Letošnje februarske cene žaganega lesa iglavcev za več kot polovico višje od lanskih februarskih cen

20.03.2022

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije smo v letošnjem februarju opravili peto raziskavo prodajnih cen žaganega lesa iglavcev v Sloveniji in prvo v letošnjem letu. V tokratnem poročilu prikazujemo rezultate iz ankete, kjer navajamo prodajne cene (brez vključenega DDV in prevoza) posameznih proizvodov za mesec FEBRUAR 2022.

 

Vprašalnik o februarskih cenah žagarskih proizvodov je bil posredovan na več naslovov, kot v preteklih zbiranjih in sicer na 239 elektronskih naslovov. Vprašalnik je izpolnilo 45 oziroma 19 % podjetij, ki se ukvarjajo s proizvodnjo žaganega lesa iglavcev. V anketi so tokrat prevladovala podjetja, katerih prodajne cene žagarskih proizvodov iglavcev veljajo v osrednjeslovenski regiji, regiji Jugovzhodna Slovenija ter po celotni državi (slika 1).

Največ sodelujočih podjetij (53 %) povprečno letno proizvede do 5.000 m3 žaganega lesa iglavcev, z 20 % sledijo podjetja s povprečno letno proizvodnjo od 5.000 do 10.000 m3 žaganega lesa iglavcev.

Vsi sodelujoči v anketi pa prodajnih cen žagarskih proizvodov niso posredovali, temveč so sodelovali le pri prvem delu vprašalnika. Cene žagarskih proizvodov nam je v tokratni anketi posredovalo 23 podjetij. V nadaljevanju prikazujemo cene za žagarske proizvode za februar 2022 in november 2021, za katere smo v tokratnem zbiranju pridobili podatke od vsaj petih anketirancev (preglednica 1).

Rezultati ankete kažejo, da so se v februarju 2022 cene žaganega lesa smreke za konstrukcijske namene pri nekaterih proizvodih zvišale pri nekaterih pa znižale v primerjavi z novembrom 2021 (slika 2). Najbolj so se zvišale za plohe debeline 48 mm (+8 % v primerjavi z novembrom 2021) in pri nesušenih deskah dimenzij 24 mm in 38 mm, katerih srednja vrednost zbranih cen je v februarju znašala 230 €/m3 brez DDV (+7 % v primerjavi z novembrom 2021). Zvišale so se še cene letev širine 50/30–50/50 mm in dolžine 3-5 mm brez oznake CE (+2 % v primerjavi z novembrom 2021) ter plohov debeline 80 mm (+1 % v primerjavi z novembrom 2021). V novembru so sicer najvišjo srednjo vrednost zbranih cen v kategoriji konstrukcijski les smreke dosegle sušene letve širine 50/30–50/50 mm in dolžine 3-5 mm z oznako CE in sicer 300 . Največje znižanje cen v primerjavi z novembrom 2021 smo zaznali pri sušenem konstrukcijskem lesu C24/S10 in sicer za 7 %. V primerjavi s februarjem 2021 so se cene zvišale pri vseh proizvodih kategorije konstrukcijski les; zvišanja se gibajo med 30 % in 62 %. Največje zvišanje cen v tem enoletnem obdobju je bilo po podatkih iz anket pri plohih katerih dimenzij spremljamo.

Cene žagarskih proizvodov v kategoriji nekonstrukcijski robljen les so pri smreki v večini primerih ostale enake kot novembra 2021, z izjemo nesušenih četrtakov ali moralov dimenzij 38x76mm ali 76x76mm, katerih srednja vrednost zbranih cen se je znižala za 10 % in je v februarju znašala 270 €/m3 brez DDV (slika 3). Pri proizvodih iz jelke se februarske cene nekonstrukcijskega nerobljenega lesa gibajo med 240–270 €/m3 brez DDV in so za 47 do 60 % višje od lanskega februarja. Pri proizvodih iz smrekovega lesa pa so februarske cene višje od 50–63 % v primerjavi s februarjem 2021.

Srednje vrednosti zbranih cen za nekonstrukcijski nerobljen žagan les smreke in jelke so v februarju višje ali pa v nekaterih primerih enake kot novembra 2021. Tako pri smreki kot pri jelki je največje zvišanje cen pri ozkih deskah debeline 24 mm, katerih februarska cena znaša 220 €/m3 brez DDV (+10 % v primerjavi z novembrom 2021). V primerjavi z lanskim februarjem, so se cene desk zvišale za 48 do 63 %, najmanj pri smrekovih širokih deskah 24 mm, najbolj pa pri jelovih krajnikih.

Cene žagarskih ostankov nam je posredovalo 18 sodelujočih podjetij. Cena krajnikov ali žamanja je po porastu v lanskem novembru nekoliko padla in sicer je srednja vrednost zbranih cen v februarju znašala 23,5 €/prm (-11 % v primerjavi z novembrom 2021). Srednja vrednost zbranih cen žagovine je v februarju znašala 22,5 €/t, kar je 61 % več kot lani novembra (slika 4). Februarja 2021 so bile cene žagarskih ostankov kar za polovico nižje kot letošnjega februarja.

S sušenjem žaganega lesa se je pri tokratnem zbiranju cen v februarju ukvarjalo 7 podjetij. Srednja vrednost zbranih cen sušenja lesa je znašala 26,5 €/m3 brez DDV. 

Graf prikazuje cene žaganega lesa v €/m3 brez DDV. S spustnim menijem izberemo drevesno vrsto, kategorijo in željeno vrsto izdelka.

ZAHVALA

Zahvaljujemo se vsem podjetjem, ki so sodelovala z nami in nam posredovala podatke.

Špela Ščap, Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko
dr. Peter Prislan, Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko

Novice

20.06.2022

Trg lesnih peletov v Sloveniji v letu 2021

Proizvodnjo peletov v Sloveniji spremljamo že od leta 2010 in podatki kažejo, da le ta narašča. V maju 2022 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije ponovno opravili raziskavo med slovenskimi proizvaj...

Več ...
13.06.2022

Cene gozdnih lesnih sortimentov na slovenskem trgu v MAJU 2022

V maju 2022 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije ponovno izvedli zbiranje odkupnih cen gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov na slovenskem trgu. V tokratni anketi je sodelovalo 24 podjetij...

Več ...
08.06.2022

Izrazit dvig cen žagarskih proizvodov v Sloveniji

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije smo v letošnjem maju opravili šesto raziskavo prodajnih cen žaganega lesa iglavcev v Sloveniji in drugo v letošnjem letu. V tokratnem poročilu prikazujemo rezultat...

Več ...
  • © 2021 Gozdarski inštitut Slovenije
  • ISSN 2591-2127