Napovedujejo se zmanjšane dobave hlodovine na Kitajsko

29.12.2021

Prepoved izvoza hlodovine iz Rusije, ki stopi v veljavo 1. januarja 2022, bo na kitajski trg okroglega lesa in lesnopredelovalne industrije imela velik negativen vpliv, saj je Rusija veljala za največjo uvoznico hlodovine na kitajski trg.

Največji izvoznik hlodovine iglavcev na Kitajsko je trenutno Nova Zelandija, ki ima v letošnjem letu velik obseg poseka, kateri pa se bo v naslednji letih po napovedih zmanjševal. Drugi največji dobavitelj hlodovine iglavcev na kitajski trg je Evropa, predvsem države Nemčija, Češka in Avstrija. Izvoz hlodovine iz teh držav se je na Kitajsko povečal predvsem zaradi presežkov količin teh sortimentov, ki so jih povzročile obsežne sanacije poškodovanih gozdov zaradi podlubnikov. Zaradi novih investicij v žagarske obrate v Srednji Evropi (predvsem v Nemčiji in na Češkem) v zadnjem času, je potreba po oskrbi s hlodovino tam večja, zato se bo izvoz na Kitajsko iz Evrope po nekaterih napovedih zmanjševal. Tretji največji izvoznik hlodovine na Kitajsko pa je bila do sedaj Avstralija, konec leta 2020 pa so kitajske oblasti prepovedale uvoz hlodovine iglavcev iz te otoške države. ZDA je četrti največji izvoznik hlodovine iglavcev na Kitajsko, ki pa ima trenutno težave s škodljivim organizmom, ki napada les borov (rod Pinus), zaradi katerega številne države omejujejo uvoz tega lesa iz ZDA.

Prepoved izvoza hlodovine iz Rusije, ki stopi v veljavo 1. januarja 2022, bo na kitajski trg okroglega lesa in lesnopredelovalne industrije imela velik negativen vpliv, saj je Rusija veljala za največjo uvoznico hlodovine na kitajski trg.

Zaradi zgoraj omenjenih dejstev, se po poročanju revije Global Wood Market Info napoveduje krizo pri dobavi hlodovine iglavcev na kitajskem trgu v naslednji petih letih. Zaradi pomanjkanja hlodovine iglavcev v naslednjih letih, bo Kitajska primorana povečati uvoz že obdelanega, razžaganega lesa. Žagarski industriji na Kitajskem se obetajo velike spremembe, vendar kljub vsemu se po mnenju strokovnjakov poraba lesa v tej državi v prihodnjih letih ne bo zmanjšala.

Špela Ščap, Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko

Novice

08.08.2022

Intervencijsko izdelane protipožarne preseke ob požaru na Krasu

Za omejitev hitro napredujočega požara se je poveljstvo štaba intervencije skupaj s predstavniki Zavoda za gozdove Slovenije odločilo za interventno izvedbo presek ob prometnicah in ob ogroženih ob...

Več ...
04.08.2022

Nova gozdna cesta na Jezerskem

Ogledali smo si novo gozdno cesto na Kozjem vrhu, ki je mojstrsko speljana preko strmih pobočij z namenom izvajanja modernega žičniškega spravila.

Več ...
25.07.2022

Les v celulozni in papirni industriji, kot kazalnik stanja biogospodarstva v Sloveniji

Industrija celuloze in papirja je za gozdarstvo pomembna z vidika predelave manj kakovostnega lesa. Les in lesna celuloza sta v skladu s predvidevanji razvoja mednarodnih trgov z lesom v prihodnost...

Več ...
  • © 2021 Gozdarski inštitut Slovenije
  • ISSN 2591-2127