Primarna predelava lesa listavcev

21.11.2021

Primarna predelava lesa je pomemben vezni člen v gozdno-lesni verigi. Proizvodi primarne industrije, kot tudi lesni ostanki, so vstopna surovina ne samo za lesno industrijo temveč tudi za gradbeno, papirno, kemijsko, farmacevtsko itd.

Primarna predelava lesa je pomemben vezni člen v gozdno-lesni verigi.  Proizvodi primarne industrije, kot tudi lesni ostanki, so vstopna surovina ne samo za lesno industrijo temveč tudi za gradbeno, papirno, kemijsko, farmacevtsko itd.  Za sodobne primarne proizvodnje je namreč značilno, da ciljni proizvod ni več samo žagan les oziroma furnir, temveč  proizvodi z visoko dodano vrednostjo, pri čemer se velika pozornost namenja tudi kar najbolj učinkoviti rabi lesnih ostankov. Zanesljivo delovanje primarne predelave ima zato pozitiven vpliv na krožno gospodarstvo in trajnostno rabo lesa, saj omogoča ob upoštevanju mejne kakovosti surovine kar najdaljši življenjski cikel lesa.

Pri izbiri ustrezne tehnologije je najpomembnejši dejavnik, ki v bistvu definira izbiro tehnologije,  surovina. Pri tem je ključna tako drevesna vrsta, dimenzija, kakovost, kot tudi količina. Za razžagovanje listavcev so tako najprimernejše fleksibilne tehnologije, ki omogočajo doseganje ustrezne kakovosti proizvodov in rentabilno proizvodnjo, tudi v primeru manjšega obsega proizvodnje. Doseganje teh zahtev zagotovo omogočajo sodobni tračni žagalni stroji.

Ustrezna tehnološka opremljenost obratov in obvladovanje ustreznih (tudi digitalnih) kompetenc ključnih kadrov omogoča krepitev vloge primarne industrije v gozdno-lesni verigi in tako povečuje učinkovitost trajnostno usmerjenega krožnega gospodarstva.

 

doc. dr. Dominika Gornik Bučar, Katedra za mehanske obdelovalne tehnologije lesa, Oddelek za Lesarstvo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

Novice

28.11.2021

Novost pri vzdrževanju tračnih žagnih listov

Pravilno pripravljeni in vzdrževani tračni žagni listi imajo pomemben vpliv na kakovost žaganega lesa listavcev in storilnost tračnega žagalnega stroja.

Več ...
26.11.2021

Evropski teden gozdov: izsledki našega dela

Za Evropski teden gozdov, ki poteka v tem tednu, smo sodelavci Gozdarskega inštituta Slovenije, Oddelka za gozdno tehniko in ekonomiko, pripravili strnjen pregled našega dela in bralcem podajamo ne...

Več ...
24.11.2021

Na kmetijskih gospodarstvih se prodaja gozdnih lesnih sortimentov zmanjšuje, povečuje se poraba lesa za lastne potrebe

Namen vzorčnega raziskovanja Gozdarstvo na kmetijskih gospodarstvih, ki ga v večletnem (triletnem) obdobju izvaja Statistični urad RS (SURS), je spremljanje stanja gozdarske dejavnosti na kmetijski...

Več ...
  • © 2020 Gozdarski inštitut Slovenije
  • ISSN 2591-2127