Aktualne cene gozdarskih storitev v Sloveniji - oktober 2021

17.11.2021

V drugi polovici oktobra smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije med izvajalci gozdarskih storitev izvedli zbiranje cen sečnje in spravila lesa, kjer ločimo sečnjo z motorno žago in traktorsko spravilo ter strojno sečnjo in spravilo, in prevoza lesa z gozdarsko transportno kompozicijo.

V drugi polovici oktobra smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije med izvajalci gozdarskih storitev izvedli zbiranje cen sečnje in spravila lesa, kjer ločimo sečnjo z motorno žago in traktorsko spravilo ter strojno sečnjo in spravilo, in prevoza lesa z gozdarsko transportno kompozicijo.

 

CENE SEČNJE IN SPRAVILA LESA

Podatke je posredovalo 11 poslovnih subjektov, ki se ukvarjajo s storitvami sečnje in spravila lesa. Med njimi sta 2 takšna, ki letno posekata in spravita do 3.000 m3 lesa, 6 izvajalcev (55 %) poseka in spravi med 3.000 in 10.000 m3 lesa na leto in 3 izvajalci, ki so za letni obseg opravljenih storitev sečnje in spravila navedli nad 10.000 m3. Vse cene so podane v €/m3, brez DDV, prikazana je srednja vrednost (mediana) vseh posredovanih cen, ločeno po debelinskih razredih, načinu sečnje ter ugodnih in neugodnih delovnih razmerah. Več o metodologiji zbiranja cen gozdarskih storitev je dostopno na spletni strani WCM: https://wcm.gozdis.si/sl/podatki/cene/podatki/2021100415210286/cene-gozdarskih-storitev/

V nadaljevanju predstavljamo aktualne cene sečnje z motorno žago in traktorskim spravilom lesa in aktualne cene strojne sečnje in spravila. Iz ankete smo ugotovili, da po mnenju izvajalcev gozdarskih storitev samo sečnja z motorno žago v povprečju predstavlja 58 % skupne cene storitve (torej sečnje in spravila), strojna sečnja pa v povprečju predstavlja 37 % skupne cene storitve.

Cena sečnje z motorno žago in traktorsko spravilo lesa

Srednja vrednost vseh posredovanih cen sečnje z motorno žago in traktorskega spravila za debelinski razred A (prsni premer 10-29 cm) v ugodnih delovnih razmerah znaša 20 €/m3 brez DDV (cena ostaja skoraj ista kot ob preteklem zbiranju podatkov v oktobru lansko leto); se pa cene gibajo od 14,5 do 25 €/m3. Cena za sečnjo v neugodnih delovnih razmerah znaša 25 €/m3 brez DDV (cena je 9 % višja kot jeseni lansko leto) in se giba od 17 do 35 €/m3. Cene sečnje in spravila lesa debelinskega razreda A v neugodnih delovnih razmerah predstavljajo najvišje cene za sečnjo, ki jih poročajo izvajalska podjetja.

Srednja vrednost vseh posredovanih cen sečnje z motorno žago in traktorskega spravila za debelinski razred B v ugodnih delovnih razmerah trenutno znaša 19 €/m3 brez DDV (cena ostaja ista kot ob preteklem zbiranju podatkov); se pa cene v povprečju gibajo od 13,5 do 23 €/m3. Cena za sečnjo v neugodnih delovnih razmerah pa trenutno znaša 22 €/m3 brez DDV (cena je enaka kot jeseni lansko leto), in se giba od 17 do 30 €/m3.

Srednja vrednost vseh posredovanih cen sečnje z motorno žago in traktorskega spravila za debelinski razred C v ugodnih delovnih razmerah trenutno znaša 18 €/m3 brez DDV (cena je za 6 % višja kot ob preteklem zbiranju podatkov); se pa cene gibajo od 12,5 do 22 €/m3. Cena za sečnjo v neugodnih delovnih razmerah pa znaša 20 €/m3 brez DDV (cena ostaja ista kot ob preteklem zbiranju podatkov), in se giba od 17 do 33 €/m3.

Trenutno znaša srednja vrednost zbranih cen sečnje in spravila, gledano na vse cene ne glede na debelinski razred in delovne razmere, 20 €/m3 brez DDV in ostaja enaka kot oktobra lansko leto.

Cena strojne sečnje in spravila lesa

Srednja vrednost zbranih cen strojne sečnje in spravila lesa, prav tako kot pri sečnji z motorno žago, dosega najvišje vrednosti v neugodnih delovnih razmerah in debelinskega razreda A. Razlika med ceno v ugodnih in neugodnih delovnih razmerah znaša do 5 €/m3.

Srednja vrednost vseh posredovanih cen strojne sečnje in spravila za debelinski razred A v ugodnih delovnih razmerah trenutno znaša 23 €/m3 brez DDV; se pa cene gibajo od 17 do 24 €/m3. Cena za sečnjo v neugodnih delovnih razmerah pa trenutno znaša 25 €/m3 brez DDV, in se giba od 20 do 28 €/m3.

