocenjevanje kakovosti hlodovine listavcev

14.11.2021

Ocena kakovosti lesa v različnih fazah proizvodne verige postaja vse bolj pomembna. Kakovost sortimentov v primarni predelovalni industriji (žagan les, furnir) lahko močno variira zato je sledenje kakovosti vzdolž proizvodne verige ključno za izboljšanje učinkovitosti gozdno lesne verige. Ker na kakovost lesa vplivajo številni dejavniki (drevesna vrsta, rastiščni pogoji, gozdnogojitveni ukrepi, dimenzije hloda itn.) je za razvrščanje ključno uporabiti parametre, ki jih je enostavno oceniti ali izmeriti.

V okviru aktivnosti projekta smo izvedli pregled načinov ocenjevanja kakovosti okroglega lesa v Sloveniji in v tujini. Med pomembnejšimi so: (I) Pravilnik o merjenju in razvrščanju gozdnih lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike Slovenije, (II) Standardi iz serije SIST EN 1316 ki razvrščajo kakovost hlodovine najpogostejših slovenskih listavcev (t.j. bukev in hrast) in (III) nemški uzanci (RVR - Rahmenvereinbarung für den Rohholzhandel in Deutschland).

Za izvedbo terenskega dela smo na podlagi zgoraj omenjenih standardov pripravili metodologijo analize kakovosti hlodovine; na devet rastiščih (slika 1) izbranih v gozdovih v lasti podjetja SiDG d.o.o ali Metropolitana d.o.o.  smo izbrali med pet do deset stoječih dreves (bukev, hrast ali javor). Po sečnji in krojenju debla smo na izdelanih sortimentih izvedli popis napak (slika 2).

Izdelan kataster napak na izmerjenih sortimentih bomo uporabili za natančnejšo primerjavo načinov ocenjevanja kakovosti okroglega lesa listavcev. Analize deleža hlodov izbranih dimenzij po debelinskih razredih glede na bruto volumen (slika 3) pa bomo uporabili za posodobitev metodologije izračuna tržnega potenciala listavcev.

 

 

 

dr. Peter Prislan, Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko
uni.dipl. Domen Arnič, Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko

Novice

28.11.2021

Novost pri vzdrževanju tračnih žagnih listov

Pravilno pripravljeni in vzdrževani tračni žagni listi imajo pomemben vpliv na kakovost žaganega lesa listavcev in storilnost tračnega žagalnega stroja.

Več ...
26.11.2021

Evropski teden gozdov: izsledki našega dela

Za Evropski teden gozdov, ki poteka v tem tednu, smo sodelavci Gozdarskega inštituta Slovenije, Oddelka za gozdno tehniko in ekonomiko, pripravili strnjen pregled našega dela in bralcem podajamo ne...

Več ...
24.11.2021

Na kmetijskih gospodarstvih se prodaja gozdnih lesnih sortimentov zmanjšuje, povečuje se poraba lesa za lastne potrebe

Namen vzorčnega raziskovanja Gozdarstvo na kmetijskih gospodarstvih, ki ga v večletnem (triletnem) obdobju izvaja Statistični urad RS (SURS), je spremljanje stanja gozdarske dejavnosti na kmetijski...

Več ...
  • © 2020 Gozdarski inštitut Slovenije
  • ISSN 2591-2127