V zadnjem desetletju izrazito povečan izvoz lesnih sekancev

26.12.2021

V letih 2001–2003 ter 2010 je bila Slovenija neto uvoznica lesnih sekancev, v ostalih letih pa je izvoz večji od uvoza. Uvoz sekancev se (z izjemo leta 2017) od leta 2014 naprej zmanjšuje in je v zadnjih desetih letih v povprečju znašal 121.000 ton. V lanskem letu je bilo izvoza lesnih sekancev nekaj manj kot 450.000 ton.

Po podatkih Statističnega urada RS (SURS) se je v zadnjem 20–letnem obdobju zunanja trgovina lesnih sekancev spreminjala. V letih 2001–2003 ter 2010 je bila Slovenija neto uvoznica lesnih sekancev,  v ostalih letih pa je izvoz večji od uvoza.  V zadnjem desetletju se je izrazito povečal izvoz sekancev in je v povprečju znašal 292.000 ton; za primerjavo, v prejšnjem desetletju (2001–2010) je le ta znašal povprečno 64.000 ton. Povečane količine izvoza lesnih sekancev so zagotovo posledica tudi povečanih količin primerne surovine za izdelavo sekancev zaradi posledic sanacije pogostih ujm (žled, podlubniki, vetrolom) v zadnjem obdobju. Uvoz sekancev se (z izjemo leta 2017) od leta 2014 naprej zmanjšuje in je v zadnjih desetih letih v povprečju znašal 121.000 ton.

Glede na strukturo izvoza lesnih sekancev po glavnih dveh skupinah drevesnih vrst, v zadnjem desetletju prevladujejo iglavci. Delež iglavcev in listavcev v izvozu sicer med leti niha; najvišji delež iglavcev je bil v obdobju 2014–2018, kar prav tako povezujemo z sanacijo poškodovanih gozdov zaradi ujm. Takrat je delež iglavcev v skupnem izvozu znašal v povprečju 75 %.

Od leta 2009 naprej v strukturi uvoza lesnih sekancev prevladujejo sekanci iz listavcev. Najvišji deleži listavcev glede na skupni uvoz, so bili v zadnjem desetletju v obdobju 2011–2016 (v povprečju 83 %). Od leta 2017 naprej pa se delež sekancev iz listavcev v skupnem uvozu zmanjšuje.

Izvoz in uvoz lesnih sekancev v letu 2020

V lanskem letu je bilo izvoza lesnih sekancev nekaj manj kot 450.000 ton. Od tega je bilo 53 % izvoza v Avstrijo, s 25 % sledi Italija ter vsak z 11 % sledita Hrvaška in Madžarska. Skupaj smo lani izvozili 331.000 ton (74 %) iglavcev ter 119.000 ton (26 %) listavcev. Glede na leto 2019, se je lani zmanjšal izvoz sekancev v vse države z izjemo Madžarske, kamor pa smo izvoz povečali za 51 %.

Uvoz lesnih sekancev je v letu 2020 znašal nekaj manj kot 79.000 ton, od tega smo 78 % sekancev uvozili iz Hrvaške, s 14 % sledi Avstrija. V strukturi uvoza je z 57 % prevladoval uvoz lesnih sekancev iz listavcev. Glede na leto 2019, je bil lani uvoz sekancev za 3 % manjši; uvoz se je tako zmanjšal pri vseh državah od koder smo v obeh letih uvažali sekance, z izjemo Hrvaške, od koder pa se je uvoz povečal za 19 %).

Špela Ščap, Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko

Novice

19.01.2022

Cene gozdnih lesnih sortimentov v drugi polovici leta 2021 rekordne

V lanskem letu smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije spremljali odkupne cene gozdnih lesnih sortimentov (v nadaljevanju GLS) iz zasebnih gozdov vsako četrtletje, sicer pa cene za 38 različnih GLS s...

Več ...
16.01.2022

Napredki v primarni predelavi lesa listavcev

Povzetek prispevka z naslovom »New advances for hardwood processing«, ki je bil objavljen v zadnji številki (avgust / september 2021) revije International forest industries.

Več ...
14.01.2022

Binderholz prevzel BSW Timber

Nedavno je avstrijsko podjetje Binderholz GmbH prevzelo britansko podjetje BSW Timber Ltd s sedežem v Earlstonu na Škotskem. Tako bo podjetje Binderholz v letošnjem letu s skupnim letnim prometom v...

Več ...
  • © 2020 Gozdarski inštitut Slovenije
  • ISSN 2591-2127