Srednja vrednost vseh posredovanih cen strojne sečnje in spravila za debelinski razred B v ugodnih delovnih razmerah trenutno znaša 20 €/m3 brez DDV; se pa cene gibajo od 16 do 24 €/m3. Cena za sečnjo v neugodnih delovnih razmerah pa trenutno znaša 25 €/m3 brez DDV, in se giba od 18 do 28 €/m3.

Cena strojne sečnje in spravila za debelinski razred C v ugodnih delovnih razmerah trenutno znaša 22 €/m3 brez DDV; se pa cene gibajo od 15 do 22 €/m3. Cena za sečnjo v neugodnih delovnih razmerah pa trenutno znaša 25 €/m3 brez DDV, in se giba od 16 do 28 €/m3.

Trenutno znaša srednja vrednost zbranih cen strojne sečnje in spravila, gledano na vse cene ne glede na debelinski razred in delovne razmere, 22,5 €/m3 brez DDV in je 0,5 €/m3 višja kot ob preteklem zbiranju podatkov v oktobru lansko leto. Cena je 2,5 €/m3 višja kot v primeru sečnje z motorno žago.

CENE PREVOZA LESA

Podatke je posredovalo 16 podjetij, ki se ukvarjajo s storitvami transporta lesa. Sedem podjetij izvaja storitev samo v eni statistični regiji, ostala podjetja pa storitve izvajajo v več regijah: eno podjetje v dveh regijah, dve podjetji v treh regijah, po eno podjetje v štirih in sedmih regijah ter štiri podjetja v vseh statističnih regijah Slovenije. Vse cene so podane v €/m3, brez DDV, prikazana je srednja vrednost (mediana) vseh posredovanih cen, ločeno za prevoz iglavcev in listavcev ter po različnih razdaljah: 0-20 km, 20-50 km, 50-100 km ter prevoz na daljše razdalje (več kot 100 km). Več o metodologiji zbiranja cen gozdarskih storitev je dostopno na spletni strani WCM: https://wcm.gozdis.si/sl/podatki/cene/podatki/2021100415210286/cene-gozdarskih-storitev/

V preglednici so podane cene prevoza lesa za ugodne razmere, ki so opredeljene z:

  • urejeno skladišče (spravilo s forwarderjem ali z gozdarsko prikolico),
  • enostavne terenske razmere ter
  • manjši delež vožnje po gozdnih cestah.

Aktualne cene prevoza lesa za ugodne razmere (v €/m3 brez DDV): 

mediana

PREVOZ 0-20 km

PREVOZ 20-50 km

PREVOZ 50-100 km

Prevoz na daljše razdalje/tujina

Iglavci

6,3

8,0

11,0

15,5

Listavci

6,3

8,0

12,0

15,5

 

V primeru neugodnih razmer za transport lesa bi se cene v povprečju povišale za 20 %; različni ponudniki storitve navajajo delež povišanja cene od 0 do 30 %. Neugodne razmere so opredeljene z neurejenim skladiščem (neporavnana čela, spravilo s traktorjem), zahtevnimi terenskimi razmerami (večji nakloni), večjim deležem prevoza po gozdnih cestah ter prevozom lesa različnih dimenzij.

Za prevoz na daljše razdalje (nad 100 km), kjer se uporabljajo vozila z majhno lastno maso (tara) večinoma so to sedlasti vlačilci s polprikolico brez nakladalne naprave in tovornega platoja znaša trenutna srednja vrednost vseh posredovanih cen 15,5 €/m3 (interval med 12 in 23 €) brez vključenega DDV-ja.

ZAHVALA

Zahvaljujemo se vsem podjetjem, ki so sodelovala z nami in nam posredovala cene preko spletne ankete.

Darja Stare , mag. inž. gozd., Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko
Katarina Flajšman, Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko

Novice

28.11.2021

Novost pri vzdrževanju tračnih žagnih listov

Pravilno pripravljeni in vzdrževani tračni žagni listi imajo pomemben vpliv na kakovost žaganega lesa listavcev in storilnost tračnega žagalnega stroja.

Več ...
26.11.2021

Evropski teden gozdov: izsledki našega dela

Za Evropski teden gozdov, ki poteka v tem tednu, smo sodelavci Gozdarskega inštituta Slovenije, Oddelka za gozdno tehniko in ekonomiko, pripravili strnjen pregled našega dela in bralcem podajamo ne...

Več ...
24.11.2021

Na kmetijskih gospodarstvih se prodaja gozdnih lesnih sortimentov zmanjšuje, povečuje se poraba lesa za lastne potrebe

Namen vzorčnega raziskovanja Gozdarstvo na kmetijskih gospodarstvih, ki ga v večletnem (triletnem) obdobju izvaja Statistični urad RS (SURS), je spremljanje stanja gozdarske dejavnosti na kmetijski...

Več ...
  • © 2020 Gozdarski inštitut Slovenije
  • ISSN 2591-2127