Binderholz prevzel BSW Timber

14.01.2022

Nedavno je avstrijsko podjetje Binderholz GmbH prevzelo britansko podjetje BSW Timber Ltd s sedežem v Earlstonu na Škotskem. Tako bo podjetje Binderholz v letošnjem letu s skupnim letnim prometom v višini 2,6 milijarde evrov in približno 5.000 zaposlenimi postal največji evropski koncern s področja žagarske industrije in industrije masivnega pohištva.

Blagovna znamka BSW se bo po združitvi s koncernom Binderholz obdržala, podjetje pa bo še naprej vodilo sedanje vodstvo. Prevzem BSW Timber bo podjetju Binderholz GmbH omogočal razširitev proizvodnih dejavnosti tudi v Združeno kraljestvo, ki je v zadnjem obdobju eden izmed hitro rastočih trgov lesnih izdelkov in lesene gradnje v svetu. Binderholz in BSW načrtujeta obsežen investicijski program za tovarne, med drugim povečanje zmogljivosti obratov, doseganje največje možne neto proizvodnje ter povečanje ponudbe različnih vrst lesnih izdelkov. Kot ena osrednja/glavna bodoča investicija koncerna bo vzpostavitev obratov za izdelavo križno lepljenih plošč (CLT).

Naj spomnimo, da je škotsko podjetje BSW Timber leta 2018 načrtovalo vzpostavitev žagarskega obrata na Gomilskem, s proizvodno zmogljivostjo 300.000 m3 predelane hlodovine na leto. Zaradi zapletov do gradnje ni prišlo. Proti koncu lanskega leta so mediji pisali o novih načrtih podjetja BSW Timber in sicer o morebitni investiciji v lesnopredelovalni center z bistveno višjo stopnjo dodane vrednosti (poleg žage naj bi zgradili tudi obrat za proizvodnjo križno lepljenih plošč in drugih proizvodov) in sicer na dveh drugih možnih lokacijah v Sloveniji. Tuji mediji pa so proti koncu lanskega leta zapisali, da zaenkrat še ni jasno, ali Binderholz (in BSW) načrtuje obnovo investicijskih načrtov gradnje lesnopredelovalnega centra v Sloveniji.

Špela Ščap, Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko

Novice

19.01.2022

Cene gozdnih lesnih sortimentov v drugi polovici leta 2021 rekordne

V lanskem letu smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije spremljali odkupne cene gozdnih lesnih sortimentov (v nadaljevanju GLS) iz zasebnih gozdov vsako četrtletje, sicer pa cene za 38 različnih GLS s...

Več ...
16.01.2022

Napredki v primarni predelavi lesa listavcev

Povzetek prispevka z naslovom »New advances for hardwood processing«, ki je bil objavljen v zadnji številki (avgust / september 2021) revije International forest industries.

Več ...
14.01.2022

Binderholz prevzel BSW Timber

Nedavno je avstrijsko podjetje Binderholz GmbH prevzelo britansko podjetje BSW Timber Ltd s sedežem v Earlstonu na Škotskem. Tako bo podjetje Binderholz v letošnjem letu s skupnim letnim prometom v...

Več ...
  • © 2020 Gozdarski inštitut Slovenije
  • ISSN 2591-2127