Popis sekalnikov 2021

06.01.2022

V letu 2021 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije izvedli raziskavo o proizvodnji lesnih sekancev ter stanju sekalnikov v Sloveniji.

V raziskavo smo vključili večino lastnikov sekalnikov v Sloveniji, ki smo jih lahko evidentirali. Podatke o lastništvu sekalnikov smo pridobili iz baze podatkov o prejemnikih nepovratnih sredstev, baze kupcev strojev in odkupovalcev lesnih ostankov žagarske industrije ter preko članov strojnih krožkov. Največji delež anketirancev so predstavljali proizvajalci sekancev, ki so bili vključeni že v pretekle tovrstne raziskave. Popise sekalnikov izvajamo okvirno na vsaka tri leta (2008, 2011, 2015, 2018, 2021).

V raziskavo »Popis sekalnikov 2021« smo vključili 241 sekalnikov. Po številčnosti prevladujejo majhni sekalniki, z zmogljivostjo do 30 nm3/h, ki predstavljajo 45 % vseh evidentiranih sekalnikov. Z 29 % deležem jim sledijo srednji sekalniki (zmogljivosti 30-100 nm3/h), s 26 % deležem pa veliki sekalniki, s sposobnostjo proizvodnje več kot 100 nm3/h.

Največ sekalnikov imajo izvajalci v savinjski in osrednjeslovenski regiji, sledi jima gorenjska regija. Pri tem pa je treba upoštevati dejstvo, da so sekalniki večinoma mobilni in da lahko proizvajajo lesne sekance v katerikoli statistični regiji v Sloveniji.

Pridobljeni podatki kažejo, da je bila proizvodnja sekancev v letu 2020 s sekalniki, zajetimi v raziskavo, 2.417.000 nm3. Največ sekancev je bilo proizvedenih v savinjski regiji (640.000 nm3), tej je sledila gorenjska (422.000 nm3), jugovzhodna (327.000 nm3), pomurska, in osrednjeslovenska. Ostale regije so posamično proizvedle manj kot 200.000 nm3.

Evidentirani sekalniki kot vhodno surovino večinoma uporabljajo žagarske (35 %) in sečne ostanke (32 %). Sledi uporaba okroglega lesa slabše kakovosti (18 %), biomase iz zunajgozdnih površin (13 %) ter odsluženega lesa (3 %).

Več rezultatov naše raziskave si lahko preberete v brošuri »Popis sekalnikov 2021«.

 

Brošura je dostopna na tej povezavi:

https://www.gozdis.si/f/docs/gradiva/Popis-sekalnikov-2021_FINAL_web.pdf

Jaša Saražin, Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko
Tina Jemec, Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko
Darja Stare, Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko
Špela Ščap, Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko
Urban Žitko, Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko
dr. Nike Krajnc, Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko

Sorodne vsebine:

Novice

19.01.2022

Cene gozdnih lesnih sortimentov v drugi polovici leta 2021 rekordne

V lanskem letu smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije spremljali odkupne cene gozdnih lesnih sortimentov (v nadaljevanju GLS) iz zasebnih gozdov vsako četrtletje, sicer pa cene za 38 različnih GLS s...

Več ...
16.01.2022

Napredki v primarni predelavi lesa listavcev

Povzetek prispevka z naslovom »New advances for hardwood processing«, ki je bil objavljen v zadnji številki (avgust / september 2021) revije International forest industries.

Več ...
14.01.2022

Binderholz prevzel BSW Timber

Nedavno je avstrijsko podjetje Binderholz GmbH prevzelo britansko podjetje BSW Timber Ltd s sedežem v Earlstonu na Škotskem. Tako bo podjetje Binderholz v letošnjem letu s skupnim letnim prometom v...

Več ...
  • © 2020 Gozdarski inštitut Slovenije
  • ISSN 2591-2